FIETSHOORN --- fietshoorn.be

Het STOP-principe als leidraad voor elk beleid inzake mobiliteit!

Het STOP-principe houdt in dat het beleid inzake mobiliteit rekening houdt

 • in de eerste plaats met de Stappers;
 • vervolgens met de Trappers;
 • dan met het Openbaar vervoer;
 • en tenslotte met het Privévervoer.

 1. Algemene begrippen dode hoek
 2. Een analyse van de dodehoekongevallen in 2008
 3. Een gedragscode
 4. Maatregelen om dodehoekongevallen te voorkomen
 5. Wetenschappelijk onderzoek inzake dodehoekongevallen
 6. Luchtkwaliteit
 7. Meer nieuws
 8. Verkeersveiligheid
 9. Veilig naar school - secundair onderwijs

Fietsweer in Nederland en in een groot gedeelte van Vlaanderen

De kaart geeft:

 • De neerslagwolken voor de volgende twee uur;
 • De actuele temperatuur in Nederland;
 • Een vijfdaagse prognose van het weer in Nederland.

10 september 2014: in De Standaard "Fietsersbond: vrachtwagens horen niet thuis in buurt van scholen"

Het dodelijk dodehoekongeval van een kind van zes jaar op maandag 8 september in Deurne bracht opnieuw heel ons land in beroering. De Fietsersbond reageerde met de oproep om vrachtwagens voor en na de schooltijd weg te houden van de schoolomgeving. Welke waren de reacties?

 • Stijn Daniels van de Universiteit van Hasselt: Je moet in ons land vaststellen dat veel schoolomgevingen samenvallen met vrachtwagenroutes. Onze ruimtelijke ordening is het knelpunt. Dit is historisch gegroeid en draai je niet terug.'
 • De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) vindt het idee niet haalbaar. 'In overleg met de lokale besturen heeft de Vlaamse overheid al een vrachtroutenetwerk uitgewerkt. Dat houdt zoveel mogelijk vrachtwagens uit de dorpskernen.'
 • BIVV: Men moet zowel vrachtwagenchauffeurs als fietsers sensibiliseren en ook de infrastructuur aanpassen. 'Fietsers hou je best zo veel mogelijk van de rijbaan weg', zegt Koen Peeters van het BIVV.
Tijdens de uitzending van Hautekiet op radio1.be op dezelfde dag kwam de reactie van iemand die zijn zus had verloren in een dodehoekongeval in 1966. We zijn bijna 50 jaar later en nog elke week sterven mensen en kinderen aan dat fenomeen. Men kan vandaag alles, maar hiervoor een oplossing bedenken, dat lukt dan blijkbaar niet!

Mijn commentaar: Ik steun het voorstel van de Fietsersbond. Het is immers onmogelijk om iedere weggebruiker te bereiken via sensibilisering. Uiteraard blijft sensibilisering nodig maar dit is onvoldoende. Fietsers en vrachtwagens moeten zoveel mogelijk gescheiden worden. Vrachtwagens die toch in de bebouwde kom moeten zijn, zouden aan de rand van de zone een 'convoyeur' moeten oppikken om voetgangers en fietsers aan de rechterkant in het oog te houden. Met reacties zoals van een Daniels of het VVSG komen we er niet. Er moet een langetermijnplanning komen zodat een verkeerd gelopen ruimtelijke ordening vooralsnog kan worden aangepast.

Het erge is dat dit ongeval amper drie maanden na een vergelijkbaar ongeval in Essen plaatsvond waarbij een meisje van 7 jaar het leven verloor. Heeft men ondertussen dan niets geleerd? Het wordt hoog tijd dat volgende essentiële vragen aan bod komen: 'Hoelang nog worden deze voertuigen, waarbij de chauffeur onvoldoende zicht heeft op wat rondom hem gebeurt, nog op de openbare weg in de bebouwde kom toegelaten? Men laat toch geen blinden rondrijden met tientonners! Wanneer zal men inzien dat die gevaarlijke voertuigen absoluut geen plaats hebben in een woonomgeving, tenzij er een 'convoyeur' aan boord is?'

28 augustus 2014 "deredactie.be": VAB en Fietsersbond: "Fietsers en automobilisten moeten meer rekening houden met elkaar"

 • "55 procent van de ondervraagde automobilisten erkent dat ze eigenlijk meer aandacht zouden moeten hebben voor fietsers", zegt Maarten Matienko van VAB. "Een op de drie automobilisten ziet wekelijks dat een fietser in gevaar wordt gebracht omdat een automobilist hem te laat ziet."
 • Beide organisaties vragen de overheid om meer in veilige fietsinfrastructuur te investeren. Zeven op de tien ondervraagde Vlamingen vinden de huidige fietsinfrastructuur immers niet veilig genoeg.
 • "Er moet niet enkel aandacht gaan naar een veilige schoolomgeving maar ook de veiligheid van de fietsroute naar school is belangrijk, omdat jonge fietsers extra kwetsbaar zijn", klinkt het.

17 juli 2014: Meer fietsongevallen

Vier fietsdoden in 24 uur (Het Laatste Nieuws)

 • Wervik, 15 juli 2014, 's avonds: Een 84-jarige fietser kwam om het leven toen hij een kruispunt wilde oversteken. Mogelijk werd hij verrast door door een personenwagen die kwam aangereden.
 • Brugge, 16 juli 2014, 8u15: Dodehoekongeval. Een 78-jarige fietser werd zwaargewond toen een trucker aan de Gentpoort rechts wilde afslaan richting Katelijnepoort. De chauffeur had fietser, die doorreed richting Generaal Lemanlaan, niet gezien. De fietser overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
 • Eeklo, 16 juli 2014, voormiddag: Een 80-jarige fietser werd aangereden door een vrachtwagen die de parking van een doe-het-zelfzaak had verlaten. Normaal moesten fietsers er tijdelijk de Brugsebaan oversteken omwille van het aanbrengen van wegmarkeringen maar de fietser is blijven rijden aan de linkerkant.
 • Gistel, 16 juli 2014, 14u30: 81-jarige fietser aangereden door een bestelwagen.

Het aantal letselongevallen met fietsers is in het eerste kwartaal van dit jaar volgens het BIVV met 21,7% gestegen in vergelijking met vorig jaar. (Het Laatste Nieuws) Er zijn verschillende verklaringen voor die fikse toename van het aantal fietsongevallen, aldus Koen Peeters van het BIVV (radio 1, 12u):

 • "Het wordt mooier weer. Mensen komen vaker naar buiten met de fiets. Zwakke weggebruikers zijn bij dit mooie weer kwetsbaarder.
 • Ouderen op de (elektrische) fiets zijn sowieso bijzonder kwetsbaar."

Het Laatste Nieuws 17 juli 2014: "Overheid speelt met levens door onveilige fietspaden"

 • "Maar zolang Vlaanderen zijn wegen niet structureel aanpakt, zullen er doden vallen onder fietsers", zegt verkeersexpert Johan De Mol van de Universiteit Gent. (...) "We trekken honderden miljoenen uit voor nieuwe fietspaden, maar iedereen ziet het: als fietser riskeer je bij ons nog steeds je leven op de weg."
 • Hij ziet ook wat in een opfrissingscursus voor oudere en bejaarde fietsers. (...) "Want voor hun gezondheid is het alleen maar goed dat ouderen de fiets nemen, maar niét als ze van de baan worden gemaaid."

Mijn commentaar: Het BIVV geeft een nogal simplistische uitleg: Het mooie weer en de leeftijd zouden de oorzaken zijn van het groeiend aantal ongevallen. De werkelijkheid is complexer.

 • Opnieuw zijn er dodehoekongevallen te betreuren. Het fenomeen is sinds jaren bekend maar ten gronde verandert er niets. Zolang vrachtwagens dode hoeken hebben, is het onverantwoord om ermee rond te rijden in dichtbevolkte gebieden, tenzij er een begeleider opstapt daar waar de bebouwde komt begint. Leveringen aan huis moeten zoveel mogelijk gebeuren met kleine bestelwagens. De toestand is des te schrijnender gezien de ouderen veel minder dan de jongeren attent werden gemaakt op de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens. In deze draagt de overheid een verpletterende verantwoordelijkheid.
 • Zolang fietsers worden verondersteld de wegen te delen met het autoverkeer zijn we verkeerd bezig. Gemeenten zien meer en meer in dat fietsers de oplossing kunnen zijn voor het drukke en dichtslibbende verkeer. Maar dit betekent niet dat ze hen mogen aanzetten tot een groter fietsgebruik zolang het zo fietsonveilig blijft. Eerst moet een comfortabele fietsinfrastructuur worden uitgebouwd en dat vergt tijd. Het is totaal verkeer om iedereen tot meer fietsen aan te zetten terwijl de wegen een waar mijnenveld zijn voor fietsers. Eerst moet aan veiligheid gewerkt worden.
 • Een lezersbrief van mij is afgedrukt in Het Laatste Nieuws van 18 juli 2014.

Reageer op deze website!

Andere nieuwsfeiten

1 juli 2014: Politierechter Peter D'Hondt op radio 1 "Enkel focussen op verhoging boetes is geen goede zaak"

Binnen 14 dagen zal het exact 24 jaar geleden zijn, op 18 juli 1990, dat het rijbewijs met punten werd ingevoerd. Tot op heden is daar geen enkel uitvoeringsbesluit over gekomen, niettegenstaande internationale onderzoeken. De ervaring in andere landen, denk aan Italië, Spanje, leert dat minstens in the short run, de invoering van een rijbewijs met punten, voor een spectaculaire daling van het aantal verkeersongevallen zorgt. Dat is net de pointe. Het gaat niet over het innen van boetes of de hoogte van boetes, het gaat erover dat men de veiligheid verhoogt.

Hoeveel verkeersongevallen hadden kunnen voorkomen worden indien het rijbewijs met punten wel was ingevoerd?

13 juni 2014: Kris Peeters in De Standaard 'Opgelet, spelende vrachtwagens'

Naar aanleiding van het dodelijk dodehoekongeval van een 7-jarig kind in Essen op 10 juni 2014 schreef Kris Peeters een heel terechte commentaar op een eerder verschenen artikel in dezelfde krant. In de krant werd de vraag opgeworpen of het wel verantwoord is een kind van zeven jaar alleen de weg op te sturen (DS 11 juni). Op het eerste gezicht een logische vraag, maar niet als het de enige is. Andere vragen hadden kunnen zijn:

Het ongeval brengt opnieuw de problematiek van de dode hoek in al zijn sterkte ter sprake. Voor de zoveelste keer wordt echter de essentiële vraag achterwege gelaten: Hoelang nog worden deze voertuigen, waarbij de chauffeur onvoldoende zicht heeft op wat rondom hem gebeurt, nog op de openbare weg in de bebouwde kom toegelaten? Men laat toch geen blinden rondrijden met tientonners!

13 juni 2014: Een veiliger fiets voor iedereen in Brussel

Door de Brusselse spits ploegen met je fiets is een heikele onderneming. De kasseien, tramsporen en oneffen wegen kosten menig Brusselaar daarenboven een stevige duit aan reparaties. Fietsatelier 123 Vélo helpt mensen gratis hun fiets te repareren met gerecycleerd materiaal. Het atelier is elke dinsdag en donderdag open van 18 tot 21 uur. "Bedoeling is dat iedereen een veilige fiets heeft, die bestand is aan de Brusselse straten", vertelt vrijwilliger Cory Potts. Meer info met video;

13 mei 2014: Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Oostende

Er waren veel minder aanwezigen dan tijdens voorgaande jaren. In 2012 waren er 398 aanwezigen, in 2013 385 en nu waren er ongeveer 270 aanwezigen.

In de analyse van de verkeersveiligheidsindicatoren werden de doelstellingen nog eens overlopen:

De vraag moet gesteld worden welke betekenis het uitstippelen van nieuwe doelstellingen heeft zonder de nodige gedrevenheid om deze te realiseren.

De nieuwe studie "Verkeersveiligheid van voetgangers in Vlaanderen" werd voorgesteld. Enkele cijfers uit deze studie en uit het Jaarboek Verkeersveiligheid 2014:

Interessant is dat de Politiezone Oostkamp - Beernem - Zedelgem (Politiezone Het Houtsche) een gps-gestuurd toestel voorstelde waarmee uiterst efficiënt een verkeersongeval kan worden geregistreerd. Dit toestel vindt meer en meer ingang in andere politiezones.
 • Een opmerkelijke presentatie werd gebracht door Ir. Wouter Van den Berghe (Kenniscentrum BIVV). Hij wees op het duidelijk verschil tussen de ongevallencijfers van de politie en van de ziekenhuizen. Waar in 2011 de politie 5630 zwaargewonden telde, kwam men op basis van tellingen in ziekenhuizen op 14.183 zwaargewonden, of ongeveer 2,5 keer zoveel! Bij fietsers is het verschil nog veel groter. De politie telde 903 zwaargewonden terwijl in de ziekenhuizen 4906 zwaargewonden voorkwamen. Dit is ongeveer 5 keer meer! Besluit: In rapporten gebaseerd op politiegegevens zal het BIVV de cijfers van licht-en zwaargewonden blijven samennemen. Vanaf 2015 zal het BIVV in de Verkeerkeersveiligheidsbarometers ook een schatting maken voor het aantal ernstig gewonden 'MAIS+'. Meer info is te vinden in de vermelde presentatie.
 • 7 mei 2014: Dode hoek maakt veel minder doden

  Op basis van cijfers van het BIVV verschenen in De Standaard cijfers over dodehoekongevallen.

  Het positief resultaat wordt toegeschreven aan de sensibiliseringscampagnes bij de vrachtwagenchauffeurs en in scholen. Eigen commentaar: Die sensibilisering is van cruciaal belang, maar niet iedereen kan daarmee bereikt worden. Zolang chauffeurs rondrijden met een handicap (de dode hoek), zullen dergelijke ongevallen blijven gebeuren.

  24 april 2014: Repliek van fietshoorn.be op de presentatie van Marc Broeckaert (BIVV) tijdens het fietscongres in Brugge op 24 maart 2014.

  Het BIVV heeft een bocht van 180 graden gemaakt betreffende de evaluatie van de maatregel 'fietsen door rood'. Tijdens het fietscongres werden de eerder geuite bezwaren niet meer herhaald en kwamen enkel de positieve gevolgen aan bod. Nochtans blijven meer dan ooit de oorspronkelijk vernoemde bezwaren geldig:

  Mijn antwoord op de BIVV-presentatie is beschikbaar als ppt-bestand (2,7 MB). Uw reacties zijn welkom.

  19 april 2014: Geef alle fietsers op een kruispunt in alle richtingen tegelijk groen, terwijl auto's stilstaan. Dat systeem wil het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid uittesten op de Belgische kruispunten. 'Een uitstekende maatregel, als je hem selectief toepast.' (De Morgen, Overal tegelijk groen voor alle fietsers, 19 april 2014)

  13 april 2014: (Bron: Belga via HLN) Belg heeft drie keer meer kans op fietspech dan Nederlander. Dat blijkt uit de statistieken van VAB, dat een jaar geleden begon met pechverhelping voor de fiets, en het Nederlandse FietsNED. Van de leden die gebruik maken van de VAB-Fietsbijstand deed 14 procent het afgelopen jaar beroep op die dienst. In Nederland gaat het om 5 procent. Uit een bevraging bij 200 VAB-leden blijkt dat vooral slechte fietspaden de oorzaak zijn van lekke banden, de meest voorkomende technische panne. In beide landen loopt de top drie van fietspech gelijk: lekke banden komen het meest voor (75 pct van de gevallen in België, 80 pct in Nederland). Op twee staan interventies voor problemen met de aandrijving van elektrische fietsen, op drie problemen met ketting of versnellingen.

  5 april 2014: De Europese Commissie heeft de lijst bekend gemaakt van het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in 2013. Uit voorlopige cijfers blijkt dat België de 20ste plaats bekleedt onder de 28 Europese landen. Het aantal verkeersslachtoffers is weliswaar gedaald maar de daling was nog sterker in andere Europese landen. Meer informatie op Verkeersveiligheid.

  Commentaar bij de voorlopige cijfers van 2013: "Een ander zorgwekkend aspect is het aantal slachtoffers onder kwetsbare weggebruikers: het aantal overleden voetgangers daalt minder snel dan verwacht en het aantal overleden fietsers is de jongste tijd zelfs toegenomen. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het feit dat er steeds meer wordt gefietst. De uitdaging bestaat erin mensen aan te moedigen vaker de fiets te nemen in plaats van de auto en tegelijk de veiligheid van fietsers te waarborgen."

  2 april 2014: Twee belangrijke artikels met voorstellen voor veiliger fietsen zijn gepubliceerd:

  2 april 2014: Jaarlijks 25 dodehoekongevallen met fietsers in Vlaanderen

  Het aantal dodehoekongevallen (d.i. aantal ongevallen waarbij een fietser betrokken is en een vrachtwagen rechts afslaat) was:

  Dit blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Steve D'Hulster (sp.a).

  Meer nieuws...

  Bij sneeuw

  Voorbeeld 'beste praktijken' bij gemeenten

  De Standaard, 3 december 2010: In Oostende Vanaf 4 uur 's morgens werden de fietspaden geruimd. Het stadsbestuur riep ook de hulp in van het Sociaal Huis dat nog extra personeelsleden stuurde om sneeuw te ruimen. De onlangs aangekochte sneeuwruimmachine maakt veel fietspaden sneeuwvrij.

  FIETSHOORN wil een forum zijn voor allen die willen nadenken over de mobiliteit in de 21ste eeuw. De fiets staat de laatste jaren opnieuw in de belangstelling omdat het niet vervuilend vervoermiddel is en een gezond alternatief biedt voor korte verplaatsingen. Investeringen in vrijliggende fietspaden zijn meer dan nodig om het comfort van de fietser te bevorderen en hen ertoe aan te zetten meer de fiets te gebruiken.

  De vele fietsdoden die de jongste jaren te betreuren zijn, hebben mij ertoe aangezet deze site te ontwikkelen. De vele overlijdens dwingen ons om telkens opnieuw de vraag te stellen: hoe is dit ongeluk kunnen gebeuren? Hun dood mag niet tevergeefs geweest zijn en telkens moeten de passende lessen getrokken worden. Men zou verwachten dat na de vele dodehoekongevallen met elke burger meer en frequenter over de gevaren van de dode hoek zou gesproken worden, dat een gedragscode zou worden afgesproken, maar dit is tot nu toe niet gebeurd.

  Een ander teer punt is het fijn stof op onze wegen. Fietsers zijn daarvan een direct slachtoffer. Ook hier moeten dringend betere resultaten behaald worden door structurele maatregelen.

  FIETSHOORN is ontstaan uit dit tekort. Ook reeds ondervonden dat je met je ideeën nergens terecht kunt? Deze website wil een bazuin zijn voor iedereen die zijn/haar gezond verstand betreffende een veiliger verkeer ook aan anderen wil meedelen.

  FIETSHOORN is niet partijgebonden en ontvangt geen subsidies.

  Deze website is pas sinds oktober 2009 opgestart. Wat ontbreekt kan door uw reacties worden aangevuld. Wens je een nuttige opmerking of aanvulling mee te delen? Klik hier. De auteur van deze website eigent zich het recht toe bepaalde reacties niet of gedeeltelijk op te nemen. Tenzij anders gewenst worden enkel de initialen van de naam van de persoon die een commentaar stuurt vermeld of wordt de username overgenomen.

  Ook de activiteiten die u voor fietsers organiseert, kunnen via deze weg op deze website worden aangekondigd en later met een verslagje beschreven.

  Deze website wil vooral meer inzicht verschaffen in de problematiek. Het lijkt erop dat de fietser onvoldoende invloed heeft op het beleid. Er is onmiskenbaar een trend ten goede, bijv. de aandacht voor vrijliggende fietspaden. Maar anderzijds staat er, vooral in vergelijking met bijv. Nederland, nog heel wat te realiseren.

  Laatst gewijzigd op 10 september 2014

  Aantal bezoekers sinds 4 mei 2010: