FIETSHOORN --- fietshoorn.be

Het STOP-principe als leidraad voor elk beleid inzake mobiliteit!

Het STOP-principe houdt in dat het beleid inzake mobiliteit rekening houdt

 • in de eerste plaats met de Stappers;
 • vervolgens met de Trappers;
 • dan met het Openbaar vervoer;
 • en tenslotte met het Privévervoer.
 1. Algemene begrippen dode hoek
 2. Een analyse van de dodehoekongevallen in 2008
 3. Een gedragscode
 4. Maatregelen om dodehoekongevallen te voorkomen
 5. Wetenschappelijk onderzoek inzake dodehoekongevallen
 6. Luchtkwaliteit
 7. Meer nieuws
 8. Verkeersveiligheid
 9. Veilig naar school - secundair onderwijs

Fietsweer in België

Physical Activity through Sustainable Transport Approaches, kortweg PASTA, is een wetenschappelijke studie naar gezondheid en mobiliteit in verschillende Europese regio's.

In België is de provincie Antwerpen geselecteerd als voorbeeldregio. We willen iedereen uit deze provincie oproepen om de onderzoekers van VITO en Universiteit Hasselt te helpen objectieve gegevens te verzamelen over het verband tussen mobiliteit, fysieke activiteit en gezondheid.

Het PASTA-project wil een antwoord vinden op vragen als:

 • zijn inwoners van de provincie Antwerpen fitter dan die van Londen of Barcelona?
 • zijn automobilisten in hun vrije tijd sportiever dan fietsers?
 • is fietsen in Antwerpen wel gezond of neem je beter bus of tram?
Deelnemen aan deze studie kan op : http://survey.pastaproject.eu/antwerpen.

17 november 2016: Fietsers mogen in het Brussels Gewest voortaan door rood rijden. "Door het rood rijden mag wel enkel op kruispunten waar een verkeersbord B22 of B23 aanwezig is. De verkeersborden hingen al op heel wat gewestwegen, maar moeten nu ook op de gemeentewegen de algemene regel worden. Via ministerieel besluit wordt artikel 67.4.3e van de wegcode daartoe aangepast. De maatregel kwam er op vraag van het Brussels Fietsobservatorium. Op de 475 gewestelijke kruispunten met verkeerslichten hangen in totaal al 348 borden B22 of B23. De komende maanden worden er nog 40 bijgeplaatst."

Op 5 maart 2014 verscheen een onderzoek waaruit blijkt dat jonge mannen meer door het rood rijden. Op vijf kruispunten in Den Haag reed gemiddeld liefst een kwart van de fietsers door rood.

13 november 2016: "Vlaamse steun voor dodehoekspiegels en -camera's" vanaf 2017

Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, zal dodehoekspiegels en -camera's in vrachtwagens voor 80% subsidiëren vanaf januari 2017. Daarmee wil hij het dodehoekprobleem aanpakken. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) komt vandaag met een virtual reality-filmpje om inzicht te geven in het gebrekkig zicht waarover de chauffeur in de vrachtwagencabine beschikt. Met dat filmpje gaan ze naar scholen en marktpleinen.

Ben Weyts en Werner De Dobbeleer (VSV) wijzen op enkele beperkingen van de acties.

 • "Met sensibiliseringsacties en met het subsidiesysteem haal je het niet. Je moet er ook voor zorgen dat de infrastructuur maximaal verkeersveilig is. Wat doen we daaraan? Wij pakken per jaar 300 verkeerspunten aan om ze verkeersveiliger te maken, en in afgeleide orde, om dodehoekongevallen te verhinderen."
 • Werner De Dobbeleer (VSV): "Het is onmogelijk om overal de fietsinfrastructuur, elk fietspad, elk kruispunt te gaan aanpassen. Dat zou jaren vergen. Dus moet je wel mensen gaan sensibiliseren over de risico's van de dode hoek en je moet dat vooral blijven doen."

  "Alle maatregelen ten spijt vallen ieder jaar zo'n 30 slachtoffers bij dodehoekongevallen." Hoe komt dat?

  • Zelfs in een dodehoekspiegel zijn fietsers niet altijd zichtbaar. Er zijn tal van ongevallen bekend met kinderen die niet zichtbaar waren in een dodehoekspiegel.
  • Het kernprobleem blijft buiten schot en dat is dat er tal van vrachtwagens legaal op de markt komen met een veel te klein direct zicht. Wij reageren veel sneller op directe waarnemingen dan op beelden geleverd door spiegels en camera's.
  • Studies wijzen uit dat er een groot verschil is in direct zicht bij vrachtwagens. Bepaalde types vrachtwagens zouden gewoon moeten verboden worden. Dit is juist wat zal gebeuren in Londen. Vanaf 2020 zullen in Londen de nulsterrenvoertuigen (d.i. vrachtwagens met een heel beperkt direct zicht) niet meer mogen rijden.
  • Er bestaan momenteel reeds vrachtwagens waar de chauffeur een uitstekend direct zicht heeft op de weg omdat hij/zij lager zit en omdat er veel bijkomende glasoppervlakken zijn aangebracht. Het is heel spijtig dat de aankoop van dit type vrachtwagen niet wordt gesubsidieerd (momenteel kosten ze meer) of ten minste wordt gestimuleerd.
  • In afwachting van de invoering van die nieuw soort ontwerp van vrachtwagens, is het aan te bevelen om de conflicten tussen vrachtwagens en fietsers zoveel mogelijk te beperken, bijv. door af te spreken met vrachtwagenconfederaties om niet te rijden in de omgeving van scholen tijdens de openings- en sluitingsuren.

  Het is spijtig dat de minister zich heeft beperkt tot maatregelen waarvan geweten is dat ze niet doeltreffend zijn. Nu reeds moeten vrachtwagens beschikken over zes spiegels. De minister wil er nog een zevende spiegel aan toevoegen! De minister weet ook heel goed dat het onmogelijk om alle fietsers en voetgangers via sensibilisatie te bereiken. Essentiële elementen ontbreken in de door hem voorgestelde maatregelen en daarom is zijn verhaal ongeloofwaardig. Om het probleem fundamenteel op te lossen is er meer nodig dan sensibilisatie. Het gaat niet op om onveilige trucks op ons dicht wegennet toe te laten en daarna alle weggebruikers willen waarschuwen voor de reële gevaren die trucks kunnen aanrichten. Meer info kan gevonden worden in mijn rapport over dodehoekongevallen.

  Zie ook: De Morgen; Het Laatste Nieuws; Het Nieuwsblad.

  12 oktober 2016: "T&E Truck Safety Conference" in Brussel

  An English webpage about the Truck Safety Conference is available.

  Over deze heel belangrijke conferentie heb ik een Nederlandstalig en een Engelstalig rapport gemaakt waarin ook mijn visie is verwerkt. Er wordt eindelijk werk gemaakt om het probleem van dodehoekongevallen aan de wortel aan te pakken en dat is de afwezigheid van voldoende direct zicht bij vrachtwagens.

  Mijn visie kort samengevat?

  Een verbetering van het rechtstreekse zicht, zoals van toepassing is in de lage instap-vrachtwagens, is uiteindelijk de enige en beste oplossing.

  Gelet op de zware tol die dodehoekongevallen eisen, kunnen we niet wachten tot alle vrachtwagens volgens het nieuw ontwerp zijn geconstrueerd. Bepaalde maatregelen zijn reeds onmiddellijk uitvoerbaar, zoals:

  • Steden en gemeenten moeten bij de aankoop van nieuwe vrachtwagens voorrang geven aan trucks met een lage instap en een comfortabel direct zicht! Dergelijke vrachtwagens zijn nu al beschikbaar op de markt.
  • Het truck-ratingsysteem, zoals het nu wordt toegepast in Londen, kan worden veralgemeend in andere steden.
  • Steden en gemeenten zouden enkel nog samenwerken met firma's die gebruik maken van voertuigen met een comfortabel direct zicht.
  • Specifieke afspraken met de Bouwunie, de Confederatie Bouw en met andere instanties (bijv. voor de levering aan de kleinhandel in een stadsomgeving) kunnen worden gemaakt om drukke fietsverkeersassen te vermijden tijdens bepaalde uren.
  • Hoewel nog niet alle problemen zijn opgelost, zou het installeren van 360-camera's en dodehoekcamera's in vrachtwagens een positieve invloed kunnen hebben. Maar direct zicht is verkieslijker.

  De vermelde rapporten brengen meer duidelijkheid.

  7 oktober 2016: De nieuwe burgemeester van Londen, Sadiq Khan, wil in Londen een 'Direct Vision Standard' invoeren. Volgende passus komt uit "Londen bant tienduizenden trucks "om fietsers te beschermen", (4 oktober 2016).

  Hij wil de vrachtwagens in zes categorieën onderverdelen naargelang hun uitzicht vanuit de cabine. De vrachtwagens met het meeste risico op dodehoekongevallen zouden nul sterren krijgen, de meest veilige vijf sterren. De nulsterrenvrachtwagens zouden in Londen al in 2020 niet meer mogen rijden. Vanaf 2024 zullen alle trucks geweerd worden die niet minstens drie sterren hebben.

  Sadiq Khan zegt dat dit plan nodig is om het aantal dodelijke verkeersongevallen met fietsers te doen dalen. De laatste twee jaar waren trucks betrokken bij 23% van de dodelijke ongevallen met voetgangers en bij 58% met fietsers. Vrachtwagens vertegenwoordigen slechts 4% van het aantal in de hoofdstad afgelegde kilometers.

  Fietsers en voetgangers vinden de vooropgestelde datum waarop de nieuwe regeling ingaat (2020) uiteraard veel te veraf. Ondertussen zullen dodehoekongevallen zich blijven voordoen. Anderzijds is het positief dat technologische maatregelen worden genomen om in de toekomst dodehoekongevallen te vermijden. Meer info is te vinden op de geüpdatete versie van mijn rapport over dodehoekongevallen.

  28 september 2016: Wetgeving speed pedelec zal gebruik ervan ontmoedigen Fietsersverenigingen Fietsersbond en GRACQ vragen om een aanpassing van de wet die speed pedelec gebruikers dezelfde voordelen als gewone (elektrische) fietsers geeft.

Reageer op deze website!

Andere nieuwsfeiten

13 september 2016: Speed pedelec krijgt plaats in Wegcode.

De speed pedelec wordt beschreven als "... elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken:

(Bron)

Wat verandert er vanaf 1 oktober 2016? Bron: Het Laatste Nieuws, 21 september 2016, Vanaf 1 oktober nieuwe wetgeving rond e-bikes

3 september 2016 in Het Laatste Nieuws 'Ook Gent en Antwerpen willen vrachtwagens weg rond scholen': Antwerpen wil niet enkel afspraken maken met de bouwsector maar wil álle vrachtwagens weghouden uit de wijken met druk schoolverkeer. Daarvoor zijn nieuwe verkeersborden aangewezen en dit kan enige tijd in beslag nemen. Ondertussen kunnen wel afspraken met de transportsector gemaakt worden.

1 september 2016: Nieuw rapport over dodehoekongevallen gericht aan Vlaams minister Ben Weyts, onder meer bevoegd voor mobiliteit.

In het rapport wordt gevraagd het beleid aan te passen betreffende het voorkomen van dodehoekongevallen aan de hand van vier thema's:

De minister werd gepolst over het organiseren van een studiedag over deze urgente problematiek. Voor het eerst is het mogelijk het probleem bij de oorsprong aan te pakken, met name bij de vrachtwagens zelf. Nieuwe technieken en goede voorbeelden (zoals in Kortrijk) maken het mogelijk hierin vooruitgang te boeken.

31 augustus 2016: Het Nieuwsblad: Geen vrachtwagens voor en na school: "Nooit nog een ongeval als dat van Ann-Laurence (16)"

Toen Ann-Laurence op 9 mei 2008 omkwam tijdens een dodehoekongeval aan het Plein in Kortrijk ging er een schokgolf doorheen heel de regio. Een vrachtwagen van een bouwfirma sloeg rechts af terwijl de fietsster rechtdoor reed. De Fietsersbond Kortrijk reageerde toen met het voorstel om vrachtwagens uit het centrum te bannen tijdens de ochtenspits van 7u30 tot 9 uuur, van 12 tot 13u30 en van 16 uur tot 17u30. (Het Laatste Nieuws, 16 mei 2008) Meer dan 8 jaar later, op 30 augustus 2016, is een charter ondertekend door de Bouwunie, de Confederatie Bouw West-Vlaanderen en de stad Kortrijk om vanaf een uur vóór het begin van de schooltijd tot een half uur na de schooltijd werftrucks van meer dan vijf ton te verbieden in een gebied van 150 meter aan beide kanten van de schoolpoort. "Maar als er een belangrijke fietsas is die veel leerlingen gebruiken om naar de school te rijden, vragen we ook om die te mijden", aldus de coördinator van het project. De maatregel is er gekomen omdat in de komende twee jaar in Kortrijk liefst tachtig bouwwerven zijn gepland.

Hoewel de maatregel meer dan 8 jaar te laat is ingevoerd in Kortrijk, mogen we toch van een doorbraak spreken. Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen die tot zo'n akkoord komt. Het betekent een voorbeeld en aansporing voor alle andere gemeenten om tot dergelijke afspraken te komen. Dit moet ertoe leiden dat trucks helemaal verboden worden in een binnenstedelijke omgeving, zolang de chauffeurs met dode hoeken blijven rijden.

26 juli 2016: Grote verschillen bij trucks inzake dode hoeken

Volgens een recente studie uitgevoerd door de Loughborough Design School zijn er enorme verschillen in de 'direct zicht' ('direct vision'), d.i. wat de chauffeurs kunnen zien met hun eigen ogen, tussen de beste en slechtste types vrachtwagens in alle categorieën.

De Europese Commissie werkt momenteel aan het opstellen van nieuwe regels betreffende de veiligheid van het voertuig en heeft aangegeven dat ze eisen betreffende 'directe visie' zal invoeren voor nieuwe vrachtwagens, maar pas vanaf 1 september 2028.

Adam Bodor, adviserend directeur bij de Europese Federatie van Fietsers (European Cyclist' Federation): "Van alle andere weggebruikers zijn trucks proportioneel de meest gevaarlijke voertuigen waarmee fietsers in contact komen. De 'direct zicht'-norm biedt een kans om enkele van de kenmerken waardoor vrachtwagens een bedreiging vormen voor fietsers en andere weggebruikers te bekijken en aan te passen."

William Todts, directeur van Transport & Environment, reageerde: "Het is schokkend dat er zulke grote verschillen zijn tussen perfect vergelijkbare vrachtwagens. Het toont aan dat sommige truckconstructeurs weinig of niet rekening houden met de veiligheid van fietsers of voetgangers bij het ontwerpen van nieuwe voertuigen. De oplossing ligt voor de hand: we hebben 'direct zicht'-normen voor vrachtwagens nodig. Met zoveel fatale dodehoekongevallen kunnen we het ons niet veroorloven om te wachten tot 2028. Dit moet veel sneller gebeuren."

20 juli 2016: De cijfers FOD Economie betreffende het aantal verkeersslachtoffers in 2015 zijn bekend. Ze zijn veelal ongunstig voor tweewielers.

Conclusie:

De reactie van het BIVV is hier te vinden. Feit is dat de overheden voortdurend zeggen dat het zo niet langer kan maar effectieve maatregelen blijven uit.

De grafieken in de webpagina's over verkeersveiligheid werden aangepast.

Eerder meldde de Europese Commissie dat 8 procent van de Europese verkeersdoden een fietser is. Nederland vertoont het hoogste getal: 25 procent. Daarna volgen Denemarken en Hongarije, beide met een aandeel van 16 procent fietsdoden. De E.C. legt een verband met het aantal fietsers, de veiligheid van de fietswegen, de veiligheidsuitrusting bij fietsers en het veiligheidsbewustzijn van andere weggebruikers ten opzichte van fietsers. (Bron) In 2015 waren in Nederland 30% van de verkeersdoden fietsers (185 fietsdoden op 651 verkeersdoden). (Bron) In Vlaanderen bedroeg de verhouding in 2015 19% (72 fietsdoden op 375 verkeersdoden).

1 juli 2016: Veel meer fietspendelaars in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië

Er is een interessante statistiek verschenen van de FOD Economie: statbel.fgov. Uit een enquête betreffende de jaren 2013-2014 bleek dat in Vlaanderen veel meer de fiets wordt gebruikt voor het woonwerkverkeer dan in Brussel en Wallonië. "In Vlaanderen rijdt 12,5% met de fiets naar het werk, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer drie op honderd en in het Waals Gewest ongeveer één op honderd. In Vlaanderen wordt de fiets dus beduidend meer gebruikt dan in de twee andere gewesten. De gemiddelde afgelegde afstand bedraagt 5,6 km.

Het beroep speelt een rol: mensen met een "elementair beroep" (ongeschoolde arbeiders) nemen het vaakst de fiets (12%), gevolgd door dienstverlenend personeel en verkopers (10%). Bij managers ligt het fietsgebruik eerder aan de lage kant (4%). Ook de leeftijd speelt een rol. Jonge pendelaars gaan vaker met de fiets naar het werk, en ook bij veertigers en vijftigers ligt het fietsgebruik hoger. Binnen Vlaanderen treffen we de meeste fietspendelaars aan in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen (beide 16,0%)."

29 november 2015: Hoewel de nieuwe wetgeving over het invoeren van de uit Frankrijk geïmporteerde voorrangsborden met haken en ogen aan mekaar hangt, willen de Fietsersbond en het Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) dat fietsers aan een rood licht rechts mogen afslaan. Vlaams minister Ben Weyts is het daarmee niet eens in Het Nieuwsblad.

16 november 2015: Om het probleem van de dodehoekongevallen aan te pakken werd in Duitsland gestart met het aanbrengen van stickers op vrachtwagens en bussen. Er zijn diverse ontwerpen van die stickers. Veelal wordt de actie gunstig onthaald. De boodschap op de stickers is soms heel expliciet. Zo zegt een chauffeur tot de fietser: "Lass mich vorbei. Ich seh' dich nicht!"

Half blind rijden door druk verkeer is blijkbaar nog steeds toegelaten voor vrachtwagens!! De zwakke weggebruikers moeten maar maken dat ze uit de buurt blijven van trucks! Meer info is te vinden op www.fhoev.nrw.de.

1 december 2015: In een nieuw rapport dat vandaag door het Europees Milieuagentschap wordt gepubliceerd wordt aangetoond: De luchtvervuiling is verantwoordelijk voor meer dan 430 000 voorbarige sterfgevallen in Europa.

"De geschatte effecten van de blootstelling aan NO2 waren ongeveer 75 000 voorbarige sterfgevallen. (...) Het stikstofdioxide beïnvloedt het ademhalingssysteem direct, maar draagt ook bij tot de vorming van fijnstof en O3. In 2013 werd 9% van de stedelijke bevolking in EU-28 blootgesteld aan NO2 concentraties boven de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en boven de identieke normen van de EU. 93% van alle te grote waarden kwamen voor dicht bij wegen."

30 mei 2016: Eén systeem voor alle fietssnelwegen in Vlaanderen

"deredactie.be" :De vijf Vlaamse provincies hebben samen een logo en een uniforme bewegwijzering ontwikkeld voor de fietssnelwegen, naar analogie met de autosnelwegen. In Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn er proeftrajecten gestart.

Meer info in pdf-brochure.

Studie 2003: Fietsen 5x zuiniger dan lopen

Prof. dr. L.J.F. Hermans: "Fietsen is dus een stuk zuiniger dan lopen. Maar ook als we het vergelijken met voorbeelden uit het dierenrijk - of met gemechaniseerde vormen van vervoer - blijkt dat fietsen ongekend efficiënt is."

30 mei 2016: Discussie over "Safety in numbers"

Het is vooral de veilige en comfortabele weginfrastructuur die het aantal fietsongevallen doet afnemen, niet het enkel feit van meer fietsers op de weg.

Bron: Cycling Economy and Impact - Philippe Crist, OECD, slide 29. Bron: Tweet van @SharkDancing, 30 mei 2016: "Safety in numbers" is a myth, but the opposite is true. Good infra = safer cycling & more people on bikes."

Andere locaties op deze website waar het onderwerp ter sprake kwam:

Meer nieuws...

Bij sneeuw

Voorbeeld 'beste praktijken' bij gemeenten

De Standaard, 3 december 2010: In Oostende Vanaf 4 uur 's morgens werden de fietspaden geruimd. Het stadsbestuur riep ook de hulp in van het Sociaal Huis dat nog extra personeelsleden stuurde om sneeuw te ruimen. De onlangs aangekochte sneeuwruimmachine maakt veel fietspaden sneeuwvrij.

FIETSHOORN wil een forum zijn voor allen die willen nadenken over de mobiliteit in de 21ste eeuw. De fiets staat de laatste jaren opnieuw in de belangstelling omdat het niet vervuilend vervoermiddel is en een gezond alternatief biedt voor korte verplaatsingen. Investeringen in vrijliggende fietspaden zijn meer dan nodig om het comfort van de fietser te bevorderen en hen ertoe aan te zetten meer de fiets te gebruiken.

De vele fietsdoden die de jongste jaren te betreuren zijn, hebben mij ertoe aangezet deze site te ontwikkelen. De vele overlijdens dwingen ons om telkens opnieuw de vraag te stellen: hoe is dit ongeluk kunnen gebeuren? Hun dood mag niet tevergeefs geweest zijn en telkens moeten de passende lessen getrokken worden. Men zou verwachten dat na de vele dodehoekongevallen met elke burger meer en frequenter over de gevaren van de dode hoek zou gesproken worden, dat een gedragscode zou worden afgesproken, maar dit is tot nu toe niet gebeurd.

Een ander teer punt is het fijn stof op onze wegen. Fietsers zijn daarvan een direct slachtoffer. Ook hier moeten dringend betere resultaten behaald worden door structurele maatregelen.

FIETSHOORN is ontstaan uit dit tekort. Ook reeds ondervonden dat je met je ideeën nergens terecht kunt? Deze website wil een bazuin zijn voor iedereen die zijn/haar gezond verstand betreffende een veiliger verkeer ook aan anderen wil meedelen.

FIETSHOORN is niet partijgebonden en ontvangt geen subsidies.

Deze website is pas sinds oktober 2009 opgestart. Wat ontbreekt kan door uw reacties worden aangevuld. Wens je een nuttige opmerking of aanvulling mee te delen? Klik hier. De auteur van deze website eigent zich het recht toe bepaalde reacties niet of gedeeltelijk op te nemen. Tenzij anders gewenst worden enkel de initialen van de naam van de persoon die een commentaar stuurt vermeld of wordt de username overgenomen.

Ook de activiteiten die u voor fietsers organiseert, kunnen via deze weg op deze website worden aangekondigd en later met een verslagje beschreven.

Deze website wil vooral meer inzicht verschaffen in de problematiek. Het lijkt erop dat de fietser onvoldoende invloed heeft op het beleid. Er is onmiskenbaar een trend ten goede, bijv. de aandacht voor vrijliggende fietspaden. Maar anderzijds staat er, vooral in vergelijking met bijv. Nederland, nog heel wat te realiseren.

Laatst gewijzigd op 18 november 2016

Aantal bezoekers sinds 4 mei 2010: