Aandacht voor de fiets in de partijprogramma's naar aanleiding van de verkiezingen van de federale wetgevende kamers van 13 juni 2010

Aanwezigheid van de term 'fiets' in de verkiezingsprogramma's van de partijen in Vlaanderen

In navolging van Nederland is het misschien nuttig eens te onderzoeken welk belang de zeven grootste Vlaamse partijen hechten aan het fietsbeleid. De resultaten zijn:

N-VA
De term ‘fiets’ komt niet voor. Wel is er een hoofdstuk over mobiliteit, met de nadruk op voorkomen van files, meer verkeersveiligheid, vereenvoudiging van de Wegcode, oprichten van een eigen Vlaamse verkeersongevallenanalyse, overhevelen van bijkomende bevoegheden inzake mobiliteit naar de gewesten, invoering rijbewijs met punten, enz.

CD&V
De term ‘fiets’ komt twee keer voor. Er worden heel wat actiepunten voorgesteld om een vlotte en veilige mobiliteit na te streven: weekendongevallenplan, strijd tegen rijden onder invloed van drugs en alcohol, zichtbaarheid vergroten van fietsers en voetgangers door promoten van fluohesjes en sensibilisatie betreffende de dodehoekproblematiek bij vrachtwagens, technologische hulpmiddelen ter bevordering van de voertuigveiligheid, invoeren van het rijbewijs op punten, enz.

Open VLD
De term ‘fiets’ komt twee keer voor, met name in het kader van de verkeersveiligheid waar het aantal doden wordt vermeld bij fietsers en motorfietsers. Open VLD is van mening dat het verkeersreglement moet vereenvoudigd worden. Er moeten meer gerichte verkeerscontroles komen en er moet meer samenwerking zijn tussen politie en parket inzake de bestraffing van overtreders. Een beleidsondersteunend instituut voor ongevallenanalyse zou moeten opgericht worden, enz.

Sp.a
De term ‘fiets’ komt niet voor. Inzake mobiliteit stelt sp.a voor: verdere regionalisering van verkeersveiligheidsbeleid, meer controles op overtredingen door vrachtwagens, op snelheid, alcohol- en druggebruik, maandelijkse publicatie van de verkeersveiligheidbarometer, een diepgaande ongevallenanalyse, realisatie van rijbewijs op punten, invoeren mobiliteitsbudget, enz.

Vlaams Belang
De term ‘fiets’ komt niet voor. Ook inzake mobiliteit is de inbreng beperkt tot een bespreking van nieuwe energievormen voor auto's.

Groen!
De term ‘fiets’ komt dertien keer voor. Hiermee trekt Groen! volop de kaart van de fietser. De partij stimuleert duurzaam woon-werkverkeer, vervangt fiscale voordelen voor de bedrijfswagen door een fiscaal aantrekkelijk mobiliteitsbudget voor werknemers en voorziet fietsstallingen in het kader van toegankelijkheid in en om de treinstations, vereenvoudiging van de combinatie fiets-trein, een verkeersveiligheidsbeleid naar Scandinavisch model met als doel het aantal verkeersslachtoffers op nul te brengen, uitrusten van vrachtwagens met dodehoeksystemen, enz.

LDD
De term ‘fiets’ komt één keer voor. Inzake mobiliteit stelt het programma dat een vlotte en veilige mobiliteit een pure noodzaak is voor de burgers. LDD klaagt vooral de files aan en de belabberde toestand van de wegen.

Besluit

Wij hebben het hier enkel over de verkiezingsprogramma's en kunnen enkel op basis van deze vaststelling moeilijk conclusies trekken over het fietsbeleid dat elke partij nastreeft. Mits dit grote voorbehoud in gedachten te houden kunnen we toch wel stellen dat de auto voor velen nog altijd het vanzelfsprekend verplaatsingsmiddel is. De autobestuurder blijft koning en de fietser moet zich maar aanpassen terwijl het, volgens het STOP-principe, juist andersom zou moeten zijn.

Dit is toch wel opmerkelijk in een tijd waar de fiets voordurend wordt gepromoot als een milieuvriendelijk, duurzaam en gezond alternatief voor het afleggen van korte afstanden.

Wat misschien even belangrijk is als het opsporen van het fietsbeleid zijn de vele interessante voorstellen die door de meeste partijen werden gedaan. Hopelijk worden vele van deze voorstellen opgenomen in de onderhandelingen bij de regeringsvorming.

N.B.: Ook de Fietsersbond maakte ongeveer op hetzelfde moment een vergelijking. Lees meer op Stem (met de) fiets.

Het idee om de ‘fiets’ als thema te onderzoeken in de verkiezingsprogramma's komt van Nederland.

Reageer op deze website!

Terug naar de openingspagina

Laatst gewijzigd op 7 juni 2010