FIETSHOORN --- fietshoorn.be

Het STOP-principe als leidraad voor elk beleid inzake mobiliteit!

Het STOP-principe houdt in dat het beleid inzake mobiliteit rekening houdt

 • in de eerste plaats met de Stappers;
 • vervolgens met de Trappers;
 • dan met het Openbaar vervoer;
 • en tenslotte met het Privévervoer.
 1. Algemene begrippen dode hoek
 2. Een analyse van de dodehoekongevallen in 2008
 3. Een gedragscode
 4. Maatregelen om dodehoekongevallen te voorkomen
 5. Wetenschappelijk onderzoek inzake dodehoekongevallen
 6. Luchtkwaliteit - IRCEL
 7. Meer nieuws
 8. Verkeersveiligheid
 9. Veilig naar school - secundair onderwijs

Fietsweer in België

Physical Activity through Sustainable Transport Approaches, kortweg PASTA, is een wetenschappelijke studie naar gezondheid en mobiliteit in verschillende Europese regio's.

In België is de provincie Antwerpen geselecteerd als voorbeeldregio. We willen iedereen uit deze provincie oproepen om de onderzoekers van VITO en Universiteit Hasselt te helpen objectieve gegevens te verzamelen over het verband tussen mobiliteit, fysieke activiteit en gezondheid.

Het PASTA-project wil een antwoord vinden op vragen als:

 • zijn inwoners van de provincie Antwerpen fitter dan die van Londen of Barcelona?
 • zijn automobilisten in hun vrije tijd sportiever dan fietsers?
 • is fietsen in Antwerpen wel gezond of neem je beter bus of tram?
Deelnemen aan deze studie kan op : http://survey.pastaproject.eu/antwerpen.

25 februari 2017: Veilig verkeer? Wachten kan niet meer Een groep van dertien verkeersexperts en politici (waaronder de burgemeesters Vincent Van Quickenborne (Kortrijk) en Jan Vermeulen (Deinze) schrijft een open brief na het vreselijke verkeersongeval in Brugge.

Vebimobe, een recent onderzoeksproject van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) in samenwerking met partners als UGent, Bpost, Volvo en diverse kaartenmakers, toont aan dat we op zeer korte termijn tot een kwalitatief systeem van duurzame routenavigatie kunnen komen. (...) Maar via duurzame route-navigatie kunnen vrachtwagens geleid worden over de meest geschikte routes die woongebieden, schoolomgevingen, speel- en sportterreinen en meer algemeen plaatsen met veel zachte weggebruikers vermijden. Het is alleen nog een kwestie van willen.

24 februari 2017: Tal van scholen bekijken hoe ze de schoolomgevingen veiliger kunnen maken.

Volgens burgemeester Landuyt (Brugge) zijn de preventiedienst en de politie bezig met een onderzoek van alle schoolomgevingen. Andere gemeenten willen een charter afsluiten met de transportsector zoals Landen en mogelijk Dendermonde. Voor scholen langs gewestwegen is het inzetten van gemachtigd opzichters veelal een noodzaak. Meer info: Het Laatste Nieuws, 24 februari 2017 'Veilig naar school? Iedereen "werkt eraan"

22 februari 2017: Kind van 6 jaar gegrepen door vrachtwagen bij het oversteken op het zebrapad

Er waren heel wat reacties op de dood van een zesjarig kind dat met zijn fietsje aan de hand over het zebrapad stapte, vlak voor de schoolpoort, op de Gistelsesteenweg in de Brugse deelgemeente Sint-Andries. De chauffeur van de truck verklaarde dat hij het kindje niet gezien had in zijn spiegel. Maar volgens experten zijn er geen excuses meer voor dit soort ongelukken. De opeenstapeling van wat eraan voorafging toont dit duidelijk aan: (Bron: De Morgen, 23 februari 2017, p. 1 en 6)

 • Verkeersspecialist Kris Peeters vermoedt dat de invoering van het rekeningrijden vorig jaar ervoor gezorgd heeft dat meer vrachtwagenchauffeurs alternatieve wegen zoeken door de binnensteden. Minister van Mobiliteit Ben Weyts zegt dat daarover een studie komt in Vlaams-Brabant. "Zoiets snap ik niet."
 • "Vrachtwagens weren in de buurt van scholen is technisch mogelijk", zegt verkeerskundige Johan De Mol (UGent). "Met een specifieke navigatie gebaseerd op een verkeersbordendatabank kunnen vrachtwagens perfect geweerd worden. Maar de verkeersbordendatabank is niet meer up-to-date." De Mol roept minister van Mobiliteit Ben Weyts dan ook op om er meer vaart achter te zetten.
 • Koen Van Wonterghem van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen wilde de schoolomgevingen volledig autovrij maken. "We hadden een enthousiaste gemeente en geëgageerde inwoners. Helaas gooide een schepen op het laatste nippertje roet in het eten."
 • Vijf jaar geleden besloot de school de verantwoordelijkheid aan de oversteekplaats bij de ouders te leggen. Opzichters zijn er niet meer. "Dat was op aanraden van een politie-inspecteur", zegt directeur Mark Slosse. "Volgens hem was een gemachtigd opzichter niet bevoegd als er sprake is van 'gemengde' groepen. We hebbben toen - en nog altijd - duidelijk gecommuniceerd naar alle ouders dat onze verantwoordelijkheid begint op het schooldomein. We zijn niet van plan overhaaste beslissingen te nemen. We bekijken rustig onze opties."
 • De Brugse politie is het niet helemaal eens met de directeur.
 • Ook het BIVV stelt zich vragen. "Het kan niet de bedoeling zijn dat er omwille van verzekeringstechnische redenen geen opzichter is, omdat die verantwoordelijk zou zijn als er een ongeval is. De opzichter moet gedekt zijn door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering."
 • De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid in zijn/haar stad of gemeente. Volgens De Standaard (23 februari 2017) zal hij laten onderzoeken of die chauffeur daar echt moest zijn.
In een lezersbrief aan Het Laatste Nieuws schreef ik dat de overheid nog steeds gevaarlijke vrachtwagens toelaat in ons dicht wegennet omwille van de 'toegevoegde waarde' voor de economie. Dit doet denken aan de Inca's die mensen offerden opdat de zon zou blijven opgaan. Het is aan de politiek om te bewijzen dat wij niet even wreedaardig zijn als toen.

5 februari 2017: Vlaaams minister van Mobiliteit Ben Weyts ondersteunt veiligheidsvoorzieningen voor vrachtwagens

"Er is steun voorzien voor extra dodehoekdetectoren, voor camera's (frontcamera's en camerasystemen voor achterwaarts rijden), systemen die het gebruik van een GSM blokkeren in een rijdende vrachtwagen, aslastmeters (die waarschuwen als assen overbelast worden) en automatische remsystemen die het gevaar op aanrijdingen verkleinen. Transporteurs die investeren in verkeersveiligheid kunnen rekenen op een financiële steun die oploopt tot wel 80% van het totale bedrag. Het subsidiesysteem wordt operationeel vanaf medio 2017, maar zal retroactief gelden voor alle investeringen vanaf 1 januari."

"De transportsector creëert toegevoegde waarde voor onze economie en veel transporteurs investeren zelf in moderne en veilige voertuigen. Om die omslag naar veiliger transport te ondersteunen en te versnellen, voorziet de Vlaamse Regering nu in extra ondersteuning. Ondersteuning die komt uit de budgetten van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en gelet op Europese regelgeving, beperkt is tot 100.000 euro per onderneming." Meer informatie is te vinden op de website.

10 januari 2017: Dit jaar bestaat de fiets 200 jaar!

In het TECHNOSEUM in Mannheim loopt momenteel de tentoonstelling (nog tot 25 juni 2017) "2 Räder – 200 Jahre" (2 wielen – 200 jaar) ter ere van Karl von Drais en zijn uitvinding.
"Toen Karl von Drais op 2 juni 1817 zijn allereerste rit maakte op zijn uitvinding, die hij de "Laufmaschine" of loopmachine doopte, door Mannheim (een stad langs de EuroVelo 15 Rijnfietsroute) legde hij daarmee de funderingen voor een nieuwe eeuw van mobiliteit. ("Laufmaschine" +/- 1820 (replica): ©Fürstlich Fürstenbergische Sammlungen, Donaueschingen)"
"Houten Safetyfiets (1887). In 1885 brengt de Brit John Starley (neef van hoge bi-uitvinder James Starley) de Rover op de markt: een fiets met twee even grote wielen, aangedreven door een ketting en met een frame met driehoekige basisvorm. De fiets is niet alleen comfortabeler, maar ook heel wat veiliger ten opzichte van eerdere fietsmodellen als de hoge bi. De Rover wordt daarom ook veiligheidsfiets genoemd (safety). Eigenlijk is de veiligheidsfiets een vroege versie van de hedendaagse fiets. Behalve verschillende technische aanpassingen is er aan het model van Starley weinig veranderd. Dit exemplaar werd gemaakt uit hout. (Collectie WieMu Roeselare)" (Foto genomen tijdens de Bike Parade van 19 mei 2013 in Kortrijk)

Reageer op deze website!

Andere nieuwsfeiten

13 december 2016, Het Laatste Nieuws: Fietsen in de stad slecht voor het hart

Prof. Jean-François Argacha (UZ Brussel, Jette; VUB) gaf volgende eenvoudige definitie van luchtvervuiling. Het is een mengeling van luchtvervuilende deeltjes en gassen. De fijnstofdeeltjes worden gerangschikt volgens hun grootte. Men maakt een onderscheid tussen PM2.5 deeltjes en PM10 deeltjes. De luchtvervuilende gassen zijn hoofdzakelijk NO2 en ozon.

Een electrocardiagram werd gemaakt van 16.000 Belgen en werd vergeleken met de metingen van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). "Het resultaat was dat bij de gemiddelde patiënt de bloedcirculatie minder vlot verliep op dagen van hoge vervuiling. Uit een tweede test bleek dat de bloedtoevoer naar het hart verzwakt als gezonde mannen fysieke oefeningen doen in een vervuilde omgeving. "Hieruit kunnen we besluiten dat luchtverontreiniging veel schadelijker is voor de bloedcirculatie tijdens inspanningen", zegt dokter Argacha. "De vervuiling tast de adertjes in de luchtwegen aan, waardoor zuurstof minder goed door het lichaam kan circuleren. Dat kan leiden tot hart- en vaatziekten en hartfalen." De cardiologen raden dan ook fysieke activiteiten tijdens periodes van zware luchtvervuiling helemaal af.

De professor gaf deze presentatie op het European Society of Cardiology congres van 30 augustus 2015. Een Engelstalige versie: www.vishwagujarat.com.

25 november 2016: Londen wil trucks met te weinig direct zicht verbannen
  De combinatie van
 1. een lagere cabine
 2. bredere ramen en glazen deuren
 3. herontworpen dashboard
 4. herontworpen steunbalken
kunnen een rol spelen in de toename van direct zicht. Eén enkele wijziging is veel minder effectief. Een lage cabine met een lager dashboard betekent dat de bestuurer een beter zicht heeft op de weg en op andere weggebruikers. Meer info is te vinden in dit rapport. Zie ook 26 juli 2016.

17 november 2016: Fietsers mogen in het Brussels Gewest voortaan door rood rijden. "Door het rood rijden mag wel enkel op kruispunten waar een verkeersbord B22 of B23 aanwezig is. De verkeersborden hingen al op heel wat gewestwegen, maar moeten nu ook op de gemeentewegen de algemene regel worden. Via ministerieel besluit wordt artikel 67.4.3e van de wegcode daartoe aangepast. De maatregel kwam er op vraag van het Brussels Fietsobservatorium. Op de 475 gewestelijke kruispunten met verkeerslichten hangen in totaal al 348 borden B22 of B23. De komende maanden worden er nog 40 bijgeplaatst."

Op 5 maart 2014 verscheen een onderzoek waaruit blijkt dat jonge mannen meer door het rood rijden. Op vijf kruispunten in Den Haag reed gemiddeld liefst een kwart van de fietsers door rood.

13 november 2016: "Vlaamse steun voor dodehoekspiegels en -camera's" vanaf 2017

Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, zal dodehoekspiegels en -camera's in vrachtwagens voor 80% subsidiëren vanaf januari 2017. Daarmee wil hij het dodehoekprobleem aanpakken. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) komt vandaag met een virtual reality-filmpje om inzicht te geven in het gebrekkig zicht waarover de chauffeur in de vrachtwagencabine beschikt. Met dat filmpje gaan ze naar scholen en marktpleinen.

Ben Weyts en Werner De Dobbeleer (VSV) wijzen op enkele beperkingen van de acties.