FIETSHOORN --- fietshoorn.be

Het STOP-principe als leidraad voor elk beleid inzake mobiliteit!

Het STOP-principe houdt in dat het beleid inzake mobiliteit rekening houdt

 • in de eerste plaats met de Stappers;
 • vervolgens met de Trappers;
 • dan met het Openbaar vervoer;
 • en tenslotte met het Privévervoer.
 1. Algemene begrippen dode hoek
 2. Een analyse van de dodehoekongevallen in 2008
 3. Een gedragscode
 4. Maatregelen om dodehoekongevallen te voorkomen
 5. Wetenschappelijk onderzoek inzake dodehoekongevallen
 6. Luchtkwaliteit - IRCEL
 7. Meer nieuws
 8. Verkeersveiligheid
 9. Veilig naar school - secundair onderwijs

Fietsweer in België

Physical Activity through Sustainable Transport Approaches, kortweg PASTA, is een wetenschappelijke studie naar gezondheid en mobiliteit in verschillende Europese regio's.

In België is de provincie Antwerpen geselecteerd als voorbeeldregio. We willen iedereen uit deze provincie oproepen om de onderzoekers van VITO en Universiteit Hasselt te helpen objectieve gegevens te verzamelen over het verband tussen mobiliteit, fysieke activiteit en gezondheid.

Het PASTA-project wil een antwoord vinden op vragen als:

 • zijn inwoners van de provincie Antwerpen fitter dan die van Londen of Barcelona?
 • zijn automobilisten in hun vrije tijd sportiever dan fietsers?
 • is fietsen in Antwerpen wel gezond of neem je beter bus of tram?
Deelnemen aan deze studie kan op : http://survey.pastaproject.eu/antwerpen.

10 juni 2017: Aanpassing na vrijgeven cijfers door FOD Economie voor het jaar 2016

Het jaar 2016 was vertoonde een relatief grote daling betreffende de dodelijke verkeersslachtoffers voor België en de Gewesten. Het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers bleef nagenoeg gelijk in Vlaanderen in vergelijking met 2015.

Onder de fietsers was er in 2016 voor België en Vlaanderen een daling van het aantal fietsdoden maar een stijging van het aantal zwaargewonde fietsers. Dit resulteert in een blijvend hoog aantal verkeersslachtoffers onder fietsers, minstens sinds 2005. De grafieken kan men bekijken op de webpagina Verkeersveiligheid en volgende.

18 mei 2017: Fiscale regeling voor snelle elektrische fiets Snelle elektrische fietsen of speed pedelecs worden voortaan fiscaal gelijkgesteld met de gewone fiets. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro/km voor het woon-werkverkeer uitgebreid naar de gebruikers van speed pedelecs. De regeling treedt vanaf dit jaar in werking. Naast de belastingvrijstelling voor de fietsvergoeding bij woon-werk verkeer, zullen werkgevers die een speed pedelec ter beschikking stellen als bedrijfsfiets ook kunnen genieten van 120% aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting. Een werknemer die een speed pedelec ter beschikking krijgt van zijn werkgever zal niet belast worden op een voordeel van alle aard. (Bron: vanovertveldt.belgium.be)

18 mei 2017: Drie fietssters (Suzie 65 jaar, Jet 76, Paula 75) gestorven bij oversteken viervaksweg in Kasterlee

Op 15 mei werd een groep fietssters aangereden door een auto. Een truck was gestopt om de fietssters te laten oversteken. Een automobilist had de stilstaande truck juist na een lichte bocht te laat gezien en week uit links naast de vrachtwagen. (Informatie Het Laatste Nieuws, 16 mei 2017) Daarbij kon hij niet tijdig stoppen en reed in op de fietssters. Op die plaats mag 90 km/u gereden worden.

Op dit ongeval verschenen onder meer volgende artikels:

 • De Standaard, 17 mei 2017 WANTED: veilige fietsinsfrastructuur
 • De Morgen, 16 mei 2017 'Dit is geen ongeval, dit is een systeemfout'
Een locatie wordt pas als 'gevaarlijk' benoemd als er minstens drie letselongevallen gebeuren in drie jaar tijd, en als minstens 'een score van vijftien behaald werd'. Een dodelijk slachtoffer telt voor vijf punten, een zwaargewonde voor drie, een lichtgewonde voor één. 'Moeten we dan echt wachten tot er mensen doodgereden worden?', vraagt mobiliteitsdeskundige Dirk Lauwers (UGent). 'Wat in Kasterlee gebeurd is, was geen ongeval - een ongeval is iets dat je niet kunt voorkomen. Dit is een systeemfout. Iedereen weet dat locaties als deze levensgevaarlijk zijn, maar nooit is deftig in kaart gebracht waar in Vlaanderen zij gelegen zijn. Laat staan dat ze systematisch aangepakt worden. (...) Van preventief handelen is zelden sprake.' (De Standaard)

Volgens Lauwers kampt Vlaanderen met een enorme achterstand als het op het structureren van het wegennet aankomt. "Er is een inhaalbeweging nodig. Bij zulke oversteekplaatsen, waar auto's op twee vakken tegen 90 km/u rijden, is een ongecontroleerde oversteekplaats uit den boze. Zelfs wanneer een auto op het eerste baanvak stopt, kunnen fietsers of voetgangers gegrepen worden door een auto die op het tweede baanvak een inhaalbeweging maakt. Dit soort situaties komt vaak voor in Vlaanderen, en ze druisen in tegen alle verkeerskennis." Bij zulke kruisingen moet er overwogen worden om de weg te herleiden tot één rijstrook, en moet de snelheid geleidelijk worden afgebouwd, stelt Lauwers. (De Morgen)

N.B.: De stopafstand (som reactietijd en remafstand) bij 90 km/u bedraagt ongeveer 67 m bij droog weer (88 m bij nat weer). Bij 70 km/u is de stopafstand herleid tot 45 m (58 m bij nat weer). (Bron)

8 mei 2017: In april 2017 werd de zesde update van het Vademecum Fietsvoorzieningen gelanceerd. Hierbij werd opgenomen onder welke voorwaarden de nieuwe borden B22/B23 kunnen worden geplaatst. Het is enkel spijtig dat België gekozen heeft voor het Franse systeem dat aan de voorrangsborden een nieuwe betekenis toevoegt, namelijk, "hier mag je het rood licht negeren", waardoor de Wegcode een kluwen van uitzonderingen werd. In Nederland, Denemarken en andere landen werd hiervoor een rechthoekig bord gekozen.

9 april 2017: Nieuw verkeersbord in Denemarken laat fietsers toe aan een T-kruispunt het rood licht te negeren.

Bron foto: Twitter MCA @copenhagenize. Hierbij werd niet zoals in België een omgekeerde driehoek gebruikt maar een ondubbelzinnig duidelijk zichtbaar informatiebord. ('undtaget' betekent 'behalve.) Zoals men weet moest de Kamer in België de Wegcode op diverse plaatsen aanpassen om de nieuwe voorrangsborden B22 en B23 ingang te doen vinden. Daarenboven zorgt een voorrangsbord B22/B23 onder een voorrangsbord B15 bij de automobilisten voor onnodige verwarring, wat altijd gevaarlijk is.

1 april 2017: De Andere Kris Peeters: Het kind van het rekeningrijden Geschreven naar aanleiding van het dodehoekongeval van 22 februari 2017 dat in Brugge Sint-Andries plaatsvond waarbij een zesjarig jongetje om het leven kwam. Enkele citaten: "Door de pers om een reactie op het drama gevraagd stelde ik toen dat het fundamentele probleem ligt in de combinatie van zwaar verkeer met (per definitie) kwetsbare kinderen. Grote vrachtwagens laten rijden in de omgeving van scholen tijdens de scholenspits is vràgen om ongelukken. (...) De vermeende belangen van de transportsector gaan kennelijk voor op die van kinderen. Normaal zou nu het kot nu te klein moeten zijn. Maar we ondergaan het gelaten. Er gebeurt niets. Of beter: we laten het verder gebeuren. Kind na kind na kind."

28 maart 2017: De Europese Commissie heeft de voorlopige cijfers van de verkeersdoden per land per miljoen inwoners voor het haar 2016 bekend gemaakt. Zoals vorig jaar staat België op de 18de plaats onder de 28 EU-landen. Toch is het aantal verkeersdoden in België in vergelijking met 2015 gedaald van 65 per miljoen inwoners naar 56. Meer info is te vinden op de pagina voor Verkeersveiligheid

20 maart 2017, Verkeersveiligheidsbarometer jaar 2016. Het aantal doden is beperkt tot het aantal slachtoffers die ter plaatse overleden zijn. Hier worden enkel de ongevallen bij FIETSERS behandeld. Wanneer de definitieve cijfers bekend zijn, komt de evolutie van de verkeersongevallen uitgebreider aan bod.
. 2015 2016 Evolutie 2015-2016
Vlaams Gewest: doden ter plaatse 48 44 - 4
Vlaams Gewest: gewonden 7.941 8.066 + 125
Waals Gewest: doden ter plaatse 8 9 + 1
Waals Gewest: gewonden 693 681 - 12
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: doden ter plaatse 0 1 + 1
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: gewonden 591 710 + 119
België: doden ter plaatse 56 54 - 2
België: gewonden 9.225 9.457 + 232

Reageer op deze website!

Andere nieuwsfeiten

16 maart 2017, De Standaard: Ook fietser staat nu al in de file In september 2016 vond opnieuw de fietstelweek plaats. Er werden meer fietsers geteld dan in september 2015. Bemerk dat de conclusie van 7 maart 2017 was dat het percentage fietsers gedaald is. Is dit tegenstrijdig? Niet noodzakelijk. Het aantal verplaatsingen is globaal toegenomen maar het aantal verplaatsingen met de wagen is meer toegenomen dan het aantal verplaatsingen met de fiets. Het is dus mogelijk dat het aantal verplaatsingen met de fiets toenam maar dat in verhouding (procentueel) het aandeel van de fiets in het totale verplaatsingsgedrag daalde. De resultaten van de fietstelweek kan men raadplegen op fietstelweek.be/resultaten. Een interessante kaart met de fietsdensiteiten is hier te vinden.

10 maart 2017, Het Laatste Nieuws: Vanaf vandaag wordt opnieuw een gemachtigd opzichter ingezet aan de de Brugse basisschool Sint-Lodewijkscollege. Het betreft een leerkracht die de lessen van gemachtigd opzichter heeft gevolgd. Op 22 februari stierf er een jongen van 6 jaar toen hij op het zebrapad werd aangereden door een vrachtwagen.

7 maart 2017: Onderzoek verplaatsingsgedrag. Auto vergroot voorsprong inzake mobiliteit in Vlaanderen

Vervoerswijze sept 2007 - sept 2008 jan 2015 - jan 2016
Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag
autobestuurder 47,00% 53,17%
autopassagier 17,82% 16,45%
fiets 14,15% 12,14%
Verdeling van de hoofdvervoerswijze voor woon-werkverkeer
autobestuurder 66,77% 65,84%
autopassagier 3,65% 1,50%
fiets 12,52% 16,38%
Verdeling van de hoofdvervoerswijze voor woon-schoolverkeer
autobestuurder 2,79% 3,61%
autopassagier 25,48% 27,80%
bus, tram, metro 19,36% 15,63%
fiets 28,82% 28,87%

We stellen vast dat:

Bronnen: januari 2015; september 2007.

Het is duidelijk dat op het vlak van fietsinfrastructuur en voor bus en tram drastische maatregelen noodzakelijk zijn.

maart 2017: Invloed brommers en scooters op luchtkwaliteit fietspaden Dit belangwekkend onderzoek werd uitgevoerd in Nijmegen, Arnhem, Amsterdam en Harderwijk tussen 22 en 28 september 2016. Volgende conclusies werden voorgesteld:

Er wordt dan ook aanbevolen de uitfasering van brommers en scooters met verbrandingsmotor te versnellen. In Nederland werd die maatregel reeds aangenomen door de tweede kamer (motie november 2016).

25 februari 2017: Veilig verkeer? Wachten kan niet meer Een groep van dertien verkeersexperts en politici (waaronder de burgemeesters Vincent Van Quickenborne (Kortrijk) en Jan Vermeulen (Deinze) schrijft een open brief na het vreselijke verkeersongeval in Brugge.

Vebimobe, een recent onderzoeksproject van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) in samenwerking met partners als UGent, Bpost, Volvo en diverse kaartenmakers, toont aan dat we op zeer korte termijn tot een kwalitatief systeem van duurzame routenavigatie kunnen komen. (...) Maar via duurzame route-navigatie kunnen vrachtwagens geleid worden over de meest geschikte routes die woongebieden, schoolomgevingen, speel- en sportterreinen en meer algemeen plaatsen met veel zachte weggebruikers vermijden. Het is alleen nog een kwestie van willen.

24 februari 2017: Tal van scholen bekijken hoe ze de schoolomgevingen veiliger kunnen maken.

Volgens burgemeester Landuyt (Brugge) zijn de preventiedienst en de politie bezig met een onderzoek van alle schoolomgevingen. Andere gemeenten willen een charter afsluiten met de transportsector zoals Landen en mogelijk Dendermonde. Voor scholen langs gewestwegen is het inzetten van gemachtigd opzichters veelal een noodzaak. Meer info: Het Laatste Nieuws, 24 februari 2017 'Veilig naar school? Iedereen "werkt eraan"

22 februari 2017: Kind van 6 jaar gegrepen door vrachtwagen bij het oversteken op het zebrapad

Er waren heel wat reacties op de dood van een zesjarig kind dat met zijn fietsje aan de hand over het zebrapad stapte, vlak voor de schoolpoort, op de Gistelsesteenweg in de Brugse deelgemeente Sint-Andries. De chauffeur van de truck verklaarde dat hij het kindje niet gezien had in zijn spiegel. Maar volgens experten zijn er geen excuses meer voor dit soort ongelukken. De opeenstapeling van wat eraan voorafging toont dit duidelijk aan: (Bron: De Morgen, 23 februari 2017, p. 1 en 6)

In een lezersbrief aan Het Laatste Nieuws schreef ik dat de overheid nog steeds gevaarlijke vrachtwagens toelaat in ons dicht wegennet omwille van de 'toegevoegde waarde' voor de economie. Dit doet denken aan de Inca's die mensen offerden opdat de zon zou blijven opgaan. Het is aan de politiek om te bewijzen dat wij niet even wreedaardig zijn als toen.

5 februari 2017: Vlaaams minister van Mobiliteit Ben Weyts ondersteunt veiligheidsvoorzieningen voor vrachtwagens. Gedetailleerde info over de maatregelen is te vinden op www.mobielvlaanderen.be/subsidieflankerendbeleid

"Er is steun voorzien voor extra dodehoekdetectoren, voor camera's (frontcamera's en camerasystemen voor achterwaarts rijden), systemen die het gebruik van een GSM blokkeren in een rijdende vrachtwagen, aslastmeters (die waarschuwen als assen overbelast worden) en automatische remsystemen die het gevaar op aanrijdingen verkleinen. Transporteurs die investeren in verkeersveiligheid kunnen rekenen op een financiële steun die oploopt tot wel 80% van het totale bedrag. Het subsidiesysteem wordt operationeel vanaf medio 2017, maar zal retroactief gelden voor alle investeringen vanaf 1 januari."

"De transportsector creëert toegevoegde waarde voor onze economie en veel transporteurs investeren zelf in moderne en veilige voertuigen. Om die omslag naar veiliger transport te ondersteunen en te versnellen, voorziet de Vlaamse Regering nu in extra ondersteuning. Ondersteuning die komt uit de budgetten van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en gelet op Europese regelgeving, beperkt is tot 100.000 euro per onderneming." Meer informatie is te vinden op beide websites.

10 januari 2017: Dit jaar bestaat de fiets 200 jaar!

In het TECHNOSEUM in Mannheim loopt momenteel de tentoonstelling (nog tot 25 juni 2017) "2 Räder – 200 Jahre" (2 wielen – 200 jaar) ter ere van Karl von Drais en zijn uitvinding.
"Toen Karl von Drais op 2 juni 1817 zijn allereerste rit maakte op zijn uitvinding, die hij de "Laufmaschine" of loopmachine doopte, door Mannheim (een stad langs de EuroVelo 15 Rijnfietsroute) legde hij daarmee de funderingen voor een nieuwe eeuw van mobiliteit. ("Laufmaschine" +/- 1820 (replica): ©Fürstlich Fürstenbergische Sammlungen, Donaueschingen)"
"Houten Safetyfiets (1887). In 1885 brengt de Brit John Starley (neef van hoge bi-uitvinder James Starley) de Rover op de markt: een fiets met twee even grote wielen, aangedreven door een ketting en met een frame met driehoekige basisvorm. De fiets is niet alleen comfortabeler, maar ook heel wat veiliger ten opzichte van eerdere fietsmodellen als de hoge bi. De Rover wordt daarom ook veiligheidsfiets genoemd (safety). Eigenlijk is de veiligheidsfiets een vroege versie van de hedendaagse fiets. Behalve verschillende technische aanpassingen is er aan het model van Starley weinig veranderd. Dit exemplaar werd gemaakt uit hout. (Collectie WieMu Roeselare)" (Foto genomen tijdens de Bike Parade van 19 mei 2013 in Kortrijk)

Meer nieuws...

Bij sneeuw

Voorbeeld 'beste praktijken' bij gemeenten

De Standaard, 3 december 2010: In Oostende Vanaf 4 uur 's morgens werden de fietspaden geruimd. Het stadsbestuur riep ook de hulp in van het Sociaal Huis dat nog extra personeelsleden stuurde om sneeuw te ruimen. De onlangs aangekochte sneeuwruimmachine maakt veel fietspaden sneeuwvrij.

FIETSHOORN wil een forum zijn voor allen die willen nadenken over de mobiliteit in de 21ste eeuw. De fiets staat de laatste jaren opnieuw in de belangstelling omdat het niet vervuilend vervoermiddel is en een gezond alternatief biedt voor korte verplaatsingen. Investeringen in vrijliggende fietspaden zijn meer dan nodig om het comfort van de fietser te bevorderen en hen ertoe aan te zetten meer de fiets te gebruiken.

De vele fietsdoden die de jongste jaren te betreuren zijn, hebben mij ertoe aangezet deze site te ontwikkelen. De vele overlijdens dwingen ons om telkens opnieuw de vraag te stellen: hoe is dit ongeluk kunnen gebeuren? Hun dood mag niet tevergeefs geweest zijn en telkens moeten de passende lessen getrokken worden. Men zou verwachten dat na de vele dodehoekongevallen met elke burger meer en frequenter over de gevaren van de dode hoek zou gesproken worden, dat een gedragscode zou worden afgesproken, maar dit is tot nu toe niet gebeurd.

Een ander teer punt is het fijn stof op onze wegen. Fietsers zijn daarvan een direct slachtoffer. Ook hier moeten dringend betere resultaten behaald worden door structurele maatregelen.

FIETSHOORN is ontstaan uit dit tekort. Ook reeds ondervonden dat je met je ideeën nergens terecht kunt? Deze website wil een bazuin zijn voor iedereen die zijn/haar gezond verstand betreffende een veiliger verkeer ook aan anderen wil meedelen.

FIETSHOORN is niet partijgebonden en ontvangt geen subsidies.

Deze website is pas sinds oktober 2009 opgestart. Wat ontbreekt kan door uw reacties worden aangevuld. Wens je een nuttige opmerking of aanvulling mee te delen? Klik hier. De auteur van deze website eigent zich het recht toe bepaalde reacties niet of gedeeltelijk op te nemen. Tenzij anders gewenst worden enkel de initialen van de naam van de persoon die een commentaar stuurt vermeld of wordt de username overgenomen.

Ook de activiteiten die u voor fietsers organiseert, kunnen via deze weg op deze website worden aangekondigd en later met een verslagje beschreven.

Deze website wil vooral meer inzicht verschaffen in de problematiek. Het lijkt erop dat de fietser onvoldoende invloed heeft op het beleid. Er is onmiskenbaar een trend ten goede, bijv. de aandacht voor vrijliggende fietspaden. Maar anderzijds staat er, vooral in vergelijking met bijv. Nederland, nog heel wat te realiseren.

Laatst gewijzigd op 10 juni 2017

Aantal bezoekers sinds 4 mei 2010: