FIETSHOORN --- fietshoorn.be

Het STOP-principe als leidraad voor elk beleid inzake mobiliteit!

Het STOP-principe houdt in dat het beleid inzake mobiliteit rekening houdt

 • in de eerste plaats met de Stappers;
 • vervolgens met de Trappers;
 • dan met het Openbaar vervoer;
 • en tenslotte met het Privévervoer.

 1. Algemene begrippen dode hoek
 2. Een analyse van de dodehoekongevallen in 2008
 3. Een gedragscode
 4. Maatregelen om dodehoekongevallen te voorkomen
 5. Wetenschappelijk onderzoek inzake dodehoekongevallen
 6. Luchtkwaliteit
 7. Meer nieuws
 8. Verkeersveiligheid
 9. Veilig naar school - secundair onderwijs

Fietsweer in België

11 november 2015: Nieuwe dodehoeksticker in Nederland om dodehoekongevallen te voorkomen, oktober 2014

Bron: lensmedia.nl

In Nederland is grote vraag naar de nieuwe dodehoeksticker. Meer dan 500 transportbedrijven hebben ruim 12000 sticker aangevraagd voor de achterkant van hun vrachtauto's. Met deze nieuwe dodehoeksticker van Transport en Logistiek Nederland (NLT) kunnen fietsers eenvoudig zien op welke plek ze veilig achter een vrachtauto kunnen staan bij een verkeerslicht. De veiligste plek is dan rechts ruim achter de truck. Nooit naast ernaast, want dan kan een chauffeur de fietser over het hoofd zien. Deze sticker was voor TLN leden tot 1 januari 2015 gratis te bestellen. De sticker heeft een omvang van 42,5 x 44,0 cm en wordt geplakt op de achterzijde van het voertuig. Draag uw steentje bij aan de verkeersveiligheid in binnensteden en bestel de stickers voor uw voertuigen op : www.tln.nl/dodehoeksticker.

9 november 2015: Vuilniswagens Amsterdam Zuid krijgen 360° camera's tegen dode hoek, 2 oktober 2015

Het systeem 360° Omnivue bestaat uit vier groothoekcameralenzen die op de vuilniswagen worden gemonteerd, schrijft De Telegraaf. Via een computer worden alle beelden samengevoegd tot één bovenaanzicht van de vrachtwagen. Vanuit de cabine kan straks iedere chauffeur precies zien wat er rondom zijn wagen afspeelt. Volgens de fabrikant van het systeem verdwijnt de dode hoek voor de vuilniswagenchauffeurs volledig.

Bron: www.voertuigcameras.nl Bekijk ook de video.

2 november 2015: Voorbeeld van stadsvernieuwing in Amsterdam! In dit gedeelte van de Plantage Middenlaan nabij het Wertheimpark zijn auto's niet meer voorzien. Hier wordt het STOP-principe echt toegepast!
juni 2014 2015
Bron: Google maps Bron: Herbert Tiemens @herbert_tiemens, 2 november 2015

Reageer op deze website!

Andere nieuwsfeiten

22 oktober 2015: Oproep van minister Jacqueline Galant om je mening te geven betreffende de verbetering van de verkeersveiligheid. "Beste burger en verkeersveiligheidsspecialist, op 15 december 2015 organiseert het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid de vierde Staten-Generaal. Die dag zal Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant haar beleidsvisie bekend maken en jouw mening telt, meer dan ooit, om samen tot een verkeersveilig België te komen.

We kennen graag jouw mening over hoe het met de verkeersveiligheid in België is gesteld. Kies een thema waar je graag jouw mening over geeft en neem deel aan onze grote bevraging. Dat kan door aanwezig te zijn op een van onze debatten, via het beantwoorden van de vragen op deze site of deelname aan onze poll. Laat je stem horen.

21 oktober 2015: Voorwaarden waaraan de elektrische fietser moet voldoen vanaf 2016. Het wetsontwerp Minister van mobiliteit Jacqueline Galant moet eerst nog door de gewesten besproken worden. Daarna wordt bekend aan welke voorwaarden de elektrische fietser moet voldoen om in orde te zijn met de wegcode. De voorlopige regeling is als volgt:

Er wordt nog verder nagedacht over de gevolgen en aanpassing van bovenstaande voorstellen. (Bron: 'Straf mensen toch niet voor e-bike', Gazet van Antwerpen, 9 oktober 2015)

11 oktober 2015: Preventiecampagne dode hoek in provincie West-Vlaanderen

Bron: www.avelgem.be

Op vrijdag 27 maart 2015 stelde de Provincie West-Vlaanderen haar dodehoekstickers voor vrachtwagens voor. De stickers werden op A3-formaat ontwikkeld. Voor de actie trok de Provincie 1.900 euro uit. Zo verdeelt ze onder andere folders met tips voor vrachtwagenchauffeurs en voor fietsers zorgt ze voor didactisch materiaal voor scholen op de website (onder andere videofragmenten). (Bron: www.westnieuws.be).

10 oktober 2015: VRIND2015, p. 417 "In 2013 bedraagt, met de nieuwe meetmethode

Woon-werkverkeer

In het PACT 2020 wordt geijverd om 40% van de woonwerkverplaatsingen met het openbaar vervoer, de fiets en te voet te laten verlopen. Uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag blijkt

Totaal aandeel openbaar vervoer, fiets en te voet bedroeg 25%.

Woon-schoolverkeer

Voor het woon-schoolverkeer wordt

25 september 2015: De nieuwe publicatie van Mobiel 21,'Dossier 'Autovol, autoluw, autovrij'. Over de plaats van de auto in de stad [van morgen]', augustus 2015, komt zeer gelegen en vraagt om toegepast te worden in elke stad of gemeente. Aan de hand van voorbeelden uit buiten- en binnenland wordt heel concreet getoond hoe het anders kan. Een sterke aanrader voor iedereen die begaan is met ruimtelijke ordening en mobiliteit!

23 september 2015: Een interventie betreffende 'fietsen door rood'. "Het is niet omdat de borden B22/B23 via Frankrijk in Brussel zijn ingevoerd dat die in elk fietsland moeten worden gepromoot. Kijk naar Amsterdam en Kopenhagen, daar hebben ze die borden niet. Volgens mij moeten we er in de eerste plaats met alle middelen naar streven om de roodlichtnegatie bij de weggebruikers terug te dringen, ook onder fietsers. Verkeersborden plaatsen die weinig verschillen van het voorrangsbord B1 is zeker niet de oplossing. Wel moet men infrastructurele oplossingen voorzien en andere voorzieningen zoals wachttijdmelders, green waves, enz. Alles moet er op gericht zijn om de Wegcode eenvoudig te houden zodat ze door iedereen gemakkelijk kan worden nageleefd. Het invoeren van verkeersborden die een uitzondering zijn op de uitzondering zijn een voorbeeld van een totaal verkeerd beleid (nl., voorbijrijden oranje of rood licht én, als verkeerslichten werken gelden de voorrangsborden niet). Het succes van Kopenhagen is niet het gevolg van veel verkeersborden maar van een uitstekende infrastructuur voor fietsers. Ons streefdoel moet zijn om meer fietsvriendelijke fietsroutes uit te bouwen en niet om fietsers aan te zetten om zoveel mogelijk het rood licht te negeren."

23 juni 2015: Fietsgemeente/Fietsstad 2015 Werden bekroond:

De vorige verkiezing was op 23 juni 2012 (Zie Meer nieuws).

22 juni 2015: Nederlandse studie 'Fietsers leven half jaar langer'

De studie van het Healthy Urban Livingonderzoeksprogramma van de Universiteit Utrecht is gepubliceerd in de American Journal of Public Health (achter betaalmuur). Dr. Carlijn Kamphuis: "Zo konden we berekenen dat men gemiddeld door elk gefietst uur, ongeveer een uur langer leeft. Met 75 minuten fietsen per week kom je voor Nederlanders dan op ongeveer een half jaar langer leven uit. Daarnaast bleek het Nederlandse fietsgebruik zo’n elfduizend vroegtijdige sterfgevallen per jaar te schelen."

16 juni 2015: Het Laatste Nieuws publiceert cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) over het aantal fietsongevallen in Vlaanderen.

Bron: FOD Economie op basis van gegevens van IMOB en BIVV uit 2013, gepubliceerd in HLN van 16 juni 2015.

Opmerkelijk is de hoge piek in de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar. Die piek komt trouwens ook voor, zelfs meer uitgesproken, bij bromfietsers van dezelfde leeftijdscategorie. Daarom pleit het VSV voor een verplichte verkeersopvoeding in het middelbaar onderwijs. Werner De Dobbeleer (VSV): "Vergeet niet dat jongens eenvoudigweg de maturiteit nog niet bereikt hebben om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Daarom moet je hen systematisch wijzen op de risico's van verkeersovertredingen."

Beoordeling:

Er moet zeker meer verkeersopvoeding komen, maar de vraag is of voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen van elke leeftijdsgroep. Maakt die eenzijdige aanpak gericht op het gedrag van jongeren, wel enige kans op succes indien dit gebeurt zonder andere infrastructurele maatregelen zoals aanleg van fietswegen en aanpassen van gevaarlijke kruispunten? Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij dodehoekongevallen. In plaats van minimale zichtbaarheidsvereisten op te leggen voor vrachtwagens, werkt het beleid aan voorlichtingscampagnes die weggebruikers moeten waarschuwen voor die gevaarlijke vrachtwagens. Zo werkt het niet! Het toenemend aantal ongevallen met fietsers bewijst dit spijtig genoeg."

5 juni 2015: Zo kan het niet verder!

Dit alles is samengevat in: 'Evolutie veiligheid voor fietsers en voetgangers'. Reacties zijn welkom!

Meer nieuws...

Bij sneeuw

Voorbeeld 'beste praktijken' bij gemeenten

De Standaard, 3 december 2010: In Oostende Vanaf 4 uur 's morgens werden de fietspaden geruimd. Het stadsbestuur riep ook de hulp in van het Sociaal Huis dat nog extra personeelsleden stuurde om sneeuw te ruimen. De onlangs aangekochte sneeuwruimmachine maakt veel fietspaden sneeuwvrij.

FIETSHOORN wil een forum zijn voor allen die willen nadenken over de mobiliteit in de 21ste eeuw. De fiets staat de laatste jaren opnieuw in de belangstelling omdat het niet vervuilend vervoermiddel is en een gezond alternatief biedt voor korte verplaatsingen. Investeringen in vrijliggende fietspaden zijn meer dan nodig om het comfort van de fietser te bevorderen en hen ertoe aan te zetten meer de fiets te gebruiken.

De vele fietsdoden die de jongste jaren te betreuren zijn, hebben mij ertoe aangezet deze site te ontwikkelen. De vele overlijdens dwingen ons om telkens opnieuw de vraag te stellen: hoe is dit ongeluk kunnen gebeuren? Hun dood mag niet tevergeefs geweest zijn en telkens moeten de passende lessen getrokken worden. Men zou verwachten dat na de vele dodehoekongevallen met elke burger meer en frequenter over de gevaren van de dode hoek zou gesproken worden, dat een gedragscode zou worden afgesproken, maar dit is tot nu toe niet gebeurd.

Een ander teer punt is het fijn stof op onze wegen. Fietsers zijn daarvan een direct slachtoffer. Ook hier moeten dringend betere resultaten behaald worden door structurele maatregelen.

FIETSHOORN is ontstaan uit dit tekort. Ook reeds ondervonden dat je met je ideeën nergens terecht kunt? Deze website wil een bazuin zijn voor iedereen die zijn/haar gezond verstand betreffende een veiliger verkeer ook aan anderen wil meedelen.

FIETSHOORN is niet partijgebonden en ontvangt geen subsidies.

Deze website is pas sinds oktober 2009 opgestart. Wat ontbreekt kan door uw reacties worden aangevuld. Wens je een nuttige opmerking of aanvulling mee te delen? Klik hier. De auteur van deze website eigent zich het recht toe bepaalde reacties niet of gedeeltelijk op te nemen. Tenzij anders gewenst worden enkel de initialen van de naam van de persoon die een commentaar stuurt vermeld of wordt de username overgenomen.

Ook de activiteiten die u voor fietsers organiseert, kunnen via deze weg op deze website worden aangekondigd en later met een verslagje beschreven.

Deze website wil vooral meer inzicht verschaffen in de problematiek. Het lijkt erop dat de fietser onvoldoende invloed heeft op het beleid. Er is onmiskenbaar een trend ten goede, bijv. de aandacht voor vrijliggende fietspaden. Maar anderzijds staat er, vooral in vergelijking met bijv. Nederland, nog heel wat te realiseren.

Laatst gewijzigd op 13 november 2015

Aantal bezoekers sinds 4 mei 2010: