4. a. Voorkomen dodehoekongevallen

De kern van het probleem

Het is volstrekt ontoelaatbaar dat wagens, die nog steeds - ook na de invoering van de dodehoekspiegel - een onvoldoende zicht hebben op de voorkant en de rechterzijde vooraan de vrachtwagen, in het verkeer worden toegelaten.

Zij moeten, volgens de wegcode, voorrang verlenen aan zwakke weggebruikers maar kunnen door de structuur van de wagen die niet altijd zien. Het is schokkend te moeten vaststellen dat de vrachtwagenchauffeur nog steeds geen volledig zicht heeft op wat rondom de vrachtwagen gebeurt. En toch is die vrachtwagen goedgekeurd om op de openbare weg te rijden!

Bij een groot gedeelte van de ongevallen is de oorzaak een onaangepaste snelheid. Maar bij een dodehoekongeval rijdt de vrachtwagen gewoonlijk aan een heel gematigde snelheid of trekt hij op na een stilstand. Het probleem is hier niet de snelheid maar het feit dat de chauffeur niet alle spiegels, die zich in de verschillende hoeken van zijn cabine bevinden, tegelijk kan opvolgen of dat het slachtoffer zich in een dode hoek bevond.

Over de complexiteit van bijv. het rechts afslaan voor een vrachtwagenchauffeur kan men lezen in het rapport van het BIVV Technische hulpmiddelen ter voorkoming van dodehoekongevallen bij vrachtwagens, p. 13-15.

Maatregelen uit te voeren door de constructeur

Is het niet tijd geworden dat enkel nog vrachtwagens in het verkeer worden toegelaten die een minimale zichtbaarheid van een strook van twee meter rondom de vrachtwagen kunnen voorleggen. Hierbij rust een belangrijke taak bij de constructeur die wagens moet afleveren waarbij de chauffeur de zwakke weggebruikers rondom de vrachtwagen duidelijk kan zien. Aan de cabine kunnen nog heel wat verbeteringen worden aangebracht (extra zijruiten in de deuren, lagere voorruit, enz.). Zie verder in het rapport van het BIVV, p. 22-23, Technische hulpmiddelen ter voorkoming van dodehoekongevallen bij vrachtwagens, p. 13-15.

Het installeren van een dodehoekcamera zou een hele vooruitgang betekenen. Die camera geeft een goed beeld van de rechtervoorzijde van de vrachtwagen, de plaats van botsing in de meeste dodehoekongevallen. Het vrachtwagenpark van Colruyt is hiermee sinds vele jaren uitgerust.

De voor- en nadelen van spiegels en camera's worden besproken in het rapport van het BIVV Technische hulpmiddelen ter voorkoming van dodehoekongevallen bij vrachtwagens, p. 17-20 en p. 25-26. Het besluit is dat wanneer rekening wordt gehouden met de kostefficiëntie, de spiegelsystemen de voorkeur genieten. (p. 29)

B. Herdewyn e.a.,Pilootproject multidisciplinair diepteonderzoek van ongevallen met vrachtwagens in Oost- en West-Vlaanderen. Eindrapport jaar 1., Belgian Accident Research Team, BIVV, 2010, p. 192-206. Volgende onderwerpen worden besproken.

Belang van sensibilisatiecampagnes

Sensibilisatiecampagnes zijn noodzakelijk als compensatie voor het toelaten van "onveilige" vrachtwagens door de overheid. De burgers moeten voor deze onveilige situatie worden gewaarschuwd. Het is echter geleden van 2001 dat er in Vlaanderen nog een grote sensibilisatiecampagne over de gevaren van de dode hoek heeft plaatsgehad, gericht op het grote publiek! (zie affiche)

De recente campagne die is opgestart door de Fietsersbond vzw en SAV op 7/4/2009 ("GOED GEZIEN") is opnieuw vooral gericht naar de jongeren toe. Het verslag van de opstart eindigt met

"Educatie van volwassenen en senioren dient zich meer en meer aan. In de toekomst verwacht de Fietsersbond de sensibilisatie naar deze doelgroepen toe - in samenwerking met SAV en de Vlaamse overheid - nog verder te kunnen uitwerken."

Velen instanties zoals het BIVV zijn al lang voorstander van een grotere sensibilisering van de vrachtwagenchauffeurs en van de zwakke weggebruikers.

Recente maatregelen genomen door de minister Camiel Eurlings (minister van Verkeer en Waterstaat)

Na de bekendmaking van de minder goede resultaten van het aantal dodehoekongevallen in de periode 2003-2007, kondigde de minister van Verkeer en Waterstaat (Nederland) nog in de maand december 2008 volgende maatregelen af:

Maatregelen voorgesteld door Staatssecretaris Etienne Schouppe

Preventieve maatregelen

Gedrag Voertuig
 • Anticiperend rijden
 • Kijktechnieken bestuurders zware voertuigen (dode hoeken)
 • camera's/achteruitrijcamera's
 • Opleiding en sensibilisatie zwakke weggebruikers dode hoeken
 • Promoten van fluovestjes voor zwakke weggebruikers
 • Campagnes en controles rond zichtveld vanuit de cabine
 • Dode hoek spiegels/camera's op alle vrachtwagens (dode hoek rechts en voor cabine)
 • Achteruitrijcamera's (+ auditief signaal) op alle zware voertuigen
 • Cabines met meer glasoppervlak voor direct zicht
 • Blind Spot Detection op zware voertuigen
 • Parkeersensoren vooraan en achteraan
 • Night vision
 • Collision Warning
 • Compatibiliteit vrachtwagens - zwakke weggebruikers: gesloten flanken onder laadbak

Bron: B. Herdewyn e.a.,Pilootproject multidisciplinair diepteonderzoek van ongevallen met vrachtwagens in Oost- en West-Vlaanderen. Eindrapport jaar 1., Belgian Accident Research Team, BIVV, 2010, p. 162.

Maatregelen op langere termijn

Een mix van snel en langzaam verkeer is niet verantwoord. Beide verkeersstromen moeten duidelijk worden gescheiden. Veel wegen in de bebouwde kom zullen bijgevolg moeten hertekend worden. Volgende verdeling van het bestaande wegennet dringt zich op:

Volgens de studie "Duurzaam Veilig" moet zwaar en licht verkeer naar plaats (of tijd) worden gescheiden:

Zwaar verkeer in de binnenstad moet dus op termijn verboden worden. In de toekomst komen alleen nog elektrische wagens in de kernzones. Voorbeelden: Charleroi (toekomst), Zermatt (Zwitserland). Aldus wordt ook het fijn stof en andere schadelijke stoffen in de stad verminderd. Veiligheid en gezondheid gaan hand in hand! Voor elke gemeente ontstaat op die wijze een prachtige gelegenheid om de leefbaarheid van de gemeente in de toekomst te verzekeren.

Laatst gewijzigd op 19 oktober 2010