Nieuwsfeiten betreffende mobiliteit

december 2016

13 december 2016, Het Laatste Nieuws: Fietsen in de stad slecht voor het hart

Prof. Jean-François Argacha (UZ Brussel, Jette; VUB) gaf volgende eenvoudige definitie van luchtvervuiling. Het is een mengeling van luchtvervuilende deeltjes en gassen. De fijnstofdeeltjes worden gerangschikt volgens hun grootte. Men maakt een onderscheid tussen PM2.5 deeltjes en PM10 deeltjes. De luchtvervuilende gassen zijn hoofdzakelijk NO2 en ozon.

Een electrocardiagram werd gemaakt van 16.000 Belgen en werd vergeleken met de metingen van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). "Het resultaat was dat bij de gemiddelde patiënt de bloedcirculatie minder vlot verliep op dagen van hoge vervuiling. Uit een tweede test bleek dat de bloedtoevoer naar het hart verzwakt als gezonde mannen fysieke oefeningen doen in een vervuilde omgeving. "Hieruit kunnen we besluiten dat luchtverontreiniging veel schadelijker is voor de bloedcirculatie tijdens inspanningen", zegt dokter Argacha. "De vervuiling tast de adertjes in de luchtwegen aan, waardoor zuurstof minder goed door het lichaam kan circuleren. Dat kan leiden tot hart- en vaatziekten en hartfalen." De cardiologen raden dan ook fysieke activiteiten tijdens periodes van zware luchtvervuiling helemaal af.

De professor gaf deze presentatie op het European Society of Cardiology congres van 30 augustus 2015. Een Engelstalige versie: www.vishwagujarat.com.

november 2016

25 november 2016: Londen wil trucks met te weinig direct zicht verbannen
  De combinatie van
 1. een lagere cabine
 2. bredere ramen en glazen deuren
 3. herontworpen dashboard
 4. herontworpen steunbalken
kunnen een rol spelen in de toename van direct zicht. Eén enkele wijziging is veel minder effectief. Een lage cabine met een lager dashboard betekent dat de bestuurer een beter zicht heeft op de weg en op andere weggebruikers. Meer info is te vinden in dit rapport. Zie ook 26 juli 2016.

17 november 2016: Fietsers mogen in het Brussels Gewest voortaan door rood rijden. "Door het rood rijden mag wel enkel op kruispunten waar een verkeersbord B22 of B23 aanwezig is. De verkeersborden hingen al op heel wat gewestwegen, maar moeten nu ook op de gemeentewegen de algemene regel worden. Via ministerieel besluit wordt artikel 67.4.3e van de wegcode daartoe aangepast. De maatregel kwam er op vraag van het Brussels Fietsobservatorium. Op de 475 gewestelijke kruispunten met verkeerslichten hangen in totaal al 348 borden B22 of B23. De komende maanden worden er nog 40 bijgeplaatst."

Op 5 maart 2014 verscheen een onderzoek waaruit blijkt dat jonge mannen meer door het rood rijden. Op vijf kruispunten in Den Haag reed gemiddeld liefst een kwart van de fietsers door rood.

13 november 2016: "Vlaamse steun voor dodehoekspiegels en -camera's" vanaf 2017

Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, zal dodehoekspiegels en -camera's in vrachtwagens voor 80% subsidiëren vanaf januari 2017. Daarmee wil hij het dodehoekprobleem aanpakken. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) komt vandaag met een virtual reality-filmpje om inzicht te geven in het gebrekkig zicht waarover de chauffeur in de vrachtwagencabine beschikt. Met dat filmpje gaan ze naar scholen en marktpleinen.

Ben Weyts en Werner De Dobbeleer (VSV) wijzen op enkele beperkingen van de acties.

 • "Met sensibiliseringsacties en met het subsidiesysteem haal je het niet. Je moet er ook voor zorgen dat de infrastructuur maximaal verkeersveilig is. Wat doen we daaraan? Wij pakken per jaar 300 verkeerspunten aan om ze verkeersveiliger te maken, en in afgeleide orde, om dodehoekongevallen te verhinderen."
 • Werner De Dobbeleer (VSV): "Het is onmogelijk om overal de fietsinfrastructuur, elk fietspad, elk kruispunt te gaan aanpassen. Dat zou jaren vergen. Dus moet je wel mensen gaan sensibiliseren over de risico's van de dode hoek en je moet dat vooral blijven doen."

  "Alle maatregelen ten spijt vallen ieder jaar zo'n 30 slachtoffers bij dodehoekongevallen." Hoe komt dat?

  • Zelfs in een dodehoekspiegel zijn fietsers niet altijd zichtbaar. Er zijn tal van ongevallen bekend met kinderen die niet zichtbaar waren in een dodehoekspiegel.
  • Het kernprobleem blijft buiten schot en dat is dat er tal van vrachtwagens legaal op de markt komen met een veel te klein direct zicht. Wij reageren veel sneller op directe waarnemingen dan op beelden geleverd door spiegels en camera's.
  • Studies wijzen uit dat er een groot verschil is in direct zicht bij vrachtwagens. Bepaalde types vrachtwagens zouden gewoon moeten verboden worden. Dit is juist wat zal gebeuren in Londen. Vanaf 2020 zullen in Londen de nulsterrenvoertuigen (d.i. vrachtwagens met een heel beperkt direct zicht) niet meer mogen rijden.
  • Er bestaan momenteel reeds vrachtwagens waar de chauffeur een uitstekend direct zicht heeft op de weg omdat hij/zij lager zit en omdat er veel bijkomende glasoppervlakken zijn aangebracht. Het is heel spijtig dat de aankoop van dit type vrachtwagen niet wordt gesubsidieerd (momenteel kosten ze meer) of ten minste wordt gestimuleerd.
  • In afwachting van de invoering van die nieuw soort ontwerp van vrachtwagens, is het aan te bevelen om de conflicten tussen vrachtwagens en fietsers zoveel mogelijk te beperken, bijv. door af te spreken met vrachtwagenconfederaties om niet te rijden in de omgeving van scholen tijdens de openings- en sluitingsuren.

  Het is spijtig dat de minister zich heeft beperkt tot maatregelen waarvan geweten is dat ze niet doeltreffend zijn. Nu reeds moeten vrachtwagens beschikken over zes spiegels. De minister wil er nog een zevende spiegel aan toevoegen! De minister weet ook heel goed dat het onmogelijk om alle fietsers en voetgangers via sensibilisatie te bereiken. Essentiële elementen ontbreken in de door hem voorgestelde maatregelen en daarom is zijn verhaal ongeloofwaardig. Om het probleem fundamenteel op te lossen is er meer nodig dan sensibilisatie. Het gaat niet op om onveilige trucks op ons dicht wegennet toe te laten en daarna alle weggebruikers willen waarschuwen voor de reële gevaren die trucks kunnen aanrichten. Meer info kan gevonden worden in mijn rapport over dodehoekongevallen.

  Zie ook: De Morgen; Het Laatste Nieuws; Het Nieuwsblad.

  oktober 2016

  12 oktober 2016: "T&E Truck Safety Conference" in Brussel

  An English webpage about the Truck Safety Conference is available.

  Over deze heel belangrijke conferentie heb ik een Nederlandstalig en een Engelstalig rapport gemaakt waarin ook mijn visie is verwerkt. Er wordt eindelijk werk gemaakt om het probleem van dodehoekongevallen aan de wortel aan te pakken en dat is de afwezigheid van voldoende direct zicht bij vrachtwagens.

  Mijn visie kort samengevat?

  Een verbetering van het rechtstreekse zicht, zoals van toepassing is in de lage instap-vrachtwagens, is uiteindelijk de enige en beste oplossing.

  Gelet op de zware tol die dodehoekongevallen eisen, kunnen we niet wachten tot alle vrachtwagens volgens het nieuw ontwerp zijn geconstrueerd. Bepaalde maatregelen zijn reeds onmiddellijk uitvoerbaar, zoals:

  • Steden en gemeenten moeten bij de aankoop van nieuwe vrachtwagens voorrang geven aan trucks met een lage instap en een comfortabel direct zicht! Dergelijke vrachtwagens zijn nu al beschikbaar op de markt.
  • Het truck-ratingsysteem, zoals het nu wordt toegepast in Londen, kan worden veralgemeend in andere steden.
  • Steden en gemeenten zouden enkel nog samenwerken met firma's die gebruik maken van voertuigen met een comfortabel direct zicht.
  • Specifieke afspraken met de Bouwunie, de Confederatie Bouw en met andere instanties (bijv. voor de levering aan de kleinhandel in een stadsomgeving) kunnen worden gemaakt om drukke fietsverkeersassen te vermijden tijdens bepaalde uren.
  • Hoewel nog niet alle problemen zijn opgelost, zou het installeren van 360°-camera's en dodehoekcamera's in vrachtwagens een positieve invloed kunnen hebben. Maar direct zicht is verkieslijker.

  De vermelde rapporten brengen meer duidelijkheid.

  7 oktober 2016: De nieuwe burgemeester van Londen, Sadiq Khan, wil in Londen een 'Direct Vision Standard' invoeren. Volgende passus komt uit "Londen bant tienduizenden trucks "om fietsers te beschermen", (4 oktober 2016).

  Hij wil de vrachtwagens in zes categorieën onderverdelen naargelang hun uitzicht vanuit de cabine. De vrachtwagens met het meeste risico op dodehoekongevallen zouden nul sterren krijgen, de meest veilige vijf sterren. De nulsterrenvrachtwagens zouden in Londen al in 2020 niet meer mogen rijden. Vanaf 2024 zullen alle trucks geweerd worden die niet minstens drie sterren hebben.

  Sadiq Khan zegt dat dit plan nodig is om het aantal dodelijke verkeersongevallen met fietsers te doen dalen. De laatste twee jaar waren trucks betrokken bij 23% van de dodelijke ongevallen met voetgangers en bij 58% met fietsers. Vrachtwagens vertegenwoordigen slechts 4% van het aantal in de hoofdstad afgelegde kilometers.

  Fietsers en voetgangers vinden de vooropgestelde datum waarop de nieuwe regeling ingaat (2020) uiteraard veel te veraf. Ondertussen zullen dodehoekongevallen zich blijven voordoen. Anderzijds is het positief dat technologische maatregelen worden genomen om in de toekomst dodehoekongevallen te vermijden. Meer info is te vinden op de geüpdatete versie van mijn rapport over dodehoekongevallen.

  september 2016

  28 september 2016: Wetgeving speed pedelec zal gebruik ervan ontmoedigen Fietsersverenigingen Fietsersbond en GRACQ vragen om een aanpassing van de wet die speed pedelec gebruikers dezelfde voordelen als gewone (elektrische) fietsers geeft.

  13 september 2016: Speed pedelec krijgt plaats in Wegcode.

  De speed pedelec wordt beschreven als "... elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken:

  • een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
  • een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft."

  (Bron)

  Wat verandert er vanaf 1 oktober 2016? Bron: Het Laatste Nieuws, 21 september 2016, Vanaf 1 oktober nieuwe wetgeving rond e-bikes

  • Voor wie fietst met een vermogen tot 250 watt en met een snelheidsbeperking tot 25 km/u verandert er niets.
  • Voor wie fietst met een elektrische fiets tot 1.000 watt, eveneens met een snelheidsbeperking tot 25 km/u: de gebruiker moet minstens 16 jaar zijn. Een verzekering is enkel verplicht als je ook aandrijfkracht hebt zonder trappen.
  • Voor wie fietst met een elektrische fiets (speed pedelec) tot 4.000 watt die tot 45 km/u kan rijden:
   • verboden onder 16 jaar
   • wordt nieuwe aparte klasse P (naast A- en B-bromfietsen)
   • rijbewijs via theoretisch examen verplicht
   • helm verplicht
   • nummerplaat (10 op 12 cm) verplicht.
   • Het tweewielig voertuig met een elektrische motor met een maximumvermogen tot 4 kW moet worden ingeschreven bij de Dienst voor Inschrijvingen voor Voertuigen (DIV). (Bron: www.vlaanderen.be)
   • verzekering verplicht.

  3 september 2016 in Het Laatste Nieuws 'Ook Gent en Antwerpen willen vrachtwagens weg rond scholen': Antwerpen wil niet enkel afspraken maken met de bouwsector maar wil álle vrachtwagens weghouden uit de wijken met druk schoolverkeer. Daarvoor zijn nieuwe verkeersborden aangewezen en dit kan enige tijd in beslag nemen. Ondertussen kunnen wel afspraken met de transportsector gemaakt worden.

  1 september 2016: Nieuw rapport over dodehoekongevallen gericht aan Vlaams minister Ben Weyts, onder meer bevoegd voor mobiliteit.

  In het rapport wordt gevraagd het beleid aan te passen betreffende het voorkomen van dodehoekongevallen aan de hand van vier thema's:

  • Het 'direct zicht' concept bij trucks
  • De 360° camera in trucks
  • Trucks weghouden van schoolomgeving voor en na de schooltijd
  • Ontkoppeling van vracht- en fietsroutes

  De minister werd gepolst over het organiseren van een studiedag over deze urgente problematiek. Voor het eerst is het mogelijk het probleem bij de oorsprong aan te pakken, met name bij de vrachtwagens zelf. Nieuwe technieken en goede voorbeelden (zoals in Kortrijk) maken het mogelijk hierin vooruitgang te boeken.

  augustus 2016

  31 augustus 2016: Het Nieuwsblad: Geen vrachtwagens voor en na school: "Nooit nog een ongeval als dat van Ann-Laurence (16)"

  Toen Ann-Laurence op 9 mei 2008 omkwam tijdens een dodehoekongeval aan het Plein in Kortrijk ging er een schokgolf doorheen heel de regio. Een vrachtwagen van een bouwfirma sloeg rechts af terwijl de fietsster rechtdoor reed. De Fietsersbond Kortrijk reageerde toen met het voorstel om vrachtwagens uit het centrum te bannen tijdens de ochtenspits van 7u30 tot 9 uuur, van 12 tot 13u30 en van 16 uur tot 17u30. (Het Laatste Nieuws, 16 mei 2008) Meer dan 8 jaar later, op 30 augustus 2016, is een charter ondertekend door de Bouwunie, de Confederatie Bouw West-Vlaanderen en de stad Kortrijk om vanaf een uur vóór het begin van de schooltijd tot een half uur na de schooltijd werftrucks van meer dan vijf ton te verbieden in een gebied van 150 meter aan beide kanten van de schoolpoort. "Maar als er een belangrijke fietsas is die veel leerlingen gebruiken om naar de school te rijden, vragen we ook om die te mijden", aldus de coördinator van het project. De maatregel is er gekomen omdat in de komende twee jaar in Kortrijk liefst tachtig bouwwerven zijn gepland.

  Hoewel de maatregel meer dan 8 jaar te laat is ingevoerd in Kortrijk, mogen we toch van een doorbraak spreken. Kortrijk is de eerste stad in Vlaanderen die tot zo'n akkoord komt. Het betekent een voorbeeld en aansporing voor alle andere gemeenten om tot dergelijke afspraken te komen. Dit moet ertoe leiden dat trucks helemaal verboden worden in een binnenstedelijke omgeving, zolang de chauffeurs met dode hoeken blijven rijden.

  juli 2016

  26 juli 2016: Grote verschillen bij trucks inzake dode hoeken

  Volgens een recente studie uitgevoerd door de Loughborough Design School zijn er enorme verschillen in de 'direct zicht' ('direct vision'), d.i. wat de chauffeurs kunnen zien met hun eigen ogen, tussen de beste en slechtste types vrachtwagens in alle categorieën.

  De Europese Commissie werkt momenteel aan het opstellen van nieuwe regels betreffende de veiligheid van het voertuig en heeft aangegeven dat ze eisen betreffende 'directe visie' zal invoeren voor nieuwe vrachtwagens, maar pas vanaf 1 september 2028.

  Adam Bodor, adviserend directeur bij de Europese Federatie van Fietsers (European Cyclist' Federation): "Van alle andere weggebruikers zijn trucks proportioneel de meest gevaarlijke voertuigen waarmee fietsers in contact komen. De 'direct zicht'-norm biedt een kans om enkele van de kenmerken waardoor vrachtwagens een bedreiging vormen voor fietsers en andere weggebruikers te bekijken en aan te passen."

  William Todts, directeur van Transport & Environment, reageerde: "Het is schokkend dat er zulke grote verschillen zijn tussen perfect vergelijkbare vrachtwagens. Het toont aan dat sommige truckconstructeurs weinig of niet rekening houden met de veiligheid van fietsers of voetgangers bij het ontwerpen van nieuwe voertuigen. De oplossing ligt voor de hand: we hebben 'direct zicht'-normen voor vrachtwagens nodig. Met zoveel fatale dodehoekongevallen kunnen we het ons niet veroorloven om te wachten tot 2028. Dit moet veel sneller gebeuren."

  20 juli 2016: De cijfers FOD Economie betreffende het aantal verkeersslachtoffers in 2015 zijn bekend. Ze zijn veelal ongunstig voor tweewielers.

  • Het aantal verkeersdoden in België is gestegen van 727 tot 732. Het is het derde jaar op rij dat het aantal doden toeneemt.
  • Het aantal verkeersdoden in het Vlaams Gewest is gedaald van 393 tot 378.
  • Het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in België is opnieuw sterk gedaald van 4502 naar 4201.
  • Het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in het Vlaams Gewest is opnieuw sterk gedaald van 3161 naaar 2880.
  • Het aantal fietsdoden in België is voor het vierde jaar op rij gestegen. In 2014 waren er 76 doden, in 2015 83 fietsdoden. Daarvan waren er 62 slachtoffers die 50 jaar of ouder waren (75%)!
  • Het aantal fietsdoden in het Vlaams Gewest is gestegen van 69 naar 72.
  • Het aantal zwaargewonde fietsers in België is gedaald van 1048 naar 910. Daarvan waren er 512 slachtoffers die 50 jaar of ouder waren (56%).
  • Het aantal zwaargewonde fietsers in het Vlaams Gewest is gedaald van 965 tot 825.

  Conclusie:

  • Het aantal zwaargewonden daalt zowel in het algemeen als bij de fietsers. Nochtans was er een opvallende stijging van het aantal zwaargewonde voetgangers, zowel in het Vlaams Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Het aantal verkeersdoden steeg in België maar daalt in het Vlaams Gewest. Het aantal fietsdoden stijgt evenwel zowel in België als in het Vlaams Gewest.
  • Zoals blijkt uit onderstaande grafiek is er sinds 2010 geen echte daling van het aantal fietsdoden. Dit is een verontrustende tendens.
  • De doelstellingen 2015 vooropgesteld tijdens de vergaderingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid werden NIET gehaald!

  De reactie van het BIVV is hier te vinden. Feit is dat de overheden voortdurend zeggen dat het zo niet langer kan maar effectieve maatregelen blijven uit.

  De grafieken in de webpagina's over verkeersveiligheid werden aangepast.

  Eerder meldde de Europese Commissie dat 8 procent van de Europese verkeersdoden een fietser is. Nederland vertoont het hoogste getal: 25 procent. Daarna volgen Denemarken en Hongarije, beide met een aandeel van 16 procent fietsdoden. De E.C. legt een verband met het aantal fietsers, de veiligheid van de fietswegen, de veiligheidsuitrusting bij fietsers en het veiligheidsbewustzijn van andere weggebruikers ten opzichte van fietsers. (Bron) In 2015 waren in Nederland 30% van de verkeersdoden fietsers (185 fietsdoden op 651 verkeersdoden). (Bron) In Vlaanderen bedroeg de verhouding in 2015 19% (72 fietsdoden op 375 verkeersdoden).

  1 juli 2016: Veel meer fietspendelaars in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië

  Er is een interessante statistiek verschenen van de FOD Economie: statbel.fgov. Uit een enquête betreffende de jaren 2013-2014 bleek dat in Vlaanderen veel meer de fiets wordt gebruikt voor het woonwerkverkeer dan in Brussel en Wallonië. "In Vlaanderen rijdt 12,5% met de fiets naar het werk, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ongeveer drie op honderd en in het Waals Gewest ongeveer één op honderd. In Vlaanderen wordt de fiets dus beduidend meer gebruikt dan in de twee andere gewesten. De gemiddelde afgelegde afstand bedraagt 5,6 km.

  Het beroep speelt een rol: mensen met een "elementair beroep" (ongeschoolde arbeiders) nemen het vaakst de fiets (12%), gevolgd door dienstverlenend personeel en verkopers (10%). Bij managers ligt het fietsgebruik eerder aan de lage kant (4%). Ook de leeftijd speelt een rol. Jonge pendelaars gaan vaker met de fiets naar het werk, en ook bij veertigers en vijftigers ligt het fietsgebruik hoger. Binnen Vlaanderen treffen we de meeste fietspendelaars aan in de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen (beide 16,0%)."

  mei 2016

  30 mei 2016: Eén systeem voor alle fietssnelwegen in Vlaanderen

  "deredactie.be" :De vijf Vlaamse provincies hebben samen een logo en een uniforme bewegwijzering ontwikkeld voor de fietssnelwegen, naar analogie met de autosnelwegen. In Vlaams-Brabant en Antwerpen zijn er proeftrajecten gestart.

  Meer info in pdf-brochure.

  Studie 2003: Fietsen 5x zuiniger dan lopen

  Prof. dr. L.J.F. Hermans: "Fietsen is dus een stuk zuiniger dan lopen. Maar ook als we het vergelijken met voorbeelden uit het dierenrijk - of met gemechaniseerde vormen van vervoer - blijkt dat fietsen ongekend efficiënt is."

  30 mei 2016: Discussie over "Safety in numbers"

  Het is vooral de veilige en comfortabele weginfrastructuur die het aantal fietsongevallen doet afnemen, niet het enkel feit van meer fietsers op de weg.

  Bron: Cycling Economy and Impact - Philippe Crist, OECD, slide 29. Bron: Tweet van @SharkDancing, 30 mei 2016: "Safety in numbers" is a myth, but the opposite is true. Good infra = safer cycling & more people on bikes."

  Andere locaties op deze website waar het onderwerp ter sprake kwam:

  • 16 mei 2015
  • 28 februari 2012

  april 2016

  14 april 2016: Borden 'Rechtsaf voor fietsers vrij' toegestaan in Denemarken. (Deense bron)

  In Kopenhagen werd van 2013 tot 2015 bij 33 verkeerslichten een proef uitgevoerd waarbij fietsers rechts konden afslaan bij een rood licht wanneer een speciaal verkeersbord daarvoor de toestemming gaf. Onlangs verscheen het rapport van het Danish Road Traffic Department waarin de toestemming kwam om de nieuwe borden verder te gebruiken. De term 'undtaget' betekent 'behalve'. De fietsers moeten dus stoppen aan de rode lichten behalve voor het rechts afslaan (indien die bord aanwezig is).

  Opmerkelijk is dat werd gekozen voor het type borden dat wordt gebruikt in Nederland "Rechtsaf voor fietsers vrij" en niet voor de Franse en Belgische voorrangsborden. In België bevindt het voorrangsbord B1 zich meestal reeds aan de verkeerslichten. Echter, door de Kamer werd eenzijdig beslist om op dezelfde plaats twee nieuwe voorrangsborden te voorzien om fietsers toe te laten door het rood licht te rijden. Deze verwarring bestaat geenszins in Nederland en Denemarken.

  maart 2016

  28 maart 2016: Volgens Die Welt zijn er in de landen van de EU in 2015 voor het eerst sinds 2001 meer verkeersdoden te betreuren. In 2015 waren er in totaal 26.000 verkeersdoden, in 2014 25.700. De Europese Commissie bevestigde de cijfers op 30 maart.

  De landen met het minst aantal verkeersdoden per miljoen inwoners zijn Malta, Zweden, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Het meest aantal doden vallen in Letland, Bulgarije en Roemenië. De tabel voor het jaar 2015 kan men raadplegen op statistieken. In vergelijking met de ons omringende landen blijft België het slecht doen.

  januari 2016

  19 januari 2016: in Het Laatste Nieuws: Amper kwart jongeren gaat nog met fiets naar school

  Volgens de Fietsersbond (Vlaanderen) worden steeds meer fietsen verkocht: in 2015 was er een stijging met 3,2% tegenover 2014.

  Het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer stijgt eveneens maar het fietsgebruik voor het woon-schoolverkeer daalt! Volgende cijfers verschenen in deze editie van het HLN:
  Jaar woon-werkverkeer woon-schoolverkeer
  2001 12,9% 38,3%
  2008 12,52% 28,82%
  2009 12% 28,4%
  2010 12% 32,1%
  2011 10,8% 30,5%
  2012 11,18% 28,68%
  2013 14,33% 25,25%
  Volgens de Fietsersbond ligt de grootste schuld bij de overheid.

  • "Fietsen is niet veilig genoeg."
  • Het aantal winkels in de dorpskern vermindert voortdurend terwijl het aantal shoppingcentra langs drukke wegen blijft toenemen.
  Maar ook de bedrijven treft schuld omdat te gul met bedrijfswagens en tankkaarten wordt omgesprongen. En "de overheid moedigt dit aan door hoge fiscale voordelen."

  De Fietsersbond besluit in de krant met de hoop dat de e-bike vooralsnog voor een kentering kan zorgen. "Maar dan moet de overheid investeren in echte fietssnelwegen."

  december 2015

  24 december 2015: Aangrijpend opiniestuk in De Standaard, 24 december 2015, 'Voor fietsers is het altijd dreigingsniveau 4'. Het is geschreven door de buurman van Saar (15) die vorige week is omgekomen met haar fiets in Gits. Een citaat:"Ons land spaart kosten noch moeite om terreurdreiging te counteren, maar tolereert sinds 2011 elk jaar meer dan duizend verongelukte en zwaargewonde fietsers."

  Op deze website is te zien dat de jaren met minder dan 1000 dodelijke en zwaargewonde fietsers in België sinds 1991 op één hand te tellen zijn: 2002 (996), 2003 (940), 2004 (796), 2008 (991) en 2010 (937). In 1991 waren er 1868 slachtoffers (doden en zwaargewonden) bij de fietsers, in 2014 1124. Maar dit zijn enkel de door de politie geregistreerde slachtoffers. Het werkelijk aantal slachtoffers opgenomen in de ziekenhuizen is veel groter. Op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Oostende (2014) gaf men cijfers van het aantal zwaargewonde fietsers. Waar de politie in 2011 903 zwaargewonde fietsers telde, waren er in ziekenhuizen 4906, of vijf keer zoveel!

  22 december 2015: Evaluatie aanpak minister Galant inzake beleid verkeersveiligheid. Thibaut Renson in De Standaard 22-12-2015 "Inspraak voor de galerij": "Enthousiaste burgers moesten simpelweg reeds uitgelijnde voorstellen al dan niet valideren. In diezelfde richting wees de kritiek van mobiliteitsexpert Kris Peeters, die de minister aanwreef dat ze maar al te goed wist wat ze van plan was en het draagvlak daarvoor wou aftasten, meer niet."

  10 december 2015: Boek: "Sterk fietsbeleid", uitgegeven door Fietsberaad Vlaanderen

  Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid. Hun doelstelling is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis over fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen wil de steden en gemeenten ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen. Fietsberaad Vlaanderen startte haar werking op 1 juli 2015.

  In Sterk Fietsbeleid krijgen mobiliteitsambtenaren, maar ook organisaties, handelaars en schooldirecteurs inspiratie voor acties. Het is een handboek met voor ieder wat wils: van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden. Meer

  9 december 2015: Resultaten Fietstelweek: Vlaming fietst verder dankzij fietssnelwegen

  6 december 2015: Meer mensen rijden door het rood: 96.700 pv's in 2014

  De meeste overtredingen in 2014 werden opgemaakt in de provincie Antwerpen. Het aantal letselongevallen als gevolg van het negeren van het rood licht nam in 2013 evenwel af (224 letselongevallen) (antwoord van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant op een schriftelijke vraag van Jean-Marc Nollet (Ecolo)).

  Vanaf 2012 is er klaarbljkelijk een kentering waar te nemen. Er moet dringend onderzocht worden welke de oorzaken zijn van die gewijzigde mentaliteit bij de weggebruikers. Eén punt springt zeker in het oog. Op 20 juli 2011 werd in de Kamer de wet goedgekeurd waardoor fietsers onder bepaalde omstandigheden door een rood licht mogen rijden. De wetgevende macht kwam zo rechtstreeks tussen in de Wegcode, een bevoegdheid van de uitvoerende macht. Hoewel die wet bij nader inzicht onuitvoerbaar bleek te zijn wegens tegenstrijdigheden met andere artikels van de Wegcode, bleef het grootste deel van de Geachte Kamerleden koppig doorzetten en wijzigden op een drieste wijze meteen nog enkele andere artikels van de Wegcode zoals vastgelegd in een tweede wet (28 juni 2012). Dit leidde tot een totaal nieuwe toestand in ons land:

  • Rood is niet meer rood voor iedereen. Een categorie weggebruikers wordt toegestaan in bepaalde omstandigheden door het rood licht te rijden.
  • Het voorrangsbord krijgt een nieuwe betekenis. Waar een omgekeerde driehoek met rode band tot nu toe betekende dat men voorrang MOET geven aan iedere BESTUURDER die van links of van rechts komt, krijgt die in het geval van de nieuwe verkeersborden B22/B23 de inhoud dat de fietser door het oranje of rood licht MAG rijden. De voorwaarde blijft dat de fietser voorrang MOET geven aan andere WEGGEBRUIKERS.
  • De nieuwe voorrangsborden, geplaatst bij verkeerslichten, gelden, in tegenstelling met de andere voorrangsborden, wél als de verkeerslichten werken.
  Dat de wetgevende macht in 2011-2012 zo drastisch is tussengekomen in bevoegdheden van de uitvoerende macht is totaal onverantwoord en ongezien. Het wezen van de Wegcode werd met één pennentrek verminkt. Wanneer de regels ondoorzichtig worden is het niet te verwonderen dat weggebruikers die aan hun laars lappen. Wat gebeurd is in de Kamer is een heel ernstig feit waarvan de gevolgen steeds meer zichtbaar worden en zich nu mogelijk vertaalt in meer roodlichtovertredingen. Het federaal beleid moet samen met dit van de gewesten dringend een halt toeroepen aan die nieuwe gedoogsituatie. Rood moet opnieuw rood worden, voor iedereen en voorrangsborden moeten opnieuw eenduidig zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden om via infrastructurele ingrepen aan de kruispunten, of door andere ingrepen (alle fietsers tegelijk groen, wachttijdmelders aan verkeerslichten, ...) fietsers op een verantwoorde wijze aan het verkeer te laten deelnemen.

  5 december 2015: Alle Fietsers Tegelijkertijd Groen

  "In Hasselt zijn als proefproject meerdere verkeerslichtenregelingen op de Groene Boulevard zodanig ingesteld dat de fietsers in elke cyclus tegelijk groen krijgen in alle richtingen: Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG). " Een van de grote argumenten was de dodehoekproblematiek bij vrachtwagens. Meer info is te vinden in de Projectfiche Fietsberaad. (24 juni 2015)

  4 december 2015: De cijfers van de verkeersslachtoffers voor het jaar 2014 zijn bekend gemaakt door FOD Economie. Enkele conclusies:

  • Het aantal verkeersdoden in België is gestegen van 724 tot 727.
  • Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is gestegen van 384 tot 393. Sinds 2012 is er geen daling meer vast te stellen.
  • Het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in België is sterk gedaald van 4947 naar 4502.
  • Het aantal zwaargewonde verkeersslachtoffers in Vlaanderen is sterk gedaald van 3442 naaar 3161.
  • Het aantal fietsdoden in België is gestegen van 73 naar 76. Daarvan waren er 60 slachtoffers die 50 jaar of ouder waren (79%)!
  • Het aantal fietsdoden in Vlaanderen is gestegen van 66 naar 69.
  • Het aantal zwaargewonde fietsers in België is gestegen van 1044 naar 1048. Daarvan waren er 598 slachtoffers die 50 jaar of ouder waren (57%)! Er waren ook 109 zwaargewonde fietsers tussen 10 en 19 jaar.
  • Het aantal zwaargewonde fietsers in Vlaanderen is gestegen van 945 tot 965.
  • In Vlaanderen waren er in 2014 opvallend veel mannelijke fietsers bij de fietsdoden: 54 mannen en 14 vrouwen (79% mannen). Die verhouding is groter dan in de voorbije 9 jaren. (Voor België bedroeg het percentage juist 80% (60 mannen en 15 vrouwen).
  • Het aantal mannelijke zwaargewonde fietsers bedroeg in 2014 605, ongeveer even hoog als in 2013. Het aantal zwaargewonden bij de vrouwelijke fietsers is gestegen van 339 naar 353.
  • Belangrijke conclusie: Het aantal zwaargewonden onder de verkeersslachtoffers blijft dalen, terwijl het aantal zwaargewonde fietsslachtoffers een lichte stijging vertoont (zie onderstaande grafiek)! Dit is heel verontrustend!

  1 december 2015: In een nieuw rapport dat vandaag door het Europees Milieuagentschap wordt gepubliceerd wordt aangetoond: De luchtvervuiling is verantwoordelijk voor meer dan 430 000 voorbarige sterfgevallen in Europa.

  "De geschatte effecten van de blootstelling aan NO2 waren ongeveer 75 000 voorbarige sterfgevallen. (...) Het stikstofdioxide beïnvloedt het ademhalingssysteem direct, maar draagt ook bij tot de vorming van fijnstof en O3. In 2013 werd 9% van de stedelijke bevolking in EU-28 blootgesteld aan NO2 concentraties boven de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en boven de identieke normen van de EU. 93% van alle te grote waarden kwamen voor dicht bij wegen."

  november 2015

  29 november 2015: Hoewel de nieuwe wetgeving over het invoeren van de uit Frankrijk geïmporteerde voorrangsborden met haken en ogen aan mekaar hangt, willen de Fietsersbond en het Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) dat fietsers aan een rood licht rechts mogen afslaan. Vlaams minister Ben Weyts is het daarmee niet eens in Het Nieuwsblad.

  • "Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verwijst naar een negatief advies dat Vlaanderen in het verleden gaf over de bewuste verkeersborden. Hij vreest dat de borden leiden tot 'onduidelijkheid bij de weggebruikers' en dat het risico bestaat dat fietsers ook op andere kruispunten door het rood zullen rijden.
  • Weyts wijst ook naar het educatieve aspect: 'Tot slot is het niet uit te leggen aan opgroeiende kinderen waarom in het ene geval wel en in het andere geval niet door het rood mag worden gereden', aldus Weyts in een antwoord op een parlementaire vraag van Kherbache."

  16 november 2015: Om het probleem van de dodehoekongevallen aan te pakken werd in Duitsland gestart met het aanbrengen van stickers op vrachtwagens en bussen. Er zijn diverse ontwerpen van die stickers. Veelal wordt de actie gunstig onthaald. De boodschap op de stickers is soms heel expliciet. Zo zegt een chauffeur tot de fietser: "Lass mich vorbei. Ich seh' dich nicht!"

  Half blind rijden door druk verkeer is blijkbaar nog steeds toegelaten voor vrachtwagens!! De zwakke weggebruikers moeten maar maken dat ze uit de buurt blijven van trucks! Meer info is te vinden op www.fhoev.nrw.de.

  11 november 2015: Nieuwe dodehoeksticker in Nederland om dodehoekongevallen te voorkomen, oktober 2014

  Bron: lensmedia.nl

  In Nederland is grote vraag naar de nieuwe dodehoeksticker. Meer dan 500 transportbedrijven hebben ruim 12000 sticker aangevraagd voor de achterkant van hun vrachtauto's. Met deze nieuwe dodehoeksticker van Transport en Logistiek Nederland (NLT) kunnen fietsers eenvoudig zien op welke plek ze veilig achter een vrachtauto kunnen staan bij een verkeerslicht. De veiligste plek is dan rechts ruim achter de truck. Nooit naast ernaast, want dan kan een chauffeur de fietser over het hoofd zien. Deze sticker was voor TLN leden tot 1 januari 2015 gratis te bestellen. De sticker heeft een omvang van 42,5 x 44,0 cm en wordt geplakt op de achterzijde van het voertuig. Draag uw steentje bij aan de verkeersveiligheid in binnensteden en bestel de stickers voor uw voertuigen op : www.tln.nl/dodehoeksticker.

  9 november 2015: Vuilniswagens Amsterdam Zuid krijgen 360° camera's tegen dode hoek, 2 oktober 2015

  Het systeem 360° Omnivue bestaat uit vier groothoekcameralenzen die op de vuilniswagen worden gemonteerd, schrijft De Telegraaf. Via een computer worden alle beelden samengevoegd tot één bovenaanzicht van de vrachtwagen. Vanuit de cabine kan straks iedere chauffeur precies zien wat er rondom zijn wagen afspeelt. Volgens de fabrikant van het systeem verdwijnt de dode hoek voor de vuilniswagenchauffeurs volledig.

  Bron: www.voertuigcameras.nl Bekijk ook de video.

  2 november 2015: Voorbeeld van stadsvernieuwing in Amsterdam! In dit gedeelte van de Plantage Middenlaan nabij het Wertheimpark zijn auto's niet meer voorzien. Hier wordt het STOP-principe echt toegepast!
  juni 2014 2015
  Bron: Google maps Bron: Herbert Tiemens @herbert_tiemens, 2 november 2015
  ? 2015
  Bron:http://beeldbank.amsterdam.nl/afbeelding/10009A0026117 Bron: Thomas Schlijper @schlijper, 12 december 2015

  oktober 2015

  22 oktober 2015: Oproep van minister Jacqueline Galant om je mening te geven betreffende de verbetering van de verkeersveiligheid. "Beste burger en verkeersveiligheidsspecialist, op 15 december 2015 organiseert het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid de vierde Staten-Generaal. Die dag zal Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant haar beleidsvisie bekend maken en jouw mening telt, meer dan ooit, om samen tot een verkeersveilig België te komen.

  We kennen graag jouw mening over hoe het met de verkeersveiligheid in België is gesteld. Kies een thema waar je graag jouw mening over geeft en neem deel aan onze grote bevraging. Dat kan door aanwezig te zijn op een van onze debatten, via het beantwoorden van de vragen op deze site of deelname aan onze poll. Laat je stem horen.

  21 oktober 2015: Voorwaarden waaraan de elektrische fietser moet voldoen vanaf 2016. Het wetsontwerp Minister van mobiliteit Jacqueline Galant moet eerst nog door de gewesten besproken worden. Daarna wordt bekend aan welke voorwaarden de elektrische fietser moet voldoen om in orde te zijn met de wegcode. De voorlopige regeling is als volgt:

  • ondersteuning door elektrische fiets tot 25 km per uur (vermogen minder dan 1 kilowatt): voor de min 16-jarigen wordt het gebruik van de klassieke elektrische fiets verboden, 'omdat jongeren nog onvoldoende stuurmanskunst hebben, gelet op de snelheid die je met deze fietsen kan bereiken' (kabinet Minister Galant, geciteerd door Het Nieuwsblad, 8 oktober 2015)
  • high speed e-bikes, waardoor je snelheden tussen 25 en 45 km per uur kan behalen (vermogen tussen 1 en 4 kilowatt): worden gelijkgesteld met bromfietsen klasse B. Verzekering, helm en nummerplaat is vereist. Fietsers zonder rijbewijs moeten ook een theoretisch rijexamen afleggen.
  • e-bikes met een vermogen boven 4 kilowatt, waardoor snelheden groter dan 45 km per uur mogelijk zijn: worden gelijkgesteld met motorrijder, met alle verplichtingen vandien.
  Er wordt nog verder nagedacht over de gevolgen en aanpassing van bovenstaande voorstellen. (Bron: 'Straf mensen toch niet voor e-bike', Gazet van Antwerpen, 9 oktober 2015)

  11 oktober 2015: Preventiecampagne dode hoek in provincie West-Vlaanderen

  Bron: www.avelgem.be

  Op vrijdag 27 maart 2015 stelde de Provincie West-Vlaanderen haar dodehoekstickers voor vrachtwagens voor. De stickers werden op A3-formaat ontwikkeld. Voor de actie trok de Provincie 1.900 euro uit. Zo verdeelt ze onder andere folders met tips voor vrachtwagenchauffeurs en voor fietsers zorgt ze voor didactisch materiaal voor scholen op de website (onder andere videofragmenten). (Bron: www.westnieuws.be).

  10 oktober 2015: VRIND2015, p. 417 "In 2013 bedraagt, met de nieuwe meetmethode

  • het aandeel van het busvervoer 14,5%.
  • Het aandeel van personenvervoer met de wagen 78%,
  • dat van de trein 7,5%.

  Woon-werkverkeer

  In het PACT 2020 wordt geijverd om 40% van de woonwerkverplaatsingen met het openbaar vervoer, de fiets en te voet te laten verlopen. Uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag blijkt

  • de belangrijkste hoofdvervoerswijze voor het woon-werkverkeer nog steeds de auto te zijn met een aandeel van 72,2% (bestuurder en passagier) in 2012-2013.
  • 12,5% van de woon-werkverplaatsingen gebeurde met de fiets
  • en 8,9% met het openbaar vervoer

  Totaal aandeel openbaar vervoer, fiets en te voet bedroeg 25%.

  Woon-schoolverkeer

  Voor het woon-schoolverkeer wordt

  • het openbaar vervoer als hoofdvervoerswijze (33,4%) het meest gebruikt,
  • gevolgd door de auto (27,6%)
  • en de fiets (25,3%)

  september 2015

  25 september 2015: De nieuwe publicatie van Mobiel 21,'Dossier 'Autovol, autoluw, autovrij'. Over de plaats van de auto in de stad [van morgen]', augustus 2015, komt zeer gelegen en vraagt om toegepast te worden in elke stad of gemeente. Aan de hand van voorbeelden uit buiten- en binnenland wordt heel concreet getoond hoe het anders kan. Een sterke aanrader voor iedereen die begaan is met ruimtelijke ordening en mobiliteit!

  23 september 2015: Een interventie betreffende 'fietsen door rood'. "Het is niet omdat de borden B22/B23 via Frankrijk in Brussel zijn ingevoerd dat die in elk fietsland moeten worden gepromoot. Kijk naar Amsterdam en Kopenhagen, daar hebben ze die borden niet. Volgens mij moeten we er in de eerste plaats met alle middelen naar streven om de roodlichtnegatie bij de weggebruikers terug te dringen, ook onder fietsers. Verkeersborden plaatsen die weinig verschillen van het voorrangsbord B1 is zeker niet de oplossing. Wel moet men infrastructurele oplossingen voorzien en andere voorzieningen zoals wachttijdmelders, green waves, enz. Alles moet er op gericht zijn om de Wegcode eenvoudig te houden zodat ze door iedereen gemakkelijk kan worden nageleefd. Het invoeren van verkeersborden die een uitzondering zijn op de uitzondering zijn een voorbeeld van een totaal verkeerd beleid (nl., voorbijrijden oranje of rood licht én, als verkeerslichten werken gelden de voorrangsborden niet). Het succes van Kopenhagen is niet het gevolg van veel verkeersborden maar van een uitstekende infrastructuur voor fietsers. Ons streefdoel moet zijn om meer fietsvriendelijke fietsroutes uit te bouwen en niet om fietsers aan te zetten om zoveel mogelijk het rood licht te negeren."

  juni 2015

  23 juni 2015: Fietsgemeente/Fietsstad 2015 Werden bekroond:

  • Meer dan 50.000 inwoners: Gent
  • Tussen 20.000 en 50.000 inwoners: Deinze en Kontich
  • Minder dan 20.000 inwoners: Boechout
  De vorige verkiezing was op 23 juni 2012 (Zie Meer nieuws).

  22 juni 2015: Nederlandse studie 'Fietsers leven half jaar langer'

  De studie van het Healthy Urban Livingonderzoeksprogramma van de Universiteit Utrecht is gepubliceerd in de American Journal of Public Health (achter betaalmuur). Dr. Carlijn Kamphuis: "Zo konden we berekenen dat men gemiddeld door elk gefietst uur, ongeveer een uur langer leeft. Met 75 minuten fietsen per week kom je voor Nederlanders dan op ongeveer een half jaar langer leven uit. Daarnaast bleek het Nederlandse fietsgebruik zo’n elfduizend vroegtijdige sterfgevallen per jaar te schelen."

  16 juni 2015: Het Laatste Nieuws publiceert cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) over het aantal fietsongevallen in Vlaanderen.

  Bron: FOD Economie op basis van gegevens van IMOB en BIVV uit 2013, gepubliceerd in HLN van 16 juni 2015.

  Opmerkelijk is de hoge piek in de leeftijdscategorie 15 tot 19 jaar. Die piek komt trouwens ook voor, zelfs meer uitgesproken, bij bromfietsers van dezelfde leeftijdscategorie. Daarom pleit het VSV voor een verplichte verkeersopvoeding in het middelbaar onderwijs. Werner De Dobbeleer (VSV): "Vergeet niet dat jongens eenvoudigweg de maturiteit nog niet bereikt hebben om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Daarom moet je hen systematisch wijzen op de risico's van verkeersovertredingen."

  Beoordeling:

  • Aan de leeftijd van 15 tot 19 jaar wordt waarschijnlijk ook het meest gefietst. De link met het frequenter fietsgebruik wordt in de studie onvoldoende gelegd.
  • Ook in de leeftijdscategorie van 50 to 54 jaar is er een piek die heel significant is. Er moet dringend bijkomend onderzoek gebeuren naar de oorzaken van die fietsongevallen bij die groep. Wordt ook aan die leeftijd meer gefietst?
  • Het is spijtig dat de studie niet verwijst naar de infrastructurele tekorten voor fietsers op Vlaamse wegen. Veel fietsroutes naar school lopen langs drukke wegen en gevaarlijke kruispunten.
  • In Nederland is dit fenomeen al langer bestudeerd. In het boek van de SWOV 'Door met Duurzaam Veilig', worden als oorzaken van de hoge ongevalsrisico's bij jonge verkeersdeelnemers genoemd: een combinatie van leeftijd, gebrek aan ervaring een blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden. Bij de maatregelen om ongevalsrisico's te verminderen is duidelijk vermeld: "Jongeren moeten langs veilige wegen van huis naar school en terug kunnen fietsen. Een duurzaam veilige infrastructuur voor fietsers is essentieel. Vanwege het gedrag van pubers in het verkeer (impulsief en zonder kijken oversteken, met meer personen naast elkaar fietsen en daarbij geen oog op het verkeer hebben) zijn duurzaam veilige fietsroutes voor jongeren zelfs van extra groot belang." (p. 180-181)

  Er moet zeker meer verkeersopvoeding komen, maar de vraag is of voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke eigenschappen van elke leeftijdsgroep. Maakt die eenzijdige aanpak gericht op het gedrag van jongeren, wel enige kans op succes indien dit gebeurt zonder andere infrastructurele maatregelen zoals aanleg van fietswegen en aanpassen van gevaarlijke kruispunten? Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij dodehoekongevallen. In plaats van minimale zichtbaarheidsvereisten op te leggen voor vrachtwagens, werkt het beleid aan voorlichtingscampagnes die weggebruikers moeten waarschuwen voor die gevaarlijke vrachtwagens. Zo werkt het niet! Het toenemend aantal ongevallen met fietsers bewijst dit spijtig genoeg."

  5 juni 2015: Zo kan het niet verder!

  • Volgens de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) haalt Vlaanderen met 9,5 fietsdoden per miljoen inwoners de slechtste score van de hele Europese Unie.
  • Tevens maakte het BIVV bekend dat het aantal dodehoekongevallen, spijts alle campagnes in scholen en elders, opnieuw is gaan stijgen sinds 2010.
  • In België kan slechts worden opgeroepen om korte autoritten te vervangen door te stappen en te fietsen indien deze oproep wordt vergezeld van maatregelen om de risico's die inherent zijn aan stappen en fietsen te verminderen. Het is immers niet zo dat het aantal verkeersongevallen automatisch vermindert door korte autoritten te vervangen door de fiets. (OESO-rapport 2013; SWOV-studie 2010)
  • Daarom zijn aangaande de fietsinfrastructuur, de reglementering van vrachtwagens binnen de bebouwde kom en het aanleren van een veilige gedragscode aan voetgangers en fietsers, drastische ingrepen nodig.
  Dit alles is samengevat in: 'Evolutie veiligheid voor fietsers en voetgangers'. Reacties zijn welkom!

  mei 2015

  26 mei 2015: In De Tijd online verscheen volgende opinie over een schrijnend federaal fietsbeleid. "Fiscaal fietsplan is beter dan fiscaal autoplan"

  18 mei 2015: Fietsbarometer van de European Cyclists' Federation.Aan de hand van vijf criteria heeft ECF een rangschikking gemaakt betreffende het fietsen in de 28 landen van de EU. De criteria zijn:

  • Fietsgebruik: "Op een normale dag is het meest gebruikte vervoermiddel de fiets"
   1. Nederland: 36%
   2. Denemarken: 23%
   3. Hongarije: 22%
   4. Zweden: 17%
   5. Finland: 14%
   6. België: 13%
   7. Duitsland: 12%
  • Veiligheid Het aantal fietsdoden werd gedeeld door de totaal aantal dagelijkse fietsers. In Luxemburg en Malta waren er geen dodelijke fietsongevallen, maar het aantal fietsers is er laag. Hier wordt het aantal fietsdoden vermeld, niet het relatief aandeel. België staat op de 10de plaats met 73 fietsdoden.
   1. Luxemburg: 0
   2. Malta: 0
   3. Zweden: 14
   4. Nederland: 112
   5. Denemarken: 33
   6. Finland: 20
   7. Hongarije: 67
  • Fietstoerisme Het aantal toeristische fietsuitstappen werd gedeeld door het aantal inwoners. België staat hier op de 12de plaats.
   1. Finland
   2. Zweden
   3. Hongarije
   4. Nederland
   5. Denemarken
   6. Duitsland
   7. Oostenrijk
  • Aantal verkochte fietsen gedeeld door aantal inwoners per land. België prijkt op de 13de plaats.
   1. Slovenië
   2. Litouwen
   3. Denemarken
   4. Kroatië
   5. Nederland
   6. Finland
   7. Verenigd Koninkrijk
  • Belangenorganisaties die het opnemen voor fietsers.
   1. Denemarken
   2. Luxemburg
   3. België
   4. Nederland
   5. Duitsland
   6. Verenigd Koninkrijk
   7. Oostenrijk

  In de totale rangschikking komt Denemarken op de eerste plaats, gevolgd door Nederland, Zweden, Finland, Duitsland, België.

  16 mei 2015: Enkele grafieken gepubliceerd door het International Transport Forum bij de OESO "Cycling, Health and Safety. Research Report", 2013, p. 114-116.

  Bovenstaande figuur doet vermoeden dat landen met een relatief hoog aandeel fietsers per inwoner ook een relatief laag aantal dodelijke fietsongevallen kent. Het is een illustratie van het principe "safety in numbers". Toch is het hoogst twijfelachtig dat enkel een hoger aantal fietsers het aantal ongevallen zou doen dalen. "Indien het beleid enkel meer fietsers toevoegt aan een bestaand systeem, zonder maatregelen te nemen om de veiligheid ter verhogen, dan kunnen deze fietsers worden blootgesteld aan significante ongevallenrisico's." (p. 20)

  N.B.: Vergelijk deze grafiek met de grafiek van de European Cyclist's Federation van 2012. "Meer nieuws" van 28 februari 2012 of Verkeersveiligheid, punt 7. Er zijn frappante verschillen!

  Index of bicycle travel, and per kilometre cyclist casualties for the Netherlands (Police and hospital reported, 2000-2009)

  Anderzijds moeten we op onze hoede zijn met statistieken. Volgens de cijfers op basis van de officiële door de politie geleverde rapporten is zowel het risico op overlijden als op een ernstig letsel per kilometer afgelegde weg bij fietsers tussen 2000 en 2009 met 30% gedaald. Maar de gecombineerde verslagen van de politie en de ziekenhuizen schetsen een ander beeld, waarbij het risico op een dodelijk ongeval per kilometer voor fietsers slechts met 20% is gedaald en het risico op een ernstig ongeval per kilometer voor fietsers zelfs met 20% is toegenomen tussen 2000 en 2009.

  april 2015

  21 april 2015: Steeds meer mensen ziek van verkeerslawaai "Verwacht wordt dat er in de toekomst zelfs meer doden gaan vallen als rechtstreeks gevolg van het lawaai van auto's, vrachtwagens en andere vervoersmiddelen. Dat blijkt uit een onderzoek van kennisinstituut CROW-KpVV. Uit het onderzoek blijkt dat tussen de 600.000 en 800.000 Nederlanders ernstige hinder ondervinden van verkeerslawaai.

  Ze zijn boos en hebben gevoelens van afkeer, boosheid, onbehagen en onvoldaanheid. Daarnaast hebben nog eens 300.000 mensen slaapproblemen door het verkeerslawaai. (...) De onderzoekers verwachten dat in 2020 de schade door verkeerslawaai net zo groot is als de schade door verkeersongelukken."

  maart 2015

  25 maart 2015: De voorlopige cijfers betreffende het aantal verkeersdoden in EU in 2014 zijn ontgoochelend. Er is slechts een daling met ongeveer 1% ten opzichte van 2013. (Bron) Meer informatie onder punt 5 van verkeersveiligheid. België blijft op de 20ste plaats.

  Aandeel fietsers in totaal aantal verkeersdoden per land In de EU vertegenwoordigen jongeren onder de 25 jaar ongeveer 10% van de fietsdoden. Ouderen zijn oververtegenwoordigd: 42% van alle fietsdoden zijn 65 jaar of ouder. Opvallend is dat in Nederland ongeveer een vierde van het aantal verkeersdoden fietsers zijn. Er blijkt een zekere overeenkomst te bestaan tussen het percentage verplaatsingen met de fiets en het aandeel van de fietsdoden in het totaal aantal verkeersdoden. Een nauwkeuriger analyse is gewenst vooraleer definitieve conclusies te trekken.
  Code Land % aantal verplaatsingen met fiets % aantal fietsdoden t.o.v. verkeersdoden (grafiek)
  UK Verenigd Koninkrijk 2 6
  FR Frankrijk 5 4
  IT Italië 5 7
  SE Zweden 9 5
  FI Finland 9 8
  BE België 9 10
  DE Duitsland 9 11
  DK Denemarken 18 17
  NL Nederland 27 24
  Bron van grafiek en commentaar Bron: Top 10 countries; De cijfers voor Frankrijk en Italië komen van www.ibike.org (2001).

  17 maart 2015: De verkeersbarometer van het BIVV voor het hele jaar 2014 is heel ongunstig voor Vlaanderen. Een overzicht:

  • Doden ter plaatse
   • Vlaams Gewest: 336 doden (+ 18)
   • Waals Gewest: 262 (- 26)
   • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 17 (- 4)
   • België: 615 (-12)
  • Doelstellingen
   • Vlaams Gewest: Hiermee is dit gewest ver verwijderd van de doelstelling die werd vooropgesteld door de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in 2011, namelijk niet meer dan 324 doden 30 dagen in 2015, en is het gewest nog verder verwijderd van de eigen streefdoelen, met name niet meer dan 250 doden 30 dagen in 2015 en niet meer dan 200 in 2020. (p. 7) Lees ook: Persbericht 17 maart 2015
   • België: Het matige resultaat van 2014 lijkt ons verder weg te brengen van de doelstellingen vastgelegd tijdens de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid in 2011 (maximaal 630 doden 30 dagen in 2015 en maximaal 420 doden 30 dagen in 2020).
  • Fietsdoden en letselongevallen met fietsers
   • Vlaams Gewest: Met uitzondering van het jaar 2011, waar er een daling was, blijft het aantal fietsdoden sinds 2010 stabiel. Een heel sterkste stijging van het aantal letselongevallen deed zich voor bij fietsers: + 8,3%! De stijging was het sterkst in Vlaams-Brabant.
   • België: Sinds 2010 blijft het aantal fietsdoden ongeveer gelijk. In 2014 is er 1 dode ter plaatse meer dan in 2013. Een heel sterkste stijging van het aantal letselongevallen deed zich voor bij fietsers: + 8,5%!
  • Aantal doden bij vrachtwagenongevallen
   • Vlaams Gewest: Het aantal doden bij vrachtwagenongevallen nam in 2014 met 30 toe (van 55 naar 85). Dit is een stijging van +54,5%!
   • België: Het aantal doden bij vrachtwagenongevallen nam in 2014 met 37 toe (van 84 naar 121). Dit is een stijging met 44%!

  Met de mobiliteit in het Vlaams Gewest gaat het duidelijk de verkeerde kant op. De hele mobiliteit in al haar geledingen moet onmiddellijk herzien worden: de aanleg van autoluwe zones in de gemeentekernen, de herinrichting van autosnelwegen, het aanleggen van railverbindingen voor vrachtwagens die ons land doorkruisen om zo de autosnelwegen te ontlasten, versnelde uitbouw van fietssnelwegen tussen bedrijfscentra en de omliggende gemeenten, enz. Als mensen geen gehoor geven aan de oproepen om trager en nuchter te rijden kan enkel meer handhaving een uitweg bieden.

  januari 2015

  5 januari 2015: Aantal verkeersdoden bij jongeren van 15 tot 30 jaar, per miljoen 15-30 jarigen, gemiddelde waarden voor 2008, 2009 en 2010. Uit de cijfers blijkt dat het in Griekenland voor de jongeren vier keer zo gevaarlijk is op de weg als in Zweden. België behoort tot de landen met het grootst aantal verkeersdoden bij jongeren. Zie webpagina 'verkeersveiligheid'.

  4 januari 2015: De statistieken op de webpagina's Verkeersveiligheid in België en in Vlaanderen zijn aangevuld met het jaar 2013. Men stelt vast

  • dat de doelstellingen voor 2010 niet werden gehaald en dat de doelstellingen voor 2015 heel moeilijk haalbaar zullen zijn als er geen ander beleid komt.
  • Voor de fietsers is er zelfs een stijging van het aantal fietsongevallen vast te stellen sinds 2005, met 2013 als een triest hoogtepunt. De som van het aantal doden en zwaargewonden bij fietsers is daardoor ongeveer even hoog geworden als in het jaar 2000.
  • Het jaar 2014 kondigt zich heel ongunstig aan, zowel betreffende het aantal verkeersongevallen in het algemeen als betreffende het aantal ongevallen met fietsers.
  • Volgens eigen bijgehouden cijfers is er in 2014 een groot aantal fietsdoden veroorzaakt door vrachtwagens. Het probleem is op verre na niet opgelost en kan enkel verbeteren indien zoveel mogelijk elk conflict tussen vrachtwagens en fietsers wordt voorkomen.
  Er moet een andere houding ontstaan inzake mobiliteit. Fietsen, wandelen en openbaar vervoer moet de norm worden in elke gemeente. Het beleid moet dringend werk maken met het autoluw maken van elke gemeentekern. Het centrum van iedere gemeente moet toebehoren aan fietsers en voetgangers terwijl het autoverkeer moet worden omgeleid. Het autoverkeer wordt er enkel geduld indien het er strikt noodzakelijk is. De gemeentekernen moeten onder elkaar verbonden worden met fietsostrades. Tot 2022 horen ook vrachtwagens uitgesloten te worden van de woonwijken. (Zie de gemiste kans om reeds vroeger de vrachtwagenconstructie aan te passen, 11 december 2014.)

  december 2014

  24 december 2014, De Standaard: Meer fietsongevallen in 2014

  Op basis van de processen-verbaal van de politie stelt het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) tijdens de eerste negen maanden van dit jaar een stijging van 11 procent van het aantal ongevallen met lichamelijke schade - letselschade - vast in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Gedurende laatste tien jaar steeg het aantal letselongevallen bij fietsers van 5.576 in 2004 naar 6.807 tot nu.

  11 december 2014: De wetgeving voor de constructie van veiliger vrachtwagens met direct zicht is uitgesteld tot 2022. De bespreking van de amendementen op de wetgeving betreffende de Afmetingen en het Gewicht van vrachtwagens die sinds een paar jaar aan de gang zijn in Brussel, zijn eindelijk afgewerkt. Maar de onderhandelingen van afgelopen nacht tussen de Raad, het Parlement en de Commissie hebben wel geleid tot wijzigingen in het veiligheids- en milieu ontwerp aan de voorkant van de vrachtwagencabine, maar slechts vanaf 2022! In april werd nochtans met een grote meerderheid het ontwerp van wet in het Europees Parlement goedgekeurd (570 vóór, 88 tegen) om de lengte van de cabine uit te breiden. Bedrijven hebben met succes gelobbyd om die maatregel uit te stellen. Volgens Antonio Avenoso, executive director van ETSC (European Transport Safety Council) zouden wijzigingen aan de regelgeving tot 900 doden per jaar kunnen voorkomen op de Europese wegen. Elk uitstel kost mensenlevens. (Bronnen: www.bbc.com, www.bbc.com)

  oktober 2014

  25 oktober 2014: Het openbaar vervoer van de toekomst is... een fiets?

  De pas ontwikkelde "GoBikes" behoren tot de nieuwste generatie deelfietsen. De GoBike haalt 24 kilometer per uur met elektronische trapondersteuning, communiceert met je smartphone en heeft ingebouwde navigatie. Het stadsbestuur van Kopenhagen is zo tevreden met de 'slimme' deelfietsen dat het naast de 250 die er nu al rijden, er nog eens 1.600 heeft bijbesteld. Ook in Stavanger (Noorwegen) en Barcelona rijden tientallen GoBikes rond. En GoBike komt naar Nederland. Meer info met video's op site van www.nrcq.nl.

  september 2014

  23 september 2014 in "us2.campaign-archive2.com" Direct-Vision Lorries could save hundreds of cyclists' lives [Trucks met direct zicht zouden honderden levens van fietsers kunnen redden]

  Volgens de 'European Transport Safety Council' zijn vrachtwagens betrokken in ongeveer 4200 dodelijke ongevallen jaarlijks in Europa. Ongeveer 1000 van die slachtoffers zijn kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. In fietslanden zijn vrachtwagens soms de voornaamste bedreiging voor fietsers. In België zijn bij 43% van de dodelijke ongevallen vrachtwagens betrokken, in Nederland 38% en in het Verenigd Koninkrijk 33%. In bepaalde steden, zoals Londen, zijn vrachtwagens verantwoordelijk voor 55% van de fietsdoden.

  Verbeterde veiligheidsmaatregelen van het 'Direct Vision' concept

  • Lagere ooghoogte van de chauffeur
  • Beperkt dash board om een ruimer zicht te hebben doorheen de bijkomende glasoppervlakken
  • Lagere rand van de voorruit
  • Bijkomende glasoppervlakken
  • Vooruitgestoken voorkant voor een verbeterde aërodynamica en een rechtstreeks zicht

  Dr. Steve Summerskill, projectleider van het ‘Direct Vision’ concept aan Loughborough Design School, verklaarde: "Dode hoeken kunnen een significante factor betekenen betreffende dodelijke ongevallen met vrachtwagens. De studie toont aan dat de grootte van de dode hoeken kan verminderd worden door een verbeterd ontwerp van de kabine, door een lagere hoogte ervan en door het toevoegen van extra vensters. Er zijn twee belangrijke luiken inzake veiliger vrachtwagens.

  • Vooreerst kent Europa geen leidraad voor het directe gezichtsveld van de vrachtwagenbestuurder, in tegenstelling tot de eisen voor de gewone autobestuurder. De Europese regels leggen integendeel de nadruk op het indirect gezichtsveld, d.w.z. door middel van spiegels. Hoewel spiegels nuttig zijn, kunnen zij niet altijd het rechtstreeks zicht evenaren.
  • Ten tweede, heeft de huidige Europese wetgeving betreffende het gewicht en de afmetingen van zware bedrijfswagens geleid tot het creëren van een 'kooi' met een hoge zitplaats voor de chauffeur, wat niet bevorderlijk is voor een interactie met kleinere voertuigen en andere weggebruikers.

  William Todts, senior policy officer van de NGO Transport & Environment (T&E), merkte op: "Niet enkel chauffeurs maar ook politici hebben een 'visie' nodig. Het is onbegrijpelijk dat we reuze 40-tonners op onze wegen toelaten zonder zeker te zijn dat de mensen achter het stuur echt zicht hebben wat rondom hen gebeurt."

  Het ontbreken van zicht op fietsers door de bestuurders van de huidige vrachtwagens

  Het zicht van de chauffeur op fietsers volgens het 'Direct Vision' concept

  10 september 2014: in De Standaard "Fietsersbond: vrachtwagens horen niet thuis in buurt van scholen"

  Het dodelijk dodehoekongeval van een kind van zes jaar op maandag 8 september in Deurne bracht opnieuw heel ons land in beroering. De Fietsersbond reageerde met de oproep om vrachtwagens voor en na de schooltijd weg te houden van de schoolomgeving. Welke waren de reacties?

  • Stijn Daniels van de Universiteit van Hasselt: Je moet in ons land vaststellen dat veel schoolomgevingen samenvallen met vrachtwagenroutes. Onze ruimtelijke ordening is het knelpunt. Dit is historisch gegroeid en draai je niet terug.'
  • De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) vindt het idee niet haalbaar. 'In overleg met de lokale besturen heeft de Vlaamse overheid al een vrachtroutenetwerk uitgewerkt. Dat houdt zoveel mogelijk vrachtwagens uit de dorpskernen.'
  • BIVV: Men moet zowel vrachtwagenchauffeurs als fietsers sensibiliseren en ook de infrastructuur aanpassen. 'Fietsers hou je best zo veel mogelijk van de rijbaan weg', zegt Koen Peeters van het BIVV.
  Tijdens de uitzending van Hautekiet op radio1.be op dezelfde dag kwam de reactie van iemand die zijn zus had verloren in een dodehoekongeval in 1966. We zijn bijna 50 jaar later en nog elke week sterven mensen en kinderen aan dat fenomeen. Men kan vandaag alles, maar hiervoor een oplossing bedenken, dat lukt dan blijkbaar niet!

  Mijn commentaar: Ik steun het voorstel van de Fietsersbond. Het is immers onmogelijk om iedere weggebruiker te bereiken via sensibilisering. Uiteraard blijft sensibilisering nodig maar dit is onvoldoende. Fietsers en vrachtwagens moeten zoveel mogelijk gescheiden worden. Vrachtwagens die toch in de bebouwde kom moeten zijn, zouden aan de rand van de zone een 'convoyeur' moeten oppikken om voetgangers en fietsers aan de rechterkant in het oog te houden. Met reacties zoals van een Daniels of het VVSG komen we er niet. Er moet een langetermijnplanning komen zodat een verkeerd gelopen ruimtelijke ordening vooralsnog kan worden aangepast.

  Het erge is dat dit ongeval amper drie maanden na een vergelijkbaar ongeval in Essen plaatsvond waarbij een meisje van 7 jaar het leven verloor. Heeft men ondertussen dan niets geleerd? Het wordt hoog tijd dat volgende essentiële vragen aan bod komen: 'Hoelang nog worden deze voertuigen, waarbij de chauffeur onvoldoende zicht heeft op wat rondom hem gebeurt, nog op de openbare weg in de bebouwde kom toegelaten? Men laat toch geen blinden rondrijden met tientonners! Wanneer zal men inzien dat die gevaarlijke voertuigen absoluut geen plaats hebben in een woonomgeving, tenzij er een 'convoyeur' aan boord is?'

  augustus 2014

  28 augustus 2014 "deredactie.be": VAB en Fietsersbond: "Fietsers en automobilisten moeten meer rekening houden met elkaar"

  • "55 procent van de ondervraagde automobilisten erkent dat ze eigenlijk meer aandacht zouden moeten hebben voor fietsers", zegt Maarten Matienko van VAB. "Een op de drie automobilisten ziet wekelijks dat een fietser in gevaar wordt gebracht omdat een automobilist hem te laat ziet."
  • Beide organisaties vragen de overheid om meer in veilige fietsinfrastructuur te investeren. Zeven op de tien ondervraagde Vlamingen vinden de huidige fietsinfrastructuur immers niet veilig genoeg.
  • "Er moet niet enkel aandacht gaan naar een veilige schoolomgeving maar ook de veiligheid van de fietsroute naar school is belangrijk, omdat jonge fietsers extra kwetsbaar zijn", klinkt het.

  juli 2014

  17 juli 2014: Meer fietsongevallen

  Vier fietsdoden in 24 uur (Het Laatste Nieuws)

  • Wervik, 15 juli 2014, 's avonds: Een 84-jarige fietser kwam om het leven toen hij een kruispunt wilde oversteken. Mogelijk werd hij verrast door door een personenwagen die kwam aangereden.
  • Brugge, 16 juli 2014, 8u15: Dodehoekongeval. Een 78-jarige fietser werd zwaargewond toen een trucker aan de Gentpoort rechts wilde afslaan richting Katelijnepoort. De chauffeur had fietser, die doorreed richting Generaal Lemanlaan, niet gezien. De fietser overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
  • Eeklo, 16 juli 2014, voormiddag: Een 80-jarige fietser werd aangereden door een vrachtwagen die de parking van een doe-het-zelfzaak had verlaten. Normaal moesten fietsers er tijdelijk de Brugsebaan oversteken omwille van het aanbrengen van wegmarkeringen maar de fietser is blijven rijden aan de linkerkant.
  • Gistel, 16 juli 2014, 14u30: 81-jarige fietser aangereden door een bestelwagen.

  Het aantal letselongevallen met fietsers is in het eerste kwartaal van dit jaar volgens het BIVV met 21,7% gestegen in vergelijking met vorig jaar. (Het Laatste Nieuws) Er zijn verschillende verklaringen voor die fikse toename van het aantal fietsongevallen, aldus Koen Peeters van het BIVV (radio 1, 12u):

  • "Het wordt mooier weer. Mensen komen vaker naar buiten met de fiets. Zwakke weggebruikers zijn bij dit mooie weer kwetsbaarder.
  • Ouderen op de (elektrische) fiets zijn sowieso bijzonder kwetsbaar."

  Het Laatste Nieuws 17 juli 2014: "Overheid speelt met levens door onveilige fietspaden"

  • "Maar zolang Vlaanderen zijn wegen niet structureel aanpakt, zullen er doden vallen onder fietsers", zegt verkeersexpert Johan De Mol van de Universiteit Gent. (...) "We trekken honderden miljoenen uit voor nieuwe fietspaden, maar iedereen ziet het: als fietser riskeer je bij ons nog steeds je leven op de weg."
  • Hij ziet ook wat in een opfrissingscursus voor oudere en bejaarde fietsers. (...) "Want voor hun gezondheid is het alleen maar goed dat ouderen de fiets nemen, maar niét als ze van de baan worden gemaaid."

  Mijn commentaar: Het BIVV geeft een nogal simplistische uitleg: Het mooie weer en de leeftijd zouden de oorzaken zijn van het groeiend aantal ongevallen. De werkelijkheid is complexer.

  • Opnieuw zijn er dodehoekongevallen te betreuren. Het fenomeen is sinds jaren bekend maar ten gronde verandert er niets. Zolang vrachtwagens dode hoeken hebben, is het onverantwoord om ermee rond te rijden in dichtbevolkte gebieden, tenzij er een begeleider opstapt daar waar de bebouwde komt begint. Leveringen aan huis moeten zoveel mogelijk gebeuren met kleine bestelwagens. De toestand is des te schrijnender gezien de ouderen veel minder dan de jongeren attent werden gemaakt op de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens. In deze draagt de overheid een verpletterende verantwoordelijkheid.
  • Zolang fietsers worden verondersteld de wegen te delen met het autoverkeer zijn we verkeerd bezig. Gemeenten zien meer en meer in dat fietsers de oplossing kunnen zijn voor het drukke en dichtslibbende verkeer. Maar dit betekent niet dat ze hen mogen aanzetten tot een groter fietsgebruik zolang het zo fietsonveilig blijft. Eerst moet een comfortabele fietsinfrastructuur worden uitgebouwd en dat vergt tijd. Het is totaal verkeer om iedereen tot meer fietsen aan te zetten terwijl de wegen een waar mijnenveld zijn voor fietsers. Eerst moet aan veiligheid gewerkt worden.
  • Een lezersbrief van mij is afgedrukt in Het Laatste Nieuws van 18 juli 2014.

  1 juli 2014: Politierechter Peter D'Hondt op radio 1 "Enkel focussen op verhoging boetes is geen goede zaak"

  Binnen 14 dagen zal het exact 24 jaar geleden zijn, op 18 juli 1990, dat het rijbewijs met punten werd ingevoerd. Tot op heden is daar geen enkel uitvoeringsbesluit over gekomen, niettegenstaande internationale onderzoeken. De ervaring in andere landen, denk aan Italië, Spanje, leert dat minstens in the short run, de invoering van een rijbewijs met punten, voor een spectaculaire daling van het aantal verkeersongevallen zorgt. Dat is net de pointe. Het gaat niet over het innen van boetes of de hoogte van boetes, het gaat erover dat men de veiligheid verhoogt.

  Hoeveel verkeersongevallen hadden kunnen voorkomen worden indien het rijbewijs met punten wel was ingevoerd?

  juni 2014

  13 juni 2014: Kris Peeters in De Standaard 'Opgelet, spelende vrachtwagens'

  Naar aanleiding van het dodelijk dodehoekongeval van een 7-jarig kind in Essen op 10 juni 2014 schreef Kris Peeters een heel terechte commentaar op een eerder verschenen artikel in dezelfde krant. In de krant werd de vraag opgeworpen of het wel verantwoord is een kind van zeven jaar alleen de weg op te sturen (DS 11 juni). Op het eerste gezicht een logische vraag, maar niet als het de enige is. Andere vragen hadden kunnen zijn:

  • Is het verantwoord zware vrachtwagens net voor schooltijd in een schoolomgeving te laten rijden?
  • Wat is het meest logische in een schoolomgeving, een kindverbod of een vrachtwagenverbod?

  Het ongeval brengt opnieuw de problematiek van de dode hoek in al zijn sterkte ter sprake. Voor de zoveelste keer wordt echter de essentiële vraag achterwege gelaten: Hoelang nog worden deze voertuigen, waarbij de chauffeur onvoldoende zicht heeft op wat rondom hem gebeurt, nog op de openbare weg in de bebouwde kom toegelaten? Men laat toch geen blinden rondrijden met tientonners!

  13 juni 2014: Een veiliger fiets voor iedereen in Brussel

  Door de Brusselse spits ploegen met je fiets is een heikele onderneming. De kasseien, tramsporen en oneffen wegen kosten menig Brusselaar daarenboven een stevige duit aan reparaties. Fietsatelier 123 Vélo helpt mensen gratis hun fiets te repareren met gerecycleerd materiaal. Het atelier is elke dinsdag en donderdag open van 18 tot 21 uur. "Bedoeling is dat iedereen een veilige fiets heeft, die bestand is aan de Brusselse straten", vertelt vrijwilliger Cory Potts. Meer info met video;

  mei 2014

  13 mei 2014: Vlaams Congres Verkeersveiligheid in Oostende

  Er waren veel minder aanwezigen dan tijdens voorgaande jaren. In 2012 waren er 398 aanwezigen, in 2013 385 en nu waren er ongeveer 270 aanwezigen.

  In de analyse van de verkeersveiligheidsindicatoren werden de doelstellingen nog eens overlopen:

  • 2010: max. 375 verkeersdoden. Werd niet gehaald. Het waren er 437.
  • 2015: max. 250 doden. Het zal moeilijk zijn om dit te halen. Voor 2013 is er een prognose van ongeveer 370 doden.
  • 2020: max. 200 doden
  • 2030: max. 133 doden
  • 2050: 0 doden

  De vraag moet gesteld worden welke betekenis het uitstippelen van nieuwe doelstellingen heeft zonder de nodige gedrevenheid om deze te realiseren.

  De nieuwe studie "Verkeersveiligheid van voetgangers in Vlaanderen" werd voorgesteld. Enkele cijfers uit deze studie en uit het Jaarboek Verkeersveiligheid 2014:

  • Ongevallen met voetgangers werden in Vlaanderen in 2012 het meest veroorzaakt door personenwagens. (67% binnen de bebouwde kom, 59% buiten de bebouwde kom). Daarna volgen de fietsers als oorzaak (11% binnen de bebouwde kom, 13% buiten de bebouwde kom). (Bron: Verkeersveiligheid van voetgangers in Vlaanderen, 2014)
  • T.o.v. het referentiegemiddelde 2005-2007 daalde het aantal fietsdoden in 2012 met 15% maar steeg het aantal doden onder de voetgangers met 4,7%. Dit staat in schril contrast met grote dalingen van doden bij de inzittenden van personenwagens met 46%, met 38% bij motorrijders en met 49% bij bromfietsers. (Eigen berekening op basis van de statistieken van FOD-Economie)
  • De fietsers vormden in 2012 de tweede grootste groep verkeersslachtoffers in Vlaanderen (19,9%), na de inzittenden van personenwagens (52,4%). Daarna volgen de bromfietsers (9%) en de voetgangers (5,9%). (Bron: Jaarboek 2014, p. 43)
  • Bemerk dat er in 2012 64 fietsdoden te betreuren vielen tgo 50 fietsdoden in 2011.
  Interessant is dat de Politiezone Oostkamp - Beernem - Zedelgem (Politiezone Het Houtsche) een gps-gestuurd toestel voorstelde waarmee uiterst efficiënt een verkeersongeval kan worden geregistreerd. Dit toestel vindt meer en meer ingang in andere politiezones.
 • Een opmerkelijke presentatie werd gebracht door Ir. Wouter Van den Berghe (Kenniscentrum BIVV). Hij wees op het duidelijk verschil tussen de ongevallencijfers van de politie en van de ziekenhuizen. Waar in 2011 de politie 5630 zwaargewonden telde, kwam men op basis van tellingen in ziekenhuizen op 14.183 zwaargewonden, of ongeveer 2,5 keer zoveel! Bij fietsers is het verschil nog veel groter. De politie telde 903 zwaargewonden terwijl in de ziekenhuizen 4906 zwaargewonden voorkwamen. Dit is ongeveer 5 keer meer! Besluit: In rapporten gebaseerd op politiegegevens zal het BIVV de cijfers van licht-en zwaargewonden blijven samennemen. Vanaf 2015 zal het BIVV in de Verkeerkeersveiligheidsbarometers ook een schatting maken voor het aantal ernstig gewonden 'MAIS+'. Meer info is te vinden in de vermelde presentatie.

7 mei 2014: Dode hoek maakt veel minder doden

Op basis van cijfers van het BIVV verschenen in De Standaard cijfers over dodehoekongevallen.

 • In de periode 2007-2009 waren er 171 dodehoekongevallen tussen een vrachtwagen en een zwakke weggebruiker (fietser, voetganger, ...) met 19 doden en 163 gewonden.
 • In de periode 2010-2012 waren er 106 dodehoekongevallen met 3 doden en 106 gewonden.
 • Alle dodehoekongevallen gebeurden in Vlaanderen en één in Brussel. In Wallonië was er geen enkel dodehoekongeval. In Vlaanderen wordt veel meer gefietst.
Het positief resultaat wordt toegeschreven aan de sensibiliseringscampagnes bij de vrachtwagenchauffeurs en in scholen. Eigen commentaar: Die sensibilisering is van cruciaal belang, maar niet iedereen kan daarmee bereikt worden. Zolang chauffeurs rondrijden met een handicap (de dode hoek), zullen dergelijke ongevallen blijven gebeuren.

april 2014

24 april 2014: Repliek van fietshoorn.be op de presentatie van Marc Broeckaert (BIVV) tijdens het fietscongres in Brugge op 24 maart 2014.

Het BIVV heeft een bocht van 180 graden gemaakt betreffende de evaluatie van de maatregel 'fietsen door rood'. Tijdens het fietscongres werden de eerder geuite bezwaren niet meer herhaald en kwamen enkel de positieve gevolgen aan bod. Nochtans blijven meer dan ooit de oorspronkelijk vernoemde bezwaren geldig:

 • In België ontbreekt het maatschappelijk draagvlak om die maatregel in te voeren.
 • De maatregel riskeert het respect voor het rode licht te ondergraven. De mogelijkheid aan fietsers bieden om op bepaalde kruispunten door het rode licht te rijden, houdt het gevaar in dat deze maatregel zal worden gehanteerd op kruispunten waar het niet wordt toegelaten, en dat zal de overgrote meerderheid van de kruispunten zijn.
 • De studie van Tim De Ceunynck 'Is there a spillover effect of a right turn on red permission for bicyclists?' ondersteunt die vrees. 'Volgens het voorzichtigheidsprincipe is het niet aangewezen regels in te voeren waarvan de veiligheidsimpact onzeker is.'
 • Door het rode licht rijden maakt geen deel uit van de verkeersopvoeding. Het kan verwarring veroorzaken.

Mijn antwoord op de BIVV-presentatie is beschikbaar als ppt-bestand (2,7 MB). Uw reacties zijn welkom.

19 april 2014: Geef alle fietsers op een kruispunt in alle richtingen tegelijk groen, terwijl auto's stilstaan. Dat systeem wil het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid uittesten op de Belgische kruispunten. 'Een uitstekende maatregel, als je hem selectief toepast.' (De Morgen, Overal tegelijk groen voor alle fietsers, 19 april 2014)

13 april 2014: (Bron: Belga via HLN) Belg heeft drie keer meer kans op fietspech dan Nederlander. Dat blijkt uit de statistieken van VAB, dat een jaar geleden begon met pechverhelping voor de fiets, en het Nederlandse FietsNED. Van de leden die gebruik maken van de VAB-Fietsbijstand deed 14 procent het afgelopen jaar beroep op die dienst. In Nederland gaat het om 5 procent. Uit een bevraging bij 200 VAB-leden blijkt dat vooral slechte fietspaden de oorzaak zijn van lekke banden, de meest voorkomende technische panne. In beide landen loopt de top drie van fietspech gelijk: lekke banden komen het meest voor (75 pct van de gevallen in België, 80 pct in Nederland). Op twee staan interventies voor problemen met de aandrijving van elektrische fietsen, op drie problemen met ketting of versnellingen.

5 april 2014: De Europese Commissie heeft de lijst bekend gemaakt van het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in 2013. Uit voorlopige cijfers blijkt dat België de 20ste plaats bekleedt onder de 28 Europese landen. Het aantal verkeersslachtoffers is weliswaar gedaald maar de daling was nog sterker in andere Europese landen. Meer informatie op Verkeersveiligheid.

Commentaar bij de voorlopige cijfers van 2013: "Een ander zorgwekkend aspect is het aantal slachtoffers onder kwetsbare weggebruikers: het aantal overleden voetgangers daalt minder snel dan verwacht en het aantal overleden fietsers is de jongste tijd zelfs toegenomen. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het feit dat er steeds meer wordt gefietst. De uitdaging bestaat erin mensen aan te moedigen vaker de fiets te nemen in plaats van de auto en tegelijk de veiligheid van fietsers te waarborgen."

2 april 2014: Twee belangrijke artikels met voorstellen voor veiliger fietsen zijn gepubliceerd:

 • In KBC Economische Berichten van 27 februari 2014 verscheen het artikel KIJK UIT, DAAR KOMT DE FIETS! Fietsgebruik en -veiligheid in Vlaanderen van Johan Van Gompel. "Ondanks het dalend aantal fietsdoden en hun geringe aandeel bij de fietsongevallen, blijven fietsers een relatief groot deel van het jaarlijks aantal verkeersdoden in Vlaanderen uitmaken. In 2012 bedroeg dat aandeel 17%. Nog meer verontrustend is het fors toegenomen aandeel van fietsers bij het aantal zwaargewonden in het verkeer. In 2012 was dat opgelopen tot 25%, tegenover 13% in 2000 (grafiek 5). De cijfers liggen ruim hoger dan het aandeel van fietsers in de in het verkeer afgelegde reiskilometers (4%)."

  65-plussers vertegenwoordigen een onevenredig groot deel van de dodelijke fietsongevallen.

  De provincie Limburg was de enige provincie waar het aantal lichtgewonde, zwaargewonde en overleden fietsslachtoffers afnam tussen 1999 en 2012.

 • Naar aanleiding van dit artikel schreef ook Dirk Draulans een bewerking hiervan in Knack van 2 april 2014. "Het aantal fietsongevallen stijgt. Veiliger fietsen door ontvlechting." Gebaseerd op de cijfers die in dit artikel werden aangewend, heb ik volgende grafiek gemaakt. Een dergelijke grafiek komt ook voor in de KBC-studie.

  Daaruit blijkt dat in de provincies waar het minst werd geïnvesteerd in fietspaden, de stijging van het aantal fietsongevallen het grootst is: met name in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. In Limburg waar in de periode 1999-2012 veruit het grootste aantal fietspaden werd (her)aangelegd, is er een daling van het aantal fietsslachtoffers.

2 april 2014: Jaarlijks 25 dodehoekongevallen met fietsers in Vlaanderen

Het aantal dodehoekongevallen (d.i. aantal ongevallen waarbij een fietser betrokken is en een vrachtwagen rechts afslaat) was:

 • 2009: 26 dodehoekongevallen
 • 2010: 24
 • 2011: 27
 • 2012: 25
Dit blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits op een schriftelijke vraag van Steve D'Hulster (sp.a).

maart 2014

24 maart 2014: Fietscongres 2014 in Brugge (2)

Een belangrijke studie van T. De Ceunynck, e.a. (Universiteit Hasselt) van november 2013 is bekend geworden: 'Is there a spillover effect of a right turn on red permission for bicyclists?' De vernoemde auteur gaf deze presentatie op het fietscongres. De conclusie van het onderzoek is:

 • De invoering van de maatregel 'fietsen door rood' kan leiden tot wezenlijke onbedoelde effecten op andere kruispunten waar de maatregel niet werd ingevoerd: fietsers zullen het rood licht negeren waar dat niet mag.
 • Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties omdat er redenen kunnen zijn waarom het fietsen door rood niet werd toegelaten op bepaalde kruispunten.
 • Het is aannemelijk dat fietsers daardoor het licht negeren onder meer waar het gevaarlijk kan zijn.
 • Volgens het voorzichtigheidsprincipe is het niet aangewezen regels in te voeren waarvan de veiligheidsimpact onzeker is.

Meer info is de vinden op de website UHasselt.

Opvallend is (dit maakte nog geen specifiek voorwerp van onderzoek uit) dat de situatie A, waar het voorrangsbord B1 was aangebracht, leidde tot de grootste verschillen tussen de twee controlegroepen. Het onderscheid tussen de voorrangsborden B1 en B22/B23 is eerder klein, zeker gezien van op enkele tientallen meter. Of dit er iets mee te maken heeft, moet verder onderzocht worden. In elk geval had men nooit een voorrangsbord mogen gebruiken om de fietsers toe te laten door rood te rijden. Het is spelen met vuur in de wegcode.

De vraag stelt zich of de organisatoren van het Fietscongres, met name de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), niet beter de verschillende onderwerpen konden coördineren.

 • Terwijl de overige themasessies maximaal twee of drie onderwerpen hadden, stonden voor de themasessie 'Mobiliteit op maat van de fietser' (met onder meer het onderwerp 'fietsen door rood') liefst vijf onderwerpen geprogrammeerd.
 • De coördinator van dienst had daarbij het idee opgevat om de slides van de sprekers automatisch te laten verlopen zodat bepaalde sprekers werden afgebroken bij hun uitleg. Deze informatiebeperking kan geenszins worden goedgepraat.
 • Omdat de spreker van het BIVV twee onderwerpen besprak (fietsstraten en rechtsaf door rood in Brussel) besloot de coördinator om bij de vraagstelling de twee onderwerpen samen te nemen!
 • Door het groot aantal sprekers en de krappe timing werd onvoldoende tijd vrijgemaakt voor vragen. Zo kreeg bij de vraagstelling over 'fietsen door rood' enkel de schepen van Gent het woord. Andere vraagstellers kregen geen kans.
 • De vraag stelt zich waarom de voordracht van Tim De Ceunynck geprogrammeerd stond na de presentatie van het BIVV. Terwijl het BIVV aangaf dat onderzoeksvragen voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest beantwoord zijn, beweerde de spreker Tim De Ceunynck na hem dat de maatregel waarschijnlijk beter niet was ingevoerd omwille van het voorzichtigheidsprincipe. Was men bang voor een confrontatie?

Een repliek op de presentatie van Marc Broeckaert over fietsen door rood is te vinden op deze webpagina op datum van 24 april 2014.

24 maart 2014: Fietscongres 2014 in Brugge (1)

15 maart 2014: Het Nieuwsblad. Gent heeft beslist een proefproject op vijf kruispunten in te voeren waar fietsers door rood mogen rijden. Daarmee is Gent de eerste stad waar dit voor fietsers mogelijk is. De vijf kruispunten zijn:

 • Lammerstraat/Frankrijkplein
 • Dahliastraat/Ferrerlaan
 • Eeklostraat/Groenestaakstraat
 • Hogeweg/Visitatiestraat
 • Ottergemsesteenweg/Burggravenlaan

februari 2014

8 februari 2014: "Iedereen heeft het recht om gezonde lucht in te ademen. Het is een basisrecht, net zoals drinkbaar water. De overheid moet propere lucht garanderen." (Tim Nawrot, Milieubioloog UHasselt in De Morgen, Brussel stikt in fijn stof)

januari 2014

23 januari 2014: De stad Antwerpen is voorlopig niet van plan om de omstreden voorrangsborden waardoor fietsers door het rood licht mogen rijden, te plaatsen. "Rood is rood, ook voor fietsers". De stad gaat verder met infrastructurele maatregelen waardoor fietsers het rood licht kunnen omzeilen. (Berichtgeving ATV)

De uitspraak kwam er nadat aan het kruispunt van de Kerkstraat en de Carnotstraat onlangs 46 fietsers werden beboet omdat ze het rode licht negeerden bij het rechts afdraaien. (De Zondag, 19 januari 2014) De boete bedroeg 165 euro. Het bestuur geeft toe dat er beter een sensibiliseringscampagne aan was voorafgegaan.

De vraag is of er nog wel een meerderheid is voor die wetgeving betreffende het fietsen door rood, die zonder enig overleg met de bevolking is ingevoerd. Vier PS'ers dienden in 2011 een wetsvoorstel in voor de nieuwe borden. Het concept van de borden zelf is afkomstig uit Frankrijk. Afschaffen is de boodschap! De bezwaren kort samengevat:

 • Om een fietser door het rood te laten rijden werd een voorrangsbord gebruikt, wat is in strijd is met de Conventie van Verkeerstekens en Signalen, van 8 November 1968.
 • Wanneer dit voorrangsbord op hoofdwegen wordt geplaatst, maakt het de verwarring bij de weggebruikers alleen maar groter, wat in verkeerszaken te allen prijze moet worden vermeden. De nieuwe borden gelijken sterk op het voorrangsbord B1 'u nadert een voorrangsweg'. Plaats dit onder een bord B15 ('voorrangsweg') en de verwarring is compleet.
 • De fietslanden Nederland en Denemarken kennen dit bord trouwens niet.

15 januari 2014: Christophe Depamelaere in De Tijd 'Schaf belasting op benzine af'

De huis- en sportarts haalt aan dat het kankerverwekkend potentieel van diesel nog altijd twintig keer groter is dan dat van benzine, vooral door de black carbon (dieselroet). "'Het is onwaarschijnlijk, maar er bestaat geen afdoende regelgeving voor de auto-industrie die de kankerverwekkende PAK-deeltjes afblokt. Alle focus ligt vreemd genoeg op CO2. Het is geen toeval dat er in België zoveel trieste records qua kanker gebroken worden, zoals recent nog voor borstkanker. Black carbon werkt bovendien de klimaatopwarming in de hand, concludeerde het Europees milieu-agentschap EEA onlangs.'

7 januari 2014: Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid - Kenniscentrum Verkeersveiligheid heeft in december een nieuwe studie gepubliceerd, met name Nuyttens, N. (2013) Onderregistratie van verkeersslachtoffers. Vergelijking van de gegevens over zwaar gewonde verkeersslachtoffers in de ziekenhuizen met deze in de nationale ongevallenstatistieken. De studie kan hier geraadpleegd worden. De analyses in het rapport zijn uitgevoerd voor de periode 2004-2007. Het rapport geeft een helder inzicht in de problematiek van de ongevallenstatistieken en de lectuur is daarom reeds sterk aan te bevelen.

Een heel opvallende vaststelling is dat de onderregistratie van zwaargewonde fietsers in de officiële ongevallenstatistieken veel hoger is dan in de andere weggebruikerstypes. Dit wordt schrijnend duidelijk weergegeven in onderstaande grafiek.

Bron: N. Nuyttens, Onderregistratie van verkeersslachtoffers, p. 52

 • MKG: Minimale Klinische Gegevens. Het verwijst naar de registratie in de algemene ziekenhuizen
 • (FOD Economie) ADSEI: Algemene Directie Statistische en Economische Informatie (ADSEI) van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Het verwijst naar de registratie door de politiediensten. Hieruit worden de officiële nationale ongevallenstatistieken geleverd.
 • We zien een enorm verschil tussen het aantal zwaargewonde fietsers volgens de ziekenhuizen en het aantal zwaargewonde fietsers volgens de officiële statistieken! Gemiddeld zijn er 5,5 keer meer registraties in de ziekenhuizen! We zeggen daarom dat de gemiddelde zwaargewondenratio voor fietsers 5,5 bedraagt. De algemene zwaargewondenratio bedraagt 2,5. Er moet aan toegevoegd worden dat zelfs dit cijfer een onderschatting is.
 • Officieel ligt het aantal zwaargewonden onder de fietsers in de leeftijdscategorie 10 tot 19 jaar reeds hoog. Nu blijkt dat het werkelijk aantal minstens 5 keer hoger is.

Nog een ongewoon cijfer is de onderregistratie van de eenzijdige fietsongevallen. Dit zijn fietsongevallen waarbij enkel de fietser, zonder andere voertuigen, in het letselongeval betrokken is. Er blijkt immers dat ongeveer vier vijfde van het totaal aantal zwaar gewonde fietsers in de ziekenhuisstatistieken het slachtoffer waren van een eenzijdig fietsongeval! Het verschil met de officiële statistieken, is enorm: de zwaargewondenratio voor eenzijdige fietsongevallen bedraagt 18 ! D.w.z., slechts 5,6% van alle ziekenhuispatiënten met de toepasselijke code worden geregistreerd in de nationale ongevallenstatistieken. (p. 50)

december 2013

19 december 2013 in De Tijd: Europa werkt aan schone lucht tegen 2030

De gezondheidskosten die verbonden zijn aan luchtvervuiling in Europa bedragen jaarlijks tussen 330 en 940 miljard euro. (...) Eurocommissaris voor Milieu Janesz Potocnik neemt daarom maatregelen om de normen beter te doen toepassen. Er komen ook strengere uitstootnormen voor middelgrote verbrandingsinstallaties. Potocnik stelt bovendien nieuwe normen voor luchtkwaliteit voor om tegen 2030 veel zuiverdere Europese lucht te hebben. De Commissie verlaagt drastisch de uitstootplafonds van de individuele lidstaten voor de gevaarlijkste vervuilers, zoals fijn stof, ozon, ammoniak, zwaveldioxide, stikstofoxide en methaan. De aanpak is bewust geleidelijk. 'We moeten in economisch moeilijke tijden rekening houden met de kosten voor de industrie', klinkt het.

Commentaar: Maar door de crisis, deels te wijten aan de invoering van de euro, zijn de mensen juist geneigd meer hout te stoken, zoals onder meer in ons land. In Griekenland is de stookolie zo sterk in prijs gestegen door de hogere taksen dat de mensen hun toevlucht nemen tot hout uit bossen en parken. Daardoor is de lucht in Athene en Thessaloniki heel sterk vervuild. Lees meer in The New York Times.

10 december 2013 in De Standaard: Houtkachel en open haard grootste bronnen fijn stof

Alleen het verkeer in snelheid beperken, volstaat niet volgens professor chemie Willy Maenhaut (UAntwerpen) om fijn stof binnen de perken te houden. Een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft dit aangetoond. Huishoudelijke emissies leveren de grootste bijdrage aan rechtstreeks uitgestoten of primair fijn stof. Die emissies zijn vooral het gevolg van houtverbranding. Voor het verkeer is een tweede plaats weggelegd. (...) Met name in de winter op het platteland bereikt de uitstoot door hout recordhoogtes. (...) 'Door de economische crisis steken meer mensen de kachel aan met hout', weet de VMM.

9 december 2013 in De Standaard: Fijn stof doodt, EU kijkt toe

Voor de fijnste deeltjes, met een diameter onder 2,5 micrometer, heeft de Europese Unie een norm die de maximale aanwezigheid van fijn stof per kubieke meter lucht vastlegt op 25 microgram per kubieke meter. Maar in een studie die vandaag verschijnt in het toonaangevende vakblad The Lancet staat dat die norm nog veel te hoog ligt om iets te veranderen aan het effect van fijn stof op onze gezondheid of om onze levensduur te verlengen. (...) 'Het zou beter zijn als de norm zakt naar die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)', zegt doctor Rob Beelen van de Universiteit van Utrecht. Die ligt op 10 microgram per kubieke meter. Enkele Noord-Europese landen slagen er in die te halen, de meeste andere in Europa zitten er ruim boven.

3 december 2013: Het aantal verkeersdoden in België per miljoen inwoners in 2012 was 69. Daarmee komt ons land op de 20ste plaats op de 28 landen van de Europese Unie. De aangepaste tabel is te vinden onder punt 5 van deze pagina

Het Nieuwsblad, 18 oktober 2013: Luchtvervuiling veroorzaakt longkanker

Tijdens een vergadering van het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek (IARC) in Lyon kwamen experts tot de conclusie dat er voldoende bewijzen zijn om een verband aan te tonen tussen blootstelling aan luchtvervuiling en longkanker. Er is ook een positief verband met een verhoogd risico op blaaskanker. In 2010 overleden wereldwijd 223.000 mensen aan longkanker die te maken had met luchtvervuiling. De resultaten komen volgende week gedetailleerd aan bod in het Britse tijdschrift The Lancet.

november 2013

20 november 2013: De Morgen, 'Elektrische fiets riskant voor bejaarden'. Het aantal fietsongevallen met 65-plussers is de laatste 5 jaar met 21 procent toegenomen. Bij 75-plussers is dat zelfs 37 procent. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH) op een vraag van volksvertegenwoordiger Peter Logghe (VB). (...) "Aangezien de meeste exemplaren gemakkelijk 25 kilometer per uur halen en veel logger en zwaarder zijn, is een elektrische fiets dus niet zonder gevaren", zegt Bas De Geus, onderzoeker op de dienst Menselijke Fysiologie.

19 november 2013: De secundaire scholen in Vlaanderen, het ASO op kop, krijgen een onvoldoende voor hun verkeerslessen. De dode hoek is amper gekend, studenten weten niet of nauwelijks hoe ze veilig naar school kunnen fietsen. 'De eindtermen zijn een lege doos', zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. (De Morgen, 19 november 2013)

 • 2006: Mobiliteitsorganisatie VAB analyseert verkeerslessen in de klas. Het niveau ligt bijzonder laag.
 • 2013: De organisatie vroeg aan 1.000 jongeren van 16 tot 24 jaar hoe zij worden ingelicht over hun deelname aan het verkeer. De lessen zijn meestal beperkt tot de voorbereiding op het theoretisch rijbewijs. Het lespakket 'Rijbewijs op school' bereidt de leerlingen van het vijfde en zesde jaar voor op het theoretisch examen voor hun rijbewijs. "Een goed initiatief, maar jammer genoeg heeft het niet gezorgd voor een groter aanbod aan verkeerseducatie", zegt Maarten Matienko van VAB. Slechts bij één leerling op de vier komt de dode hoek ter sprake. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) erkent dat de vakoverschrijdende eindtermen aan vervanging toe zijn.

  oktober 2013

  De Morgen, 15 oktober 2013: Baby's te mager door fijn stof

  Vrouwen die tijdens de zwangerschap veel fijn stof inademen hebben een grotere kans op een baby met een laag gewicht. Kinderen met een lager geboortegewicht lopen later meer risico op hart- en vaatziekten, aldus Tim Nawrot (Universiteit Hasselt) die hierover een onderzoek voert maar waarvan de resultaten nog niet gepubliceerd zijn. Gelijkaardige resultaten verschenen zopas in het tijdschrift The Lancet Respiratory Medicine. Elke 5 microgram fijn stof per kubieke meter lucht doet het risico op een laag geboortegewicht met 18 procent toenemen. Die 5 microgram is het verschil tussen wonen aan een drukke weg of een rustige weg in de binnenstad. Er moeten dus politieke keuzes gemaakt worden. De overheid is volop bezig met de uitbouw van Vlaanderen als een draaischijf voor transport. Dat heeft nu eenmaal negatieve gevolgen voor de gezondheid.

  8 oktober 2013: De Tijd. Bart Tommelein en Egbert Lachaert: De doelstelling van deze Vlaamse regering om tegen 2020 40 procent van de woon-werkverplaatsingen via collectief vervoer of te voet of met de fiets te laten gebeuren, zal in het huidige tempo zeker niet bereikt worden. Het openbaar vervoer neemt amper 11 procent van de verplaatsingen voor zijn rekening, waarvan dan nog 7 procent treinvervoer is. Het jaarlijks miljard dat De Lijn opstrijkt, biedt dan ook weinig soelaas voor het globale mobiliteitsprobleem. (Titel: 'Niet de kop in het zand maar de spade in de grond helpt mobiliteit vooruit.')

  8 oktober 2013: Iedereen weet dat we zuinig moeten zijn met het plaatsen van paaltjes op fietswegen. Elk jaar zijn er ongevallen te betreuren met fietsers door paaltjes. Fietsberaad Nederland heeft recent een interessante tool gerealiseerd die helpt bij het afwegen van de noodzaak van het plaatsen van paaltjes. Zie Keuzeschema sanering paaltjes op het fietspad.

  In dit verband was er al eerder de fietsberaadpublicatie "Grip op enkelvoudige fietsongevallen".

  september 2013

  De Standaard, 25 september 2013: De politierechter verklaarde tijdens het vonnis [zie 24 september 2013]: "Als ik de chauffeur vrijuit laat gaan, hol ik de wet rond de voorrangsregels uit en verklaar ik bovendien de kwetsbare fietsers vogelvrij." Ook gisteren bleef de rechter bij zijn advies maar zegde er niet meer bij dat de vrachtwagenchauffeur moest uitstappen: "Als een vrachtwagenchauffeur niet alles kan zien wat zich achter en naast zijn truck afspeelt, mag hij niet blindelings het fietspad dwarsen". "Hij hoeft voor mijn part niet uit te stappen. Maar hij kan wel naar de andere kant van zijn stuurcabine opschuiven om zijn hoofd door het raam te steken."

  Frank Moreels van de Belgische Transportarbeidersbond (BTB) reageerde: "‘Als alle truckers die willen afslaan eerst moeten stoppen en aan de andere kant van hun cabine hun hoofd uit het raam moeten steken, zal dat veel verkeersongevallen veroorzaken met achterliggende voertuigen". Hij vindt het verregaand om vrachtwagenchauffeurs sowieso verantwoordelijk te stellen.

  In Het Laatste Nieuws werd mijn lezersbrief opgenomen:

  De uitspraak van de politierechter van Sint-Niklaas stelt eigenlijk elk rijden met vrachtwagens op regionale en lokale wegen in vraag.

  Er wordt voorgehouden dat de vrachtwagenchauffeur aan elke afslag naar rechts uit zijn cabine moet komen, zijn vrachtwagen moet achterlaten en het verkeer aan het kruispunt moet ophouden om zich ter plaatse te gaan vergewissen van de aanwezigheid van fietsers naast de vrachtwagen. De rechter stelde derhalve de trucker volledig verantwoordelijk en niet de constructeur die vrachtwagens heeft ontworpen met dode hoeken. Evenmin werd de overheid aansprakelijk gesteld voor het in het verkeer toelaten van vrachtwagens met dergelijke fatale gebreken.

  Hopelijk komt de discussie nu op gang en worden gepaste maatregelen getroffen zodat enkel vrachtwagens met een volledig zicht op de omgeving nog in het verkeer worden toegelaten.

  Over dit onderwerp verschenen nog andere lezersbriefen die te raadplegen zijn in de krant HLN van 25 september.

  Het Laatste Nieuws, 24 september 2013: "Trucker moet bij dode hoek uitstappen om fietsers te zien"

  Zoals op deze website duidelijk is aangetoond, blijft in de meeste vrachtwagens nog een dode hoek bestaan, spijts de talrijke spiegels. Tot nu toe verleenden de meeste rechters de vrijspraak aan een vrachtwagenchauffeur wanneer het parket kon vaststellen dat het slachtoffer zich in de dode hoek bevond. De politierechter Willy Brone verleende in een recent vonnis die vrijspraak niet. "Dit zou fietsers helemaal vogelvrij verklaren. Als vrachtwagenchauffeur moet je altijd dubbel voorzichtig zijn, zeker wanneer men naast een fietspad rijdt en rechts wil afslaan. Als de spiegels niet toelaten om een situatie goed in te schatten, is het onverantwoord om zomaar af te slaan." "Desnoods moet een trucker maar van achter zijn stuur komen en gaan kijken of er geen fietsers zijn."

  Deze uitspraak heeft belangrijke consequenties. De 'schuld' wordt bij de vrachtwagenchauffeur gelegd en niet bij de constructeur die een vrachtwagen ontwierp met dode hoeken, noch bij de overheid die dergelijke vrachtwagens in het verkeer toelaat. Het is te hopen dat die uitspraak de discussie op gang zal brengen en tot gepaste maatregelen zal leiden.

  Knack, 18 september 2013: 'Vlaanderen kan veel fietsvriendelijker'

  Chris Tampère, docent verkeer & infrastructuur KULeuven, is er niet van overtuigd dat je het probleem van de fietsslachtoffers op de weg met het 30/50/70-principe kunt oplossen. 'Het zal nooit werken. Een ongeloofwaardige snelheidslimiet wordt onvoldoende nageleefd en leidt tot gevaarlijke situaties omdat hij valse verwachtingen schept.'

  Het risico van fietsen is door het tijdschrift in kaart gebracht. Het 'fietsgebruik' is het aantal fietskilometer per inwoner per jaar. Het 'ongevallenrisico' is het aantal fietsongevallen per miljard gefietste kilometers.
  Fietsgebruik (km) Ongevallenrisico
  Denemarken 936 12
  Nederland 848 15
  België 322 41
  Zweden 271 20
  Finland 251 41
  Italië 154 42
  Oostenrijk 136 56
  Frankrijk 75 61
  Verenigd Koninkrijk 75 29
  Spanje 20 105

  Bron: ECF, zoals gepubliceerd in het tijdschrift Knack, 18-25 september 2013

  Zoals men kan vaststellen is het onvoldoende om meer fietsers op de weg te krijgen. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn er ongeveer evenveel fietskilometer afgelegd terwijl in Frankrijk meer dan dubbel zoveel ongevallen gebeuren per miljard gefietste kilometers als in het Verenigd Koninkrijk. Ook België vertoont een anomalie.

  De Standaard, 15 september 2013: Fietsen werkt pas als het ook fijn is

  Fietsen moet weer leuk zijn. Dan pas gaan meer mensen hun fiets gebruiken. Enkele voorbeelden? In Kopenhagen heeft men soms de keuze tussen fast lanes (fietspaden gereserveerd voor harde trappers) en conservation lanes (voor trager verkeer maar extra breed, zodat je naast mekaar kan fietsen). Ook zijn er speciale rustplaatsen voor fietsers en voetsteuntjes aan verkeerslichten. De verkeerslichten zijn er [in de winkelstraat Norrebrogade] tijdens de spitsuren afgestemd op een fietssnelheid van twintig kilometer per uur, om de fietsers een stevige vaart te gunnen. Bij het verspringen van de stoplichten krijgen fietsers minimaal vier seconden voorsprong op de automobilisten. De gevolgen zijn dan ook duidelijk: vorig jaar gebeurden 52 procent van alle ritten in de binnenstad met de fiets! Hier wordt de fietser echt au sérieux genomen. Hoelang moeten wij daarop nog wachten in ons land of gemeente?

  12 september 2013: Minister Grouwels en staatssecretaris De Lille overspoelen Brussel met de tot verwarring leidende nieuwe voorrangsborden voor fietsers. Zie Gewest plaatst 75 extra rechts-door-rood-borden. Om voetgangers en slechtzienden te waarschuwen: Op volgende plaatsen komen er borden die fietsers toelaten door het rood licht te rijden:
  Anderlecht
  • Humaniteitslaan
  • Barastraat
  • Bergensesteenweg
  • Josse Leemanstraat
  • Maria Groeninckx-de maylaan
  • Théo lambertlaan
  • Doverstraat
  • Frans Van Kalkenlaan
  • Lenniksebaan
  • Sylvain Dupuislaan
  Brussel-Stad
  • Leuvensesteenweg
  • Albert II-laan
  • Kruidtuinlaan
  • Wetstraat
  • Vooruitgangstraat
  • Vuurkruisenlaan
  • Zuidlaan
  Vorst
  • Luttrebruglaan
  • Van Volxemlaan
  • Humaniteitslaan
  Elsene
  • Elsenesesteenweg
  • Generaal Jacqueslaan
  • Kroonlaan
  • Troonstraat
  Sint-Gillis
  • Poincarélaan
  Evere
  • Leuvensesteenweg
  Sint-Joost
  • Leuvensesteenweg
  Schaarbeek
  • Leuvenstesteenweg
  • Generaal Wahislaan
  • Albert II laan
  • Lambermontlaan

  De bezwaren tegen het mobiliteitsbeleid van het Brussels Gewest zijn reeds eerder besproken op deze website:

  • Voor het fietsen door rood worden voorrangsborden gebruikt (nl. de omgekeerde driehoek). Volgens de Conventie van Wenen van 8 november 1968 mogen voorrangsborden daarvoor niet aangewend worden.
  • Die borden B22/B23 worden soms geplaatst op een voorrangsweg. Dit schept verwarring voor de automobilisten die plots niet meer zeker zijn van hun voorrang.
  • In Amsterdam en andere steden wordt de noodzaak ingezien om fietsers meer discipline bij te brengen bij het naleven van de verkeersregels. Het fietsland Nederland beschikt over een ander bord - zeker geen voorrangsbord - om fietsers toe te laten door het rood licht te rijden maar volgens mijn weten is niet één bord 'Rechtsaf voor fietsers vrij' in Amsterdam te vinden. Daar wordt wél geïnvesteerd in werkelijke fietsvriendelijke maatregelen zoals vrijliggende fietspaden, fietsvriendelijke afstelling van verkeerslichten, wachttijdmelders die aangeven hoeveel seconden er nog zijn vooraleer het licht op groen springt, enz. Het is ongehoord dat het beleid in Brussel erop gericht is om een vrijgeleide te geven voor fietsers om door het rood licht te rijden. Fietsers krijgen door die maatregel de perceptie dat rood licht overal kan genegeerd worden. Wordt Brussel het Texas van de Europa voor onverschrokken fietsers? Sinds de goedkeuring van de wet over het fietsen door rood, vielen in Vlaanderen reeds zwaargewonden (in 2012) en dodelijk gewonden (in 2013) door het negeren van het rood licht. Waarom komt dan geen sensibilisatieactie om fietsers meer discipline bij te brengen in plaats van het hen gemakkelijker te maken het rood licht te negeren?

  De gezagsvoerders die verantwoordelijkheid hebben voor de mobiliteit zouden een assessment 'structureel basisinzicht verkeersveiligheid' moeten ondergaan. Dan zouden dergelijke gevaarlijke maatregelen niet meer genomen worden.

  10 september 2013: Kris Peeters, mobiliteitsdeskundige, stelt voor om de dorps- en stadscentra om te vormen tot zones 30. (De Standaard, Is het 70/50/30-principe voor wegen realistisch?, 10 september 2013). In dezelfde krant eindigt Christophe Depamelaere, korpsdokter bij de brandweer, zijn column Onze verkeersinfrastructuur in allesbehalve 'childproof' met de bedenking: De kwaliteit van onze politici valt af te meten aan de zorg waarmee zij de zwaksten onder onze zwakke weggebruikers weten te omringen. Niet zozeer de kinderen, maar veeleer de politici zouden een examen 'structurele basisveiligheid' moeten afleggen.

  9 september 2013: Nieuwe reeks zware ongevallen met fietsers in zes dagen

  • 3 september 2013 rond 7 uur: een 9-jarige fietser werd door een auto gegrepen op een oversteekplaats langs de Hagenbroeksesteenweg in Lier. Het kind was in kritieke toestand. "Uit een Zwitserse studie blijkt dat kinderen onder de 8 niet zomaar de weg op gestuurd mogen worden, omdat ze niet in staat zijn alle risico's van het verkeer te begrijpen." (Het Laatste Nieuws, Drie kinderen tussen 9 en 12 in levensgevaar na ongeval, 4 september 2013) "Altijd mee naar school fietsen is onhaalbaar" (HLN, Oproep Fietsersbond om min 12-jarigen te begeleiden stuit op veel weerstand, 5 september 2013)
  • 3 september 2013 rond 8 uur: 12-jarige fietser op weg naar school wordt aangereden door een auto op de Naamsesteenweg in Heverlee, op een plaats waar werken aan de gang zijn. De fietser raakte zwaargewond. Algemeen directeur Jan Treunen van de Fietsersbond had reeds zeven keer gewaarschuwd dat het er onveilig is voor fietsers om over te steken. (De Standaard, 'Zeven keer gewaarschuwd en toch gebeurt daar een ongeval', 5 september 2013)
  • 3 september 2013 rond 18 uur: een 66-jarige wielertoerist werd onwel tijdens een fietstocht in Anzegem en overleed. (HLN, Wielertoerist bezwijkt tijdens een ritje, 4 september 2013)
  • 4 september 2013 in de late namiddag: een 69-jarige fietser wordt door een personenwagen aangereden op het kruispunt van de Kalkbergstraat en de Rozenbergstraat in Oostrozebeke door een personenwagen. Hij overleed ter plaatse. (HLN, website)
  • 5 september 2013 om 15.30 uur: een 13-jarige fietser wordt op weg van school naar de kapper in de Lange Rechtestraat in Heist-op-den-Berg aangereden door een bestelwagen. De fietser kwam uit de Streepweg. Hij overleed ter plaatse. (HLN, Fietser (13) doodgereden na school, 6 september 2013)
  • 7 september 2013 om 11.30 uur: Een 70-jarige fietser was op terugweg van zijn boodschappen in Wingene en werd in de Beernemstraat aangereden door een landbouwtractor met aanhangwagen. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. (De Standaard, Bejaarde fietser sterft onder wielen zware tractor, 9 september 2013)
  • 8 september 2013 om 9 uur: Een 53-jarige wielertoerist kwam door een valpartij in Otegem (Zwevegem) op het linkervak terecht. De fietser raakte verstrikt in een sleuf tussen twee betonstroken. Een bestelwagen kon hem niet meer ontwijken. Er kon geen hulp meer baten. (De Standaard, Wielertoerist komt om na val door slecht wegdek, 9 september 2013)
  • 8 september 2013 om 10 uur: een 72-jarige fietsster is aangereden op de N446 Durmebrug in Waasmunster. Toen ze de rijweg overstak, werd ze aangereden door een auto. "Het gemeentebestuur dringt al lang aan op een heraanleg van de weg." (HLN, Dit weekend opnieuw drie fietsers omgekomen, 9 september 2013)

  Twee masterstudenten (UGent); Lize Vanhaverbeke en Annelien Callens, onderzochten de omgevingskarakteristieken van een dertigtal fietsroutes naar zes scholen in Gent, Oostakker, Roeselare en Staden. Driekwart van de fietsroutes bleek niet over een fietspad te beschikken. (De Standaard, Veilig naar school fietsen problematisch, 29 augustus 2013)

  "Al ruim vijftien jaar wacht het Sint-Franciscusinstituut (Sint-Maria-Oudenhove) op een initiatief van de overheid om de gewestweg N462-Kasteeldreef veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Het wachten beu heeft de school nu zelf 19.000 euro geïnvesteerd langs de gevaarlijke gewestweg." (Het Nieuwsblad, 3 september 2013)

  De Fietsersbond bepleit het 70/50/30-principe.

  • Is er een veilig fietspad, volledig gescheiden van de rijbaan, dan zou de maximum toegelaten snelheid voor auto's, bussen en vrachtwagens 70 km/u bedragen.
  • Is er een fietspad dat vlak naast de rijbaan ligt - niet afgeschermd - dan zou de maximale snelheid 50 km/u zijn.
  • Als er geen fietspad is, 30 kilometer per uur.
  Lees ook de column van Jan Treunen, algemeen directeur van de Fietsersbond, in De Standaard van 9 september 2013: "De waan van de eerste schoolweek". Dit voorstel roept heel veel weerstand op bij de automobilisten. Maar het betekent op zijn minst dat drastische ingrepen noodzakelijk zijn. De tijd van spreken is voorbij en er moet dringend gehandeld worden. In dit fietsonveilige land dringen maatregelen zich op. Zodra een autobestuurder een fietser ziet rijden op een weg zonder fietspad, zou zij/hij moeten vertragen tot 30 km per uur. De strook tussen het fietspad en de rijweg moet breder worden. Scholen moeten de gemeenten kunnen verplichten om meer te investeren in veilige fietswegen. In secundaire scholen moet meer aandacht gaan naar verkeersveiligheid. In het centrum van de gemeente moeten meer fietsstraten komen. Er zijn tal van mogelijkheden maar er moet eindelijk iets loskomen in de gedachten van dit verstarde land.

  5 september 2013: Het Laatste Nieuws toont een grafiek met het gemiddeld aantal ongevallen tijdens de jaren 2003 tot 2012 in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en onder de 13- tot 18-jarigen (BIVV). Het blijkt dat de meeste ongevallen voorkomen in juni en september. In februari kwamen het minst aantal ongevallen voor. "De verklaring is dat in september en juni ook de meeste kinderen met de fiets naar school gaan omdat het mooi weer is", aldus Sofie Van Damme (BIVV). (HLN, 5 september 2013)

  augustus 2013

  21 augustus 2013: Gezondheidsmagazine Bodytalk, Ongeremd elektrisch?, september 2013

  VeiligheidNL heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek uitgevoerd naar fietsongevallen.

  • Uit het onderzoek blijkt dat van alle fietsongevallen die op een Spoedeisende Hulpafdeling worden behandeld ( 71.000 in 2011) 13% gebeurt met een elektrische fiets (9.100 in 2011). Het merendeel van de slachtoffers met een elektrische fiets is 60 jaar of ouder (72%, 6.600).
  • Van de slachtoffers op de elektrische fiets geeft slechts 4% van de oudere slachtoffers aan dat de snelheid een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeval.
  • Wel is duidelijk geworden dat op- en afstappen een belangrijke oorzaak is voor het ontstaan van de letsels. Dit zou met het gewicht van de fiets te maken kunnen hebben, want veel ouderen geven aan een elektrische fiets zwaar te vinden.

  Andere interessante bronnen van het artikel zijn:

  Bij de registratie van fietsongevallen moet het onderscheid gemaakt worden tussen gewone en elektrische fietsen. [Dit is ook de mening van Sofie Van Damme van het BIVV. "Agenten krijgen een extra vakje om aan te kruisen op het registratieformulier verkeersongevallen". (Het Laatste Nieuws, 28 augustus 2013) "Dit zou moeten gerealiseerd zijn in de loop van het jaar 2014." (Le Soir, 29 augustus 2013)] De kwaliteit van fietspaden moet sterk verbeterd worden om enkelvoudige fietsongevallen te voorkomen. Gevaarlijke hindernissen zoals paaltjes in het midden van het fietspad moeten weg.

  N.B.: Er zijn twee soorten elektrische fietsen (Bron: Bodytalk, september 2013):

  • Speed pedelecs: maximaal vermogen 500 watt; trapondersteuning tot 45 km/uur. De wettelijke categorie: bromfietser klasse B. Er bestaat een helmplicht, rijbewijs, minimale leeftijd en verzekering.
  • Pedelecs (Pedal Electric Assisted Cycles) en EPACs (Electronic Power Assisted Cycles): maximaal vermogen 250 watt; trapondersteuning tot 25 km/uur. Wettelijke categorie: gewone fiets.

  13 augustus 2013: Sinds 5 augustus 2013 zijn de verkeersongevallencijfers van het jaar 2012 bekend gemaakt door FOD Economie. Een samenvatting werd gepubliceerd in Het Laatste Nieuws van 6 augustus 2013. Eigen onderzoek, toegespitst op fietsers, gaf volgend resultaat.

  • Heel opvallend is het steeds groter aandeel van de 50-plussers in de ongevallencijfers. In vijf jaar tijd (van 2008 tot 2012) is het percentage van 50-plussers onder de dodelijke fietsslachtoffers in België gestegen van 55 naar 82 procent! Hieronder de cijfers van de evolutie van dodelijke fietsslachtoffers in het Vlaams gewest onder de 50-plussers en van het aantal fietsdoden onder de 50 jaar.

   Bron: FOD Economie

  • In 2012 was er een opvallende toename van het aantal tienjarigen onder de dodelijke slachtoffers.
  • De laatste drie jaar blijft het aantal fietsdoden ongeveer stabiel. Het aantal zwaargewonden nam ten opzichte van het hoge aantal van 2011 nauwelijks af. Nochtans was er een duidelijke daling in het totaal verkeersdoden en zwaargewonden.
  • In het Vlaams gewest is het aantal fietsdoden in 2012 opnieuw gestegen ten opzichte van 2011 (64 t.o.v. 50). Het aantal zwaargewonde fietsers is in vergelijking met 2011 licht gedaald, maar blijft hoog.

  Meer info met bijgewerkte tabellen is te vinden op de webpagina over verkeersveiligheid (België en Vlaanderen). Zo vlug mogelijk moet een diepgaande analyse komen van de oorzaken van de fietsongevallen. Uit mijn voorlopige analyse van 4 januari 2013 blijkt dat de dode hoek nog altijd veel ongevallen veroorzaakt. Een jaarlijkse sensibiliseringscampagne in alle scholen en onder de senioren is dringend noodzakelijk.

  13 augustus 2013: Lia Van Bekhoven sprak op Radio 1 over de groeiende populariteit van fietsen in Groot-Brittannië maar ook over de gevaren op de Britse wegen. "Gisteren beloofde premier Cameron, zelf een enthousiast fietser, de Britse straten fietsvriendelijker te maken."

  "Er zijn genoeg mensen die willen fietsen, maar het is te gevaarlijk. In Londen verdubbelde het aantal fietsers in tien jaar. Maar het aantal fietsers dat omkwam in het verkeer steeg ook. Fietsen in Londen is vechten tegen automobilisten en buschauffeurs die allemaal hetzelfde wegdek delen. Dit betekent voortdurend op je hoede zijn en drukke straten vermijden.

  Manchester gaat met zeven andere steden een regeringspot verdelen van honderd miljoen euro voor de aanleg van fietspaden en het verlagen van de kilometersnelheid. In Engeland wordt de fiets gebruikt voor maar 2 procent van alle reizen. De burgemeester van Manchester hoopt dat op te voeren tot 10 procent. Premier Cameron had het gisteren over een fietsrevolutie maar om van Engeland een fietsland te maken moet volgens sommigen tien keer zoveel geïnvesteerd worden. Maar het is ook een kwestie van mentaliteit. Engeland zal pas echt fietsvriendelijk worden als Britse automobilisten zelf gaan fietsen."

  juli 2013

  22 juli 2013: Volgens Le Soir is het Brussels Gewest van plan om 70 kruispunten in Brussel te voorzien van de nieuwe verkeersborden B22/B23. Er is niet bij vermeld waar en tegen wanneer die borden er zouden komen. Er zouden nog 255 kruispunten in studie zijn. Voorwaarden voor de plaatsing zijn dat er een maximum snelheid geldt van 50 km/u, dat er een goede zichtbaarheid is en dat de vormgeving aangepast is aan het kruispunt.

  Mijn commentaar:

  • Men weet dat veel fietsers door het rood licht rijden. Gelet op enkele recente dodelijke fietsongevallen moet worden onderzocht of sinds het invoeren van de nieuwe verkeersborden B22/B23 nog meer fietsers door het rood licht rijden.In de eerste helft van dit jaar gebeurden reeds enkele (dodelijke) ongevallen met fietsers als gevolg van roodlichtnegatie.
  • Daarenboven schept het bord verwarring omdat het heel sterk gelijkt op het voorrangsbord B1 dat wordt geplaatst om een aan te geven dat de bestuurder een kruispunt nadert waar voorrang moet worden verleend. In de Zuidlaan is dit bord aangebracht onder het bord B15 die de bestuurder voorrang geeft op het volgende kruispunt! Vanaf het begin was het verkeerd om dit van oorsprong Franse verkeersbord over te nemen.

  13 juli 2013: Volgens Touring zou een algemeen gebruik van de fietshelm het aantal hoofdverwondingen met bijna 90 procent verminderen. (Bron: website HLN) Als alle fietsers een helm dragen, kan het aantal zwaargewonden volgens mbobiliteitsorganisatie Touring dalen met 42 procent. (De Morgen, 13 juli 2013) In het jaar 2011 waren er 1027 zwaargewonde fietsers. Een berekening geeft dan aan dat 1027 x 42% = 431 fietsers minder zwaargewond zouden zijn.

  Een onderzoek van Touring in samenwerking met de Duitse mobiliteitsorganisatie ADAC over de kwaliteit van fietshelmen wordt hier besproken.

  De reactie van de Fietsersbond:

  • Een goede fietsinfrastructuur is minstens even belangrijk om fietsongevallen te voorkomen.
  • Een helmplicht voor fietsers zou leiden tot een daling van het aantal fietsers met alle gevolgen vandien. Coessens: "Regelmatig bewegen verlaagt het risico op bepaalde vormen van kanker, cardio-vasculaire problemen, beroertes, overgewicht, depressie en andere kwalen. En hier spreken we over tienduizenden gevallen." Bovendien maakt een helm niet altijd het verschil bij botsingen met een auto en dat is nog steeds het merendeel van de dodelijke ongevallen.

  juni 2013

  22 juni 2013 in De Morgen: "Amsterdam verzuipt in een zee van fietsen"

  De stad telt 800.000 inwoners, en volgens een officiële schatting zijn die samen goed voor 880.000 fietsen: vier keer zo veel als er auto's zijn. (...) Op dit moment is de fiets goed voor 32 percent van alle verplaatsingen in de stad, terwijl 22 percent met de auto gebeurt.

  De woordvoerder van de Amsterdamse Dienst Infrastructuur geeft toe dat er een groot parkeerprobleem is voor fietsen. De stad zal blijven investeren in de opwaardering van de fietsinfrastructuur.

  17 juni 2013 in Het Laatste Nieuws: "Onderzoek: Vlaming heeft 30% meer kans op lekke band dan Nederlander."

  Dat blijkt uit een vernietigend onderzoek van pechverhelper VAB en de Fietsersbond. (...) Bijstandsorganisatie VAB is drie maanden geleden als eerste gestart met pechverhelping voor fietsers. Hun telefoon staat inmiddels roodgloeiend. "Liefst 72% van de problemen hebben te maken met een lekke band", zegt woordvoerder Maarten Matienko. "Daarna volgen problemen met met ketting, wielbevestigingen en versnellingen (9%). Meer dan zes op de tien fietsers wijten hun pech aan de slechte infrastructuur. De meeste pannes gebeuren op de gewone weg. Zowel de gemeentelijke wegen (44%) als de gewestwegen (51%) liggen er onverzorgd bij. Fietsers verdienen dringend meer respect. Zeker als je weet dat meer dan één op de drie fietsers die we uit de nood helpen, onderweg is naar het werk."

  Lees verder in HLN en lees de studie van VAB.

  mei 2013

  16 mei 2013: Het Vlaams Congres Verkeersveiligheid 2013 vindt plaats in Antwerpen. In tegenstelling tot voorgaande jaren werden de laatst bekende jaarlijkse definitieve cijfers (in casu van het jaar 2011) niet weergegeven. Enkel werden de voorlopige cijfers voor het jaar 2012 in de schijnwerpers geplaatst. Het interview met Hilde Crevits op radio 1 is hier te vinden. Wel werd het Jaarrapport Verkeersveiligheid 2011 - regio Vlaanderen -, uitgewerkt door het BIVV, aan iedere congresdeelnemer bezorgd en dit is zeker positief. Er is echter duidelijk een kans gemist om de nodige lessen te trekken uit de resultaten van dit Jaarrapport. In de plaats daarvan hebben de tenoren van het Congres de voorlopige resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer december 2012 naar voor gebracht. Deze belichting mist een stevige basis en getuigt van willekeur.

  Daarom neem ik hier enkele belangrijke bevindingen uit het Jaarrapport 2011 over:

  • Om de doelstellingen voor het jaar 2015 (maximaal 250 verkeersdoden) te halen mocht het aantal verkeersdoden in 2011 niet hoger liggen dan 376. Het werden er 430!
  • Om de doelstellingen voor het jaar 2015 (maximaal 2000 zwaargewonden) te halen mocht het aantal zwaargewonden in het verkeer in 2011 niet hoger zijn dan ongeveer 3000. Integendeel was er in 2011 een stijging vast te stellen!
  • De ongevallenstatistieken zijn in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland en Zweden ondermaats in ons land. Algemeen wordt aangenomen dat niet meer dan 50% van de zwaargewonden in de ongevallenstatistieken worden geregistreerd. (Jaarrapport BIVV, p. 6) Het BIVV geeft dan ook als aanbeveling
   • om naast de gegevens aangeleverd door de politie ook de gegevens over verkeersslachtoffers in ziekenhuizen op te nemen. Dit zou het probleem van de onderregistratie verminderen.
   • Daarnaast moet de politie ook meer informatie leveren over de omstandigheden van het ongeval.
  • Betreffende de doden en zwaargewonden bij fietsers zagen we in 2011 een stijging met 16,2% t.o.v. 2010! Zie de bijgewerkte grafieken op statistieken Vlaanderen. [Hier is de onderregistratie heel groot. Tijdens de sessie over voetgangers werd door een spreker gemeld dat het aantal zwaargewonde fietsers die wordt bekomen uit de registratie in ziekenhuizen vijf keer hoger is dan het aantal zwaargewonden bekomen uit de gegevens van de politie!]
  • Ook bij de voetgangers (+ 3.8%), bromfietsers (+ 7.6%), motorfietsers (+ 23,1%) en vrachtwagens (+1,9%) was er een stijging van het aantal doden en gewonden.

  De voorlopige cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer december 2012 geven enkele lichtpunten betreffende de evolutie van het aantal verkeersdoden en van het aantal dodelijke ongevallen bij motorrijders op de Vlaamse wegen. Het aantal doden tijdens de weekdagen zou opnieuw op het niveau zijn van 2010 en het aantal doden tijdens weekendnachten daalt verder. Maar het stijgend aantal fietsslachtoffers blijft heel zorgwekkend. In het algemeen maakt de barometer geen opsplitsing tussen zwaar- en lichtgewonden! Voor meer duidelijkheid moeten we wachten op de definitieve rapporten! Daarom is het te vroeg voor te veel optimisme. Mijn volledige kritiek kan hier gelezen worden.

  14 mei 2013: Het Nieuwsblad heeft het Fietspadenrapport 2013 voor de Vlaamse gemeenten samengesteld. Meer info op www.nieuwsblad.be/fietspaden

  Per provincie zijn de beste fietspaden:

  • Antwerpen: Branstsedreef in Bornem
  • Vlaams Brabant: Klipgaardestraat in Waanrode (Kortenaken)
  • Limburg: Landenstraat in Gingelom
  • Oost-Vlaanderen: Keizerspark in Gent
  • West-Vlaanderen: Provenseweg in Poperinge

  Per provincie zijn de slechtste fietspaden:

  • Antwerpen: Rijsbergdijk in Balen
  • Limburg: Meeuwerkiezel in Bree
  • Oost-Vlaanderen: Brusselsesteenweg in Ninove
  • West-Vlaanderen: Kortrijkstraat in Zwevegem

  Het slechtste fietspad in het Brussels Gewest is: Saincteletteplein in Brussel.

  Meer info: verkeersveiligheid in Vlaanderen

  april 2013

  21 april 2013: De laatste twee jaar is er een kentering ten goede gekome voor wat betreft de verhouding aantal fietsdoden t.o.v. het totaal dodelijke verkeersslachtoffers. Maar het is angstwekkend dat het percentage van de fietsslachtoffers t.o.v. het totaal aantal verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen blijft stijgen.

  Er moet dringend onderzocht worden waarom het percentage van de zwaargewonde fietsers t.o.v. het totaal aantal zwaargewonden in het verkeer jaar na jaar blijft toenemen. Hetzelfde geldt voor het aandeel van de lichtgewonde fietsers in het toaal.

  Anderzijds worden ook vragen gesteld naar aanleiding van de recente stijging van het percentage fietsdoden t.o.v. het toaal aantal verkeersdoden in Nederland. In 2011 was 30% van de verkeersdoden een fietser!

  Het aandeel van de ernstig verkeersgewonde fietsers in het totaal aantal ernstig verkeersgewonden bedroeg de laatste jaren in Nederland meer dan 50%! Omdat de ontwikkeling van de fietsveiligheid in Nederland slecht is, heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een eerste rapport uitgewerkt Willem Vlakveld, Divera Twisk, Fietsen en verkeersonveiligheid in Nederland, Tijdschrift Vervoerswetenschap (TWW), Jaargang 48n nr 4, december 2012. Momenteel is er nog geen goede verklaring voor het fenomeen: We weten vaak niet alleen de directe toedracht niet, maar we weten bovenal onvoldoende wat de achterliggende oorzaken van de directe toedrachten zijn.

  De vraag stelt zich of dit fenomeen van een groter wordend aandeel van fietsslachtoffer in het totaal aantal verkeersslachtoffers zich ook voordoet in andere fietslanden zoals bijv. Denemarken.

  Jaar Aantal verkeersdoden Aantal zwaargewonden in het verkeer Aantal fietsdoden Aantal zwaargewonde fietsers Procent fietsdoden/verkeersdoden Procent zwaargewonde fietsers/totaal zwaargewonden
  2009 303 2498 25 494 8.3% 19.8%
  2010 255 2063 26 392 10.2% 19.0%
  2011 220 2172 30 509 13.6% 23.4%

  De verhouding fietsdoden/verkeersdoden ligt lager in Denemarken dan in Vlaanderen. Het aantal zwaargewonde fietsers was in Denemarken in 2011 merkelijk hoger dan in de vorige twee jaren. (Bron: Vejdirektoratet, Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 2010. Idem 2011)

  20 april 2013: Het Nieuwsblad komt vandaag uit met volgende titel:"'Fietspaden van Crevits zijn weggegooid geld'". Bedoeld wordt dat fietspaden die geen deel uitmaken van een veilige fietsroute, een vals gevoel van veiligheid geven. Wanneer vijf kilometer veilig fietspad plots eindigt met een levensgevaarlijk kruispunt, is de fietser daarop niet voorbereid. Daardoor daalt het aantal fietsongevallen niet. De veilige schakels ontbreken veelal. Roel De Cleen vindt het spijtig van die investeringen. En als er wel eens een afgewerkte route is, ontbreken de wegwijzers ernaartoe. De minister antwoordde op die kritiek: Wat ontbreekt, moet nog komen. Meer informatie in de krant Het Nieuwsblad.

  19 april 2013: De Fietsersbond verklaart dat de Vlaamse overheid geen drastische maatregelen durft te nemen. De Cleen verwijst naar de Dampoortrotonde in Gent, waar regelmatig fietsers worden aangereden. "Na zo'n ongeval geven we altijd concrete veiligheidsaanbevelingen. Welk antwoord krijg je dan? Dat ze eerst willen nagaan of de maatregelen niet nefast zijn voor de doorstroming. Schrijnend is dat."

  Werner De Dobbeleer bestempelt 2010 als een onverklaarbaar sterk jaar, toen er uitzonderlijk weinig slachtoffers vielen in vergelijking met voorgaande jaren. "Of de situatie daadwerkelijk achteruitgaat, zal pas blijken met de cijfers van 2012". (Bron: De Morgen, 19 april 2013, Aantal ongevallen met fietsers stijgt spectaculair. Fietsersbond wijst Vlaamse overheid, 'die nog steeds auto boven fiets verkiest', op haar verantwoordelijkheid.)

  Maar het is belangrijk dat automobilisten zich realiseren dat kinderen nog niet de reflexen of het verkeersinzicht van volwassenen hebben', zegt Stijn Daniels. (Bron: De Standaard, 19 april 2013, Met fiets naar school is gevaarlijker dan met auto naar discotheek)

  De Fietsersbond verspreidt het persbericht "Crevits moet stoppen met fietspaddenken". Roel De Cleen: "Wil de overheid het aantal ongevallen doen dalen, dan zal ze moeten afstappen van het fietspaddenken en fietsroutes als één geheel benaderen. Het is immers op de zwakke punten, zoals gevaarlijke oversteekplaatsen en omwegen langs drukke autowegen, dat heel wat ongevallen gebeuren." Bekijk het promotiefilmpje en het dossier Fietsroutes.

  Eerder dit jaar werden we reeds opgeschrikt (lees onderstaand bericht van 2 april) door het groot aantal fietsdoden in korte tijd. Nu wordt voorgesteld om te wachten op de cijfers van 2012 om een duidelijke tendens te zien. Daarmee kan ik niet akkoord gaan. Onderstaande tabel toont aan dat de stijging van de zwaargewonde fietsers zich duidelijk manifesteert in de laatste vijf jaar voor alle leeftijdscategorieën vanaf 40 jaar.

  Wanneer het aantal fietsongevallen met zwaargewonden stijgt, is er meer nodig dan enkele waarschuwingen aan de jonge fietsers en aan de automobilisten. Een grondig onderzoek naar de redenen van die stijging dringt zich op, te meer daar het totaal aantal zwaargewonden in het verkeer in Vlaanderen tijdens dezelfde periode met 7,2% is gedaald (van 4506 naar 4182) terwijl het aantal zwaargewonde fietsers in Vlaanderen met 11,6% is gestegen (van 830 naar 939).

  • Is het verantwoord het fietsen te promoten langs wegen waarvan bekend is dat er veel ongevallen gebeuren en waar het snelheidsverschil tussen auto's en fietsers te groot is? Het is bekend dat de overheid eerst moet investeren in veilige fietswegen vooraleer grootschalige campagnes te voeren om de fiets meer te gebruiken.
  • Wanneer komt er eens een algemene sensibilisatieactie over de dode hoek bij vrachtwagens? Het is onverantwoord dat veel ouderen nog nooit persoonlijk zijn aangesproken over de gevaren van de dode hoek.
  • Hoe kan men dronken chauffeurs voorkomen dat ze met hun auto gaan rijden?
  • Hoe kan men de snelheidsbeperking meer afdwingbaar maken?
  Onmiddellijke concrete maatregelen zijn nodig in plaats van enkele algemene waarschuwingen! Van uitstel tot de cijfers van 2012 bekend zijn kan geen sprake zijn! De onveiligheid op de Vlaamse wegen is daarvoor reeds te groot geworden.

  18 april 2013: Vlaams minister Hilde Crevits maakt cijfers bekend betreffende fietsslachtoffers voor het jaar 2011. De cijfers komen van FOD Economie. Het aantal fietsdoden daalde weliswaar van 61 naar 49, maar het aantal fietsslachtoffers steeg met 12,3% in vergelijking met 2010. Opmerkelijk is dat het aantal zwaargewonde fietsers in 2011 steeg met 19,4%.

  Verder haalt de minister aan dat het aantal slachtoffers onder de 10 tot 14-jarige fietsers toenam:

  • Er waren 2 doden in 2011 i.p.v. 1 dode in 2010 (stijging met 100%);
  • 53 zwaargewonde fietsers in 2011 i.p.v. 45 in 2010 (stijging met 17,8%);
  • 624 lichtgewonde fietsers in 2011.

  Andere conclusies die niet vermeld werden door de minister zijn:

  • Gedurende de laatste vijf jaar is er een stijgende trend betreffende de zwaargewonde fietsers in de leeftijdscategorieën 40-49 jaar, 50-59, 60-69 en meer dan 70 jaar.
  • In 2011 bedroeg het aantal zwaargewonde fietsers in de leeftijdscategorie 40-49 jaar 128, 161 in de leeftijdscategorie 50 tot 59, 158 in de leeftijdscategorie 60 tot 69 en 179 bij fietsers van 70 jaar en ouder. We moeten teruggaan tot 1996 om dergelijke hoge waarden terug te vinden!
  • In de leeftijdscategorie 50 jaar en meer waren er bijna 80% fietsdoden. (39 fietsdoden op een totaal van 49 in 2011 of 79,6%)
  • Het aantal mannen onder de fietsdoden bedroeg 77,6% (38 op een totaal van 49 in 2011).

  6 april 2013: In Parijs is een sensibilisatiecampagne gestart ter voorkoming van dodehoekongevallen. De reden hiervoor zijn recente dodelijke ongevallen:

  • Op 31 januari 2013 werd een 26-jarige fietsster rond 9 uur 's morgens door een vrachtwagen van 32 ton aangereden toen die rechts afsloeg aan het kruispunt rue du Chemin-Vert en Boulevard Richard-Lenoir.
  • In oktober 2012 werd een 58-jarige fietser aangereden in de rue Cardinet door een voertuig dat rechts afsloeg.

  In 2012 kwamen vijf fietsers om in een verkeersongeval in Parijs, waarvan twee ten gevolge van de dode hoek. Acht voetgangers op de 18 kwamen om om dezelfde reden.

  Er werden 1500 zelfklevers (zie voorbeeld) gekleefd aan vrachtwagens om de fietsers en voetgangers te wijzen op de gevaren van de dode hoek. Tevens zijn informatiedagen gepland in de hoofdstad die de chauffeurs moeten leren beter de spiegels te gebruiken.

  4 april 2013: De fietshoofdstad Münster test de blackspotmirror (dodehoekspiegel) van Amsterdam op twee kruispunten. Op één van die kruispunten kwam in 2009 een twaalfjarige fietser om het leven. Omdat hij zich in de dode hoek bevond van een vrachtwagen, kwam de jongen onder de dubbele wielen van de truck terecht. De chauffeur van de truck pleegde later zelfmoord.

  Udo Weiss, politiewoordvoerder van Münster, meent dat die spiegels dergelijke dramatische ontwikkelingen zullen voorkomen. Iedere chauffeur kijkt toch reeds naar de verkeerslichten om te zien of er groen licht is. De spiegel is juist onder het groen licht aangebracht.

  Dit systeem heeft de potentie om door te breken. Jaarlijks sterven in Duitsland 400 fietsers bij verkeersongevallen; De Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) schat dat de helft daarvan kan verbonden worden met de dode hoek. Alleen reeds in Noordrijn-Westfalen raakten vorig jaar ruim 500 fietsers gewond terwijl auto's, vrachtwagens en bussen rechts afsloegen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken vermoedt dat veelal de oorzaak de dode hoek is. De kostprijs van de blackspotmirror is 750 euro. Bron: Der Tagesspiegel, 20 maart 2013

  2 april 2013: In enkele kranten van Het Nieuwsblad zijn enkele verontrustende cijfers bekend gemaakt betreffende de veiligheid van fietsers.

  • Waasland: Een eigenaardige vaststelling is dat er evenveel fietsongevallen waren in 2011 als in 1995, namelijk 504! In Sint-Niklaas en Stekene was er een daling maar in Beveren-Waas, Kruibeke en Sint-Gillis-Waas was er een opmerkelijke stijging. (Het Nieuwsblad, editie Waasland, 30 maart 2013)
  • In Turnhout, Mol en Herentals was er in 2011 een stijgende tendens betreffende het aantal fietsongevallen. Nochtans ging het aantal verkeersongevallen in dalende lijn. (Het Nieuwsblad, editie Kempen, 29 maart 2013)
  • In Antwerpen waren er in 2005 645 fietsongevallen, in 2011 737. Er wordt onderzocht in welke mate het groter aantal fietsers tot meer ongevallen aanleiding heeft gegeven. (Het Nieuwsblad, editie Antwerpen, 29 maart 2013)
  • In Leuven waren er in 2011 212 ongevallen waarbij een fietser gewond raakte. Dit is het hoogste cijfer sinds 1995. Toen waren er 176 ongevallen met gewonde fietsers. (Website Het Nieuwsblad, 29 maart 2013)

  Deze stijging van het aantal fietsongevallen in 2011 is ook reeds gebleken uit de opmerkelijke stijging van het aantal zwaargewonden in België, te vinden op deze pagina, punt 8: "Evolutie van het aantal fietsdoden en zwaargewonden".

  maart 2013

  19 maart 2013: De Europese Commissie heeft de lijst bekend gemaakt van het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in 2012. Uit voorlopige cijfers blijkt dat België de 21ste plaats bekleedt van de 27 Europese landen. Het aantal verkeersslachtoffers is weliswaar gedaald maar de daling was nog sterker in andere Europese landen. Meer informatie op Verkeersveiligheid.

  15 maart 2013: Betreffende het aantal fietsdoden per miljoen inwoners in de Europese Unie scoort o.a. België heel slecht in vergelijking met andere landen. Meer informatie onder punt 7 van verkeersveiligheid voor fietsers

  De Morgen, 1 maart 2013: We betalen een hoge prijs voor het wegtransport

  Enkele feiten die voor de zoveelste keer aangeven hoe slecht het gesteld is in onze steden en in ons land met de luchtkwaliteit!

  1. Road user charges for heavy goods vehicles (HGV)
   • De International Agency for Research on Cancer (IARC), (behoort tot de Wereldgezondheidsorganisatie WHO) heeft op 12 juni 2012 de uitlaatgassen van dieselauto's bestempeld als kankerverwekkend voor mensen. Er zijn voldoende bewijzen dat blootstelling aan die uitlaatgassen, het risico op longkanker doet toenemen.
   • Ten gevolge van de slechte luchtkwaliteit moeten de Europese burgers meer dan drie miljoen ziektedagen opnemen
   • en sterven er jaarlijks 350.000 Europeanen vroegtijdig.
   • Als grootste bron van luchtvervuiling zijn de zware vrachtwagens verantwoordelijk voor meer dan 40-50 procent van de NOx-emissies in de 32 lidstaten van de EEA (Europees Milieuagentschap).
   • Op de 30 vernoemde lidstaten bevindt België zich op de 21ste plaats betreffende de kost van de luchtvervuiling per gereden kilometer. Er zijn slechts negen landen (waaronder Nederland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Luxemburg, Zwitserland) waar de kost nog hoger is.
   • In Brussel, de 'hoofdstad van Europa', vermindert de luchtvervuiling de levensverwachting van de inwoners met gemiddeld zeven maanden. Het zijn vooral de ouderen en de daarvoor gevoelige patiënten die getroffen worden maar ook mensen uit middelbare leeftijd kunnen ten gevolge van longkanker, tussen 9 en 10 jaar minder lang leven.
   • Voor België bedraagt de gezondheidsschade veroorzaakt door vrachtwagens van 34 tot 40 ton, tussen 4,2 en 6,1 eurocent per km, afhankelijk van het wegtype. Ter vergelijking: In Finland bedraagt de kost onder vergelijkbare omstandigheden tussen 0,9 en 1,4 eurocent per km.
  2. Summary report of the Aphekom project 2008-2011
   • In Brussel bedraagt de jaarlijkse uitstoot van de fijnstofdeeltjes PM2.5 19 µg/m3 (waarden tussen 2004-2006). Ter vergelijking: in Parijs was dat 16,4 µg/m3; in Londen 13,1 µg/m3. Een daling tot 10 µg/m3 zou voor Brussel leiden tot een stijging van de levensverwachting met 7 maanden voor personen van 30 jaar en ouder.
  3. www.airqualitynews.com
   • De gezondheidskosten van de luchtverontreiniging veroorzaakt door het zwaar vrachtvervoer in de 32 lidstaten van de Europees Milieuagentschap bedragen tussen 43 en 46 miljard euro per jaar. De gezondheidskosten voor alle vervoer bedraagt ongeveer 100 miljard euro per jaar.
   • De reden van die grote vervuiling is dat de meeste vrachtwagens (en personenwagen) rijden op diesel.

  februari 2013

  22 februari 2013: Een grootschalige studie wijst uit dat de blootstelling aan hogere waarden van fijn stof de levenskansen van hartpatiënten vermindert.

  Dr. Cathryn Tonne: "We vonden dat voor elke toename met 10 µg/m3 van PM2.5 deeltjes, het aantal overlijdens met 20% steeg. Voorbeeld: tijdens het jaar nadat de patiënten zijn opgenomen in een kliniek voor een hartaanval, zouden er 20% meer doden zijn onder patiënten die worden blootgesteld aan de PM2.5 fijn stofpartikels met een dichtheid van 20 µg/m3, vergeleken met patiënten die worden blootgesteld aan de PM2.5 partikels met een dichtheid van 10 µg/m3". Beide professoren geven aan dat het dodenaantal met 12% zou verminderden indien de dichtheid van de PM2.5 deeltjes tot de natuurlijke proporties zou worden teruggebracht (d.i. 4 µg/m3"). Bron: Cathryn Tonne, Paul Wilkinson, Long-term exposure to air pollution is associated with survival following acute coronary syndrome, European Heart Journal, 19 February 2013.

  In Londen bedraagt de dichtheid van de PM2.5 fijnstofdeeltjes 14 µg/m3".

  Ook in Parijs wordt de alarmklok geluid. Volgens geneesheren zou de luchtvervuiling in de hoofdstad het leven van elke Parijzenaar met 8 maanden verminderen. (Le Soir, La pollution augmente la mortalité post-infarctus, 21 februari 2013)

  13 februari 2013: In korte tijd vielen in Vlaanderen 6 doden onder de fietsers te betreuren. Het Laatste Nieuws heeft op maandag 11 februari enkele lezers hierover aan het woord gelaten onder de titel: "Fietsers tussen auto's laten rijden is te gevaarlijk geworden". Hierna volgt de trieste dodenbalans op de weg gedurende een zeventiental dagen (in 'vredestijd'):

  • 22 januari 2013: Fietsster (80)wordt aangereden door een wagen in de Avelgemstraat in Zwevegem aan een kruispunt tijdens de avondspits.
  • 31 januari 2013: Fietser (22) wordt aangereden door een schoolbus in de Kortrijksestraat in Kortrijk tijdens de avondspits.
  • 31 januari 2013: Fietser (57) wordt aangereden door een wagen omstreeks 22 uur in Nieuwrode (Vlaams-Brabant).
  • 6 februari 2013: Fietser (56) wordt aangereden door een wagen omstreeks 20 uur in de Fabriekstraat in Lommel.
  • 7 februari 2013: Fietsster (33) wordt aangereden door een wagen omstreeks 6u30 op het kruispunt van de Hoogleedsesteenweg en de Rijksweg in Hooglede.
  • 7 februari 2013: Fietsster (21) wordt aangereden door een dronken autobestuurder op het Woodrow Wilsonplein (zone 30) in Gent tijdens de ochtenspits.

  De meeste autobestuurders die het ongeval veroorzaakten, zijn in shock. De familieleden van de slachtoffers zijn in diepe rouw. Eén zaak staat vast: dit kan zo niet langer. Het BIVV kwam tot volgende conclusie in haar recente analyse van de verkeersongevallen in Vlaanderen, 2010:

  • Vooral voor fietsers en bromfietsers blijken kruispunten problematisch. Terwijl zij buiten kruispunten een aandeel hebben van 22% binnen het totaal aantal verkeersdoden en zwaargewonden, loopt hun aandeel op naar het dubbel (43%) op kruispunten. (BIVV, Reg. analyse Vlaanderen, 2010, p.63)
  • De letselernst in zones 30 is niet lager dan in zones waar maximaal 50 km/u mag gereden worden. Mogelijke oorzaken zijn het niet naleven van de snelheidslimiet (94% van de autobestuurders rijdt sneller) en de aanwezigheid van zwakke weggebruikers. (Ibid., p. 56-59)
  • Verontrustend is dat er in de leeftijdscategorie tussen 25 en 34 jaar het aantal dode en gewonden fietsers met 24% is gestegen wanneer men het referentiegemiddelde 1998-2000 en 2008-2010 met elkaar vergelijkt. In de leeftijdscategorie tussen 35 en 64 jaar vielen er 22% meer slachtoffers bij fietsers. (Ibid., p. 71-73)
  • 54% van de ongevallen met doden en zwaargewonden onder voetgangers en fietsers vindt plaats binnen de bebouwde kom en 22% van de ongevallen buiten de bebouwde kom. (Ibid., p. 54)

  Overal waar fietsen onverantwoord is door het te grote feitelijk snelheidsverschil tussen fietsers en automobisten moeten zonder uitstel maatregelen getroffen worden. Zowel de plaatselijke autoriteiten als de bevoegde ministers dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. Betreffende het rijden onder invloed zijn de vrienden en de ober die de glazen aflevert mede verantwoordelijk voor de toestand van de chauffeur. Een chauffeur die gedronken heeft moet zijn auto laten staan.

  11 februari 2013: Fijn stof veroorzaakt een te laag geboortegewicht.

  De grootschalige studie Maternal Exposure to Particulate Air Pollution and Term Birth Weight: A Multi-Country Evaluation of Effect and Heterogeneity, verschenen in het tijdschrift Environmental Health Perspectives heeft aangetoond dat vrouwen die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan een hogere luchtverontreiniging door een toename van de fijnstofpartikels PM10 en PM2.5, een kind krijgen met een lager geboortegewicht. Een te laag geboortegewicht, d.i. minder dan 2,5 kg, kan aanleiding geven tot een groter risico op ziektes en prenatale sterfte en tot chronische gezondheidsproblemen later in het leven.

  In veel steden in België wordt de norm van een jaarlijkse gemiddelde concentratie van 12 microgram PM2.5 per kubieke meter (norm in de VS) overschreden. In China werden onlangs waarden van 700 microgram/m3 gemeten. Dergelijke waarden zijn uiterst schadelijk voor de wereldbevolking. (Bron: Le Soir, 7 februari 2013)

  januari 2013

  29 januari 2013: Tijdens de periode 2008 tot 2011

  • was de leeftijdscategorie met het hoogst aantal fietsdoden de categorie 70 tot 79 jaar.
  • was de leeftijdscategorie met het hoogst aantal zwaargewonde fietsers de categorie 10 tot 19 jaar

  Geëigende maatregelen dringen zich dan ook op onder deze twee leeftijdsgroepen. Meer informatie. In Nederland is een onderzoek bezig naar nieuwe infrastructurele maatregelen ter voorkoming van enkelvoudige fietsongevallen bij 50-plussers. Ook in Nederland is deze doelgroep oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers.

  4 januari 2013: Voorlopig overzicht dodelijke fietsongevallen in 2012

  Uit de pers en uit de website van de verkeersongevallen van Het Laatste Nieuws heb ik voor het jaar 2012 55 dodelijke fietsongevallen geregistreerd. Het is te verwachten dat het aantal fietsdoden in 2012 van dezelfde orde zal zijn als in 2011 (of ongeveer 68).

  • Leeftijd fietsdoden in 2011 en onder voorbehoud in 2012

  • Oorzaken van dodelijke fietsongevallen in 2012

  Voorlopige conclusies:

  • Fietsers moeten veel meer dan tot nu toe het geval is gescheiden worden van het autoverkeer. Een tweewieler hoort niet thuis in een omgeving waar het snelheidsverschil met gemotoriseerde voertuigen te groot is. Aanliggende fietspaden moeten dringend vervangen worden door vrijliggende fietspaden.
  • Opvallend is dat in 2012 er opnieuw meer dodehoekongevallen te betreuren vallen. Het BIVV zal waarschijnlijk niet de 10 doden als dodehoekongevallen erkennen, maar uit de eerste gegevens blijkt zeker een negatieve tendens. Acht op de tien van de dodehoekongevallen kwamen voor aan een leeftijd hoger dan 50 jaar. Deze fietsers zijn waarschijnlijk nog nooit persoonlijk geïnformeerd geweest over de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens. Wanneer de overheid vrachtwagens op de weg toelaat die een gevaar kunnen vormen voor de burgers, is zij verplicht alle potentiële weggebruikers hierover persoonlijk te informeren. Een serieuse informatiecampagne is dan ook noodzakelijk. Zoniet kunnen de advocaten van de benadeelden de verantwoordelijkheid en de schadevergoedingen bij de overheid leggen omdat ze tekortgeschoten zijn in hun verplichtingen.
  • Er zijn in 2012 meer fietsers tussen 10 en 19 jaar omgekomen dan in 2011. De oorzaken zijn onder meer de onaangepaste weginfrastructuur, fietsen met MP-3 speler, chauffeur in dronken toestand, straat oversteken... Elk ongeval moet apart onderzocht worden en de nodige conclusies getrokken worden.
  • We stellen vast dat in 2011 en in 2012 de fietsers ouder dan 50 jaar tussen 65 en 75% van het totaal aantal fietsdoden uitmaken. Dit is uitermate veel en verdient dan ook de nodige aandacht. De vraag dringt zich op of de elektrische fietsen hier iets mee te maken hebben. Hebben ze de hogere snelheden die hiermee gehaald worden wel voldoende in de hand?
  • Het aantal ongevallen aan spoorwegen was in 2012 hoger dan in 2011. Een hernieuwde sensibilisatie voor het rood licht is nodig, te meer omdat ook aan verkeerslichten (dodelijke) fietsslachtoffers vielen.

  Ter vergelijking: In het Verenigd Koninkrijk kwamen in 2012 122 fietsers om het leven. Dit is een record tijdens de laatste vijf jaar. Meer info. The Times heeft de namen van de overleden fietsers vermeld, samen met de omstandigheden van het ongeval. Van een groot aantal fietsers wordt zelfs de foto gepubliceerd! Het gaat hier niet om gesneuvelden maar om slachtoffers van het moordend verkeer anno 2012!

  In 2012 zouden er 22 fietsdoden zijn in Denemarken, het laagste aantal sinds lang.

  december 2012

  12 december 2012: Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer Brigitte Grouwels en voorgedragen bestendig afgevaardigde voor Mobiliteit van Vlaams-Brabant Tom Dehaene stelden vandaag het Fiets-GEN voor. Dit is een woon-werk en woon-school fietsnetwerk van ca. 400 km tussen Brussel en de rand. Het strekt zich uit over een straal van ca. 15 km rond Brussel. Er zijn 15 fietsroutes geselecteerd, die prioritair worden aangelegd.

  Hopelijk worden de fietsroutes in de stad meer fietsvriendelijk en gezond gemaakt zodat niet enkel behendige jongeren die willen door het rood licht fietsen de fiets durven gebruiken. Zie mijn persbericht.

  10 december 2012: Het standpunt van www.fietshoorn.be betreffende de goedkeuring en de verspreiding van de nieuwe verkeersborden B22 en B23 wordt hier geformuleerd. Het werd als persbericht naar het persagentschap gestuurd. Een van de gevolgen is dat ik afzie van mijn lidmaatschap van de Vlaamse Fietsersbond. Hun aandeel in de totstandkoming van de nieuwe wet en de nieuwe verkeersborden naar Frans model is zeer groot. Ik kan mij niet verzoenen met hun eenzijdige handelswijze en met de gevolgen voor het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen en Brussel. Het persbericht is ook als pdf-bestand beschikbaar.

  3 december 2012: Volgens een studie die het BIVV uitvoerde op 10 kruispunten in Brussel zijn fietsers die door het rode licht rijden, mits de aanwezigheid van de nieuwe verkeersborden, niet gevaarlijk. "Ze veroorzaken geen problemen voor andere fietsers, voor automobilisten of voetgangers."

  Toch wil het BIVV de verkeersborden niet veralgemenen en liever beperkt houden tot het Brussels Gewest. Ondertussen onderzoekt het Brussels Gewest of ze die borden ook kan plaatsen op 255 andere kruispunten. [Volgens Het Laatste Nieuws - regio Brussel - zullen de borden vanaf maart 2013 geïnstalleerd worden op heel wat kandidaat-kruispunten in het Brusselse Gewest. ( HLN, 17 januari 2013)] Het BIVV vindt dat niet zo'n goed idee. Sofie Van Damme:

  • Het BIVV is van bij het begin geen voorstander geweest van die verkeersborden.
  • De evaluatie is zo beperkt dat we ons standpunt niet veranderen.
  • Door het rode licht rijden maakt geen deel uit van de verkeersopvoeding. Het kan verwarring veroorzaken.

  Het zijn de gemeenten en de Gewesten die beslissen of ze zo'n bord zinvol vinden of niet. (Bron: VRT, Een, Nieuwbericht 3 november 2012, 13 u.)

  • Men kan nooit verklaren dat iets 100% veilig is.
  • Het blijft de vraag waarom geen enkele overheid de moed heeft gehad om die verkeersborden uit de Wegcode te verwijderen. De meesten zijn ertegen maar toch blijven ze bestaan!
  • Op tal van plaatsen kan men de fietsers rechts van het verkeerslicht laten fietsen. Blijkbaar vindt men de filosofie van het respecteren van het rood licht niet zo belangrijk als de eventuele tijdswinst. Een gevaarlijk pad is ingeslagen!

  Het standpunt van het BIVV werd niet goed verwoord in vele persberichten. Zij hebben nooit gesteld dat verkeerssituaties met B22/B23 100% veilig zijn, enkel dat er zich op de geselecteerde kruispunten vooralsnog niet meer conflicten voordoen dan vroeger.

  november 2012

  19 november 2012: De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft de cijfers van de verkeersongevallen in België voor het jaar 2011 vrijgegeven. Het persbericht is hier te raadplegen. De tabellen op deze website zullen zo vlug mogelijk worden bijgewerkt.

  Enkele markante gegevens:

  • Het aantal verkeersdoden is in 2011 met 17 toegenomen: 858 t.o.v. 841 in 2010.
  • Het aantal fietsdoden is ongeveer gelijk met vorig jaar: 68 in 2011 en 70 in 2010.
  • In de leeftijdscategorie 0 - 14 jaar waren er 8,8% fietsdoden.
  • In de leeftijdscategorie 15 - 24 jaar waren geen fietsdoden.
  • In de leeftijdscategorie 50 jaar en meer waren er 75% fietsdoden. Deze verhouding is groter dan de vorige jaren en zou best een punt van onderzoek worden.
  • Het aantal mannen onder de fietsdoden bedroeg 79,4% (tegenover 20,6% vrouwen)! Ook dit is een opvallend kenmerk van 2011.

  De laatste twee gegevens kan men vinden op de interessante website van statbel.fgov.be.

  oktober 2012

  24 oktober 2012: Er is een belangrijk persbericht verspreid door het BIVV. Daarin is te onder meer te lezen:

  • "Onrustwekkend is het hoge aantal verkeersdoden van voetgangers op het moment dat men de rijbaan oversteekt, en meer dan de helft van alle verkeersdoden onder voetgangers werd betrokken in een dergelijk ongeval."
  • "Met betrekking tot letselongevallen met fietsers en bromfietsers springt het zeer hoge aantal verkeersdoden ten gevolge van een overtreding van de voorrangsregel in het oog. 28 % van alle fietsdoden en 18 % van alle omgekomen bromfietsers kwamen in een dergelijk ongeval terecht. Daarbij lijken de (brom)fietsers ongeveer even vaak zelf de voorrangsregel te hebben overtreden als hun opponent."
  • "In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, vallen de meeste verkeersdoden niet op kruispunten maar op doorlopende weggedeeltes (80 % van de verkeersdoden buiten bebouwde kom vallen op doorlopende weggedeeltes, 73 % van de verkeersdoden binnen bebouwde kom vallen op doorlopende weggedeeltes)."

  27 oktober 2012: In Straatsburg wordt vanaf november 2012 een test ingevoerd waarbij fietsers worden beboet met 45,6€ voor bepaalde inbreuken op:

  • Rood licht: Fietsers moeten stoppen, tenzij er een pijl naar rechts is of een verkeersbord "fietsen door rood".
  • Stop: De fietser moet stoppen.
  • Fietsers moeten zich houden aan het eenrichtingsverkeer in bepaalde straten.
  • Respecteren van een voorrangsweg
  • Voorrang verlenen aan fietsers
  • Verbod om te telefoneren tijdens het fietsen
  • Op het zebrapad moeten de voeten van de fietser de grond raken

  Ondertussen is het aantal verplaatsingen door fietsers in de binnenstad van Straatsburg reeds aangegroeid tot 14%. Meer betreffende deze informatie en de evolutie van het aantal ongevallen in Straatsburg...

  september 2012

  25 september 2012: Vandaag is de wet die de tegenstrijdigheden door de invoering van de nieuwe voorrangsborden B22 en B23 in de Wegcode regulariseert, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd: "15 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers (1), bl. 58888.".

  Deze wet corrigeert de wet van 28 december 2011, verschenen in het Staatsblad van 3 februari 2012: "Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden"

  Spijtig genoeg zijn opnieuw enkele foutjes opgedoken.

  • In de Nederlandstalige tekst is vermeld: "Art. 5. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsbladwordt bekendgemaakt." (dus zonder spatie tussen Staatsblad en wordt).
  • De minister van Justitie wordt vermeld als "Mevr. M TURTELBOOM" i.p.v. A. TURTELBOOM. In de Franstalige versie is de naam correct geschreven.

  Over de onverkwikkelijke gebeurtenissen bij de totstandkoming van deze wetten vindt men op deze website meer informatie op volgende pagina's:

  17 september 2012: Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen in opdracht van Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken

  "Het nieuwe onderzoek bevestigt dat ons verplaatsingsgedrag duurzamer kan. Te veel korte verplaatsingen gebeuren met de auto. Het is belangrijk dat meer van die korte verplaatsingen met de fiets of te voet gebeuren om de druk op het verkeer in Vlaanderen niet te verhogen. Ook het openbaar vervoer heeft nog groeipotentieel. Het is belangrijk om voor het voor- en natransport vlotte overstapmogelijkheden aan te bieden."

  augustus 2012

  7 augustus 2012: Een belangrijk rapport is verschenen: "Buekers J., Torfs R., Deutsch F., Lefebvre W., Bossuyt M. (2012), Inschatting ziektelast en externe kosten veroorzaakt door verschillende milieufactoren in Vlaanderen, studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA, MIRA/2012/06, VITO, 2012/MRG/R/187.". Meer informatie is te vinden op de website van MIRA.

  Voor zowel ziektelast als kosten blijkt fijn stof de belangrijkste polluent, die verantwoordelijk is voor ongeveer drie kwart van het totaal aantal DALY's [verloren gezonde levensjaren]. Enkele DALY-waarden:

  • Fijn stof: 79.500
  • Geluid: 7400
  • Omgevingstabaksrook: 6600

  Geluid en omgevingstabaksrook zijn de tweede en derde belangrijkste milieufactor in de berekening van de ziektelast, maar voor de externe kosten nemen omgevingstabaksrook en ozon in omgevingslucht de tweede en derde plaats in.

  Persbericht Fietsersbond: "De grootste bron van fijn stof in de leefomgeving is het zwaar vervuilende dieselverkeer. "Alleen door het verminderen van het aantal gereden dieselkilometers kan men een significante verbetering van de luchtkwaliteit en zo een vermindering van gezondheidsklachten krijgen".

  3 augustus 2012: De British Medical Association (BMA) publiceert het rapport "Healthy Transport = Healthy Lives" waarin ze een dringende oproep doen om het autoverkeer te beperken ten voordele van wandelaars en fietsers. In de inleiding schrijven ze:

  • "Mensen hebben al altijd hun bestemmingen snel, veilig en efficiënt willen bereiken. Daar het transport in het Verenigd Koninkrijk echter heel complex geworden is, zijn de gevolgen op de gezondheid onnodig schadelijk geworden, tot op het punt dat het een belangrijke oorzaak is geworden van ziekte en sterfte.
  • De BMA publiceerde haar eerste grote rapport over dit onderwerp in 1997, met de titel "Road Transport and Health". Hierin werd verwezen naar de vele manieren waarop het transport de gezondheid beïnvloedt. Sinds de publicatie is er weinig verandering gekomen in het vervoerbeleid. Het aantal autogebruikers blijft toenemen, de cijfers betreffende het wandelen en fietsen zijn gestagneerd en veranderingen aan de wegeninfrastructuur blijven de mogelijkheid om te reizen bevoordelen in plaats van de mogelijkheid om de bestemmingen te bereiken. Dit alles betekent dat de gezondheid van de natie een pijnpunt blijft.
  • Tot op vandaag is de aanpak van het vervoersbeleid in het VK deels gebaseerd op kortetermijndoelstellingen, zelfs indien de genomen beslissingen decennia lang kunnen meegaan. Economische overwegingen hebben voorrang gekregen boven gezondheid. Dit ondanks de substantiele bewijsvoering dat het vooropstellen van gezondheid in het vervoersbeleid kosteneffectief is en korte-, middellange- en langetermijn voordelen biedt. Het is essentieel dat er een beleid komt die een modal shift promoot weg van onnodig autogebruik en de ontwikkeling van een transportomgeving die actieve uitstappen en reizen met het openbaar vervoer vergemakkelijkt. De maatregelen om dit te bereiken hebben meerdere daarmee gepaard gaande voordelen voor de gezondheid. Zij omvatten het verminderen van verwondingen en dodelijke ongevallen door het wegverkeer, het verhogen van de activiteitsgraad en het verbeteren van het milieu door het verminderen van luchtverontreiniging."

  Het komt er nu op aan om in het transportbeleid bereikbaarheid te laten primeren boven mobiliteit. Als alle winkels in de buurt van het dorp liggen, wordt geen behoefte gecreëerd aan autoverkeer. In welke steden en gemeenten in ons land wordt dit beleid reeds toegepast?

  juli 2012

  14 juli 2012: Een autorijstrook in de Wetstraat wordt een fietspad. Er worden bijkomend drie nieuwe voorrangsborden geplaatst.

  Gaat het in Brussel de goede kant op met het fietsbeleid? Lees meer.

  juni 2012

  28 juni 2012: De Kamer keurt het wetsvoorstel goed waarbij de vertaalfout in de wet betreffende het fietsen door rood wordt gecorrigeerd en waardoor in de Wegcode de nieuwe voorrangsborden voorrang hebben op de verkeerslichten in werking. Lees meer.

  23 juni 2012: Bekendmaking van fietsgemeente/fietsstad 2012. Antwerpen, Mortsel en Boechout kwamen als winnaars uit de bus.

  22 juni 2012: Fietsen door rood blijft een zware overtreding

  Staatssecretaris Melchior Wathelet beklemtoont dat fietsen door een rood licht een zware overtreding blijft. 'De politie heeft geen enkel argument om de overtreder niet te beboeten', meent staatssecretaris Melchior Wathelet. (citaat overgenomen van HLN). De gouden regel dat men steeds moet stoppen voor een rood licht moet volgens hem overeind blijven. Hij betreurt het dat Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels en Brussels staatssecretaris voor mobiliteit Bruno De Lille de wet hebben niet afgewacht om de nieuwe verkeersborden te plaatsen. Hij noemde het proefproject "onwettig, onaanvaardbaar en gevaarlijk". (Bron: Het Laatste Nieuws, 21 juni 2012; Metro, 21 juni 2012)

  Vandaag ben ik mij in Brussel gaan vergewissen van de toestand waarover ik een verslag heb gemaakt. De conclusie is dat in vier gevallen de nieuwe borden ronduit gevaarlijk zijn, andere borden zijn overbodig en voor nog andere zou een speciaal verkeerslicht voor fietsers een oplossing kunnen bieden.

  Er is nieuwe informatie toegevoegd over het ontstaan van de wet betreffende het fietsen door rood. Lees meer '7 februari 2012', 'Historiek van de oorsprong van het wetsvoorstel'..

  18 juni 2012: Brigitte Grouwels en Bruno De Lille huldigen, spijts het ongenoegen in de media en bij allerhande instanties, aan het kruispunt van de Kruidtuinlaan en de Pachecolaan in Brussel het nieuwe verkeersbord in. Het proefproject loopt tot eind september op tien plaatsen in Brussel.

  Bron: Nieuwsbericht Een, 18 juni 2012, www.deredactie.be/cm/vrtnieuws

  De nieuwe borden staan opgesteld in de Wetstraat, de Kruidtuinlaan, op het Rogierplein en in de Zuidlaan. (De Standaard, 19 juni 2012)

  Het uitlegbord bevat volgende tekst:

  • "Cyclistes: tourne-à-droite libre. Vous n'avez pas la priorité.
  • Een afbeelding van het gevaarsbord (rode driehoek met uitroepingsteken)
  • "Fietsers: rechtsaf door rood. U heeft geen voorrang."

  Het nieuwe verkeersbord is heel ongelukkig tot stand gekomen en is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.

  • De wetgevende macht heeft rechtstreeks ingegrepen in het KB betreffende de Wegcode (de uitvoerende macht). Van inspraak van alle verkeersactoren en van een voorafgaandelijk grondig onderzoek over de noodzaak van nieuwe verkeersborden was geen sprake.
  • Een voorrangsbord wordt gebruikt om de fietsers doorgang te verlenen aan de rode lichten. Daarvoor moesten zelfs twee wetten worden goedgekeurd.
  • Dat de wegcode daardoor nog meer tegenstrijdigheden bevat en verwarrender overkomt is blijkbaar geen probleem voor de beide excellenties die het verkeersbord vanmorgen hebben ingehuldigd. Fietsers worden nu haast gedwongen om hetzelfde te doen wat zij hebben voorgedaan: de publicatie van een wet in het Staatsblad niet afwachten en de bestaande verkeersregels overtreden. Overtreden van regels is 'cool' geworden. Is het verkeer in Brussel nog niet gevaarlijk genoeg?
  • Volgens de website van de Grouwels en De Lille zou deze maatregel voor fietsers al langer bestaan in Nederland en Duitsland. Dit is maar een deel van de waarheid! In mijn lezersbrief in De Morgen van 20 juni 2012 schreef ik:
   • In Nederland en Duitsland is het rechtdoor fietsen bij een rood licht verboden.
   • In beide landen worden geen voorrangsborden aangewend om 'fietsen door rood' toe te laten.
   • De wetgevende macht moet er zich voor hoeden om in te grijpen in de uitvoerende macht. Op die manier is geen echt verkeersbeleid meer mogelijk.
   • Er is geen studie gemaakt over het aantal borden en groene pijlen in de beide landen en over de effecten ervan op het rijgedrag van fietsers.
  • Werd niet overgenomen door De Morgen uit mijn lezersbrief:
   • In Duitsland moeten de fietsers en autobestuurders bij een groene pijl eerst stoppen bij een rood licht.

  16 juni 2012: Een overzicht van de recente gebeurtenissen.

  15 juni 2012: Persconferentie "Het BIVV voert een studie uit omtrent het gebruik van de nieuwe verkeersborden B22 en B23."

  • Maandag wordt het startschot gegeven voor het proefproject inzake de toepassing van de verkeersborden B22 en B23.
  • In dat verband beëindigde het BIVV zopas een reeks observaties op de kruispunten in kwestie.
  • Het tweede luik van de studie zal in het najaar worden uitgevoerd. Tegen die tijd zal het noodzakelijk wetgevend werk afgerond zijn.
  • Gelet op de problemen omtrent het al of niet wettelijk kader van de borden zal het BIVV maandag niet aanwezig zijn op de persconferentie en tijdens de inhuldiging van de verkeersborden B22 en B23.
  • Het BIVV is van bij de start geen voorstander geweest van deze maatregel, ook al tonen buitenlandse ervaringen weinig problemen voor de verkeersveiligheid aan, indien deze maatregel werd geďmplementeerd op een opportune plaats.
  • De toelating geven om door het rode licht te rijden maakt geen deel uit van de verkeerstradities in België, aangezien wij dit signaal beschouwen als een absolute verplichting om te stoppen. De mogelijkheid aan fietsers bieden om op bepaalde kruispunten door het rode licht te rijden, houdt het gevaar in dat deze maatregel zal worden gehanteerd op kruispunten waar het niet wordt toegelaten, en dat zal de overgrote meerderheid van de kruispunten zijn.
  • De studie werd aangevraagd door Staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille en de Brusselse Minister voor Openbare Werken Brigitte Grouwels.

  14 juni 2012: Twee Brusselse ministers zullen op maandag 18 juni door het rood licht fietsen

  • De Morgen, 14 juni 2012: De uitzonderingsmaatregel die ervoor zorgt dat het nieuw verkeersbord voorrang krijgt op het verkeerslicht, is in extremis goedgekeurd door de commissie, bijna zonder debat.
  • De Standaard, 13 juni 2012: De verkeersborden om de fietsers toe te laten door het rood licht te rijden, staan nog nergens elders in België. Logisch: ze zijn simpelweg ongeldig. Het verkeersbord botst met een basisregel uit ons verkeersreglement: een verkeerslicht heeft altijd voorrang op een verkeersbord. Over de uitzonderingsregel, die dit bord wel voorrang geeft, wordt pas volgende week in het parlement gestemd.
  • Gisteren heeft Bruno De Lille, Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit, in het programma Peeters & Pichal, de stelling verdedigd dat het nieuwe verkeersbord om fietsers toe te laten door het rood licht te rijden, reeds mag geplaatst worden en rechtsgeldig is: 'Een wet heeft voorrang op een koninklijk besluit'. Nochtans hebben vele experten daarover hun twijfels geuit.
  • Peeters & Pichal, 13 juni 2012
  • brussel nieuws.be, 13 juni 2012. Op 14 juni heb ik er een reactie geplaatst.
  • Op de websites van de meeste Belgische kranten...

  Tekenend is het groot aantal luisteraars en lezers dat zich uitspreekt tegen de invoering van het nieuwe verkeersbord.

  Mijn commentaar:

  Brigitte Grouwels en Bruno De Lille slaan op verschillende punten de bal mis.

  • Wanneer het Parlement om de haverklap drastisch ingrijpt in de Wegcode, is geen verkeersbeleid meer mogelijk. De Wegcode is de weerspiegeling van het beleid van de regering dat niet mag gedwarsboomd worden door het Parlement.
  • De nieuwe borden staan haaks op de bestaande Wegcode. Het is van het allergrootste belang dat de Wegcode eenvoudig en duidelijk is, zonder interne tegenstrijdigheden. De wet betreffende de invoering van die verkeersborden heeft een nieuwe wettelijke tegenstrijdigheid in de Wegcode ingevoerd. Website Wegcode: Er stelt zich dus een probleem met de geldigheid van de nieuwe borden.
  • Die tegenstrijdigheid wordt veroorzaakt door de keuze van een voorrangsbord om het 'doorrijden door rood' aan te kondigen. Voorrangsborden dienen om een voorrangsweg aan te kondigen, zeker niet om iemand de toelating te geven door rood te rijden. Frankrijk is het enige land dat heeft geopteerd voor die betwistbare oplossing. België heeft die oplossing blind overgenomen, zonder rekening te houden met de totaal andere oplossingen in de overige Europese landen en elders in de wereld. Het kiezen van voorrangsborden om fietsers toe te laten door rood te rijden, getuigt van weinig inzicht in de wetgeving.
  • De door de wet goedgekeurde oplossing is in tegenspraak met de Conventie van Wenen van 1968 die speciaal is ontworpen om verwarring tussen verkeersborden en in de nationale wetgeving te voorkomen.
  • Bij het totstandkomen van de wetgeving werden belangrijke verkeersactoren niet geraadpleegd. Hoofdzakelijk werd gehoor gegeven aan de lobby van de Fietsersbond die zich nog altijd akkoord verklaart met de nieuwe borden. De Voetgangersbeweging, de Vereniging van Blinden en Slechtzienden, het BIVV, Hilde Crevits, Etienne Schouppe, Melchior Wathelet, Mobiel 21, enz. hebben ernstige bedenkingen.
  • Wanneer zal ons land, dat betreffende het aantal dodelijke ongevallen per inwoner, op de twintigste plaats staat in Europa, eigenlijk eens werk maken van een ernstig verkeersplan? Het BIVV heeft in een recente studie uitgewezen dat op een aantal 55 dodelijke fietsongevallen, opgenomen in de indicatoren, er 21 fietsers waren die geen voorrang verleenden. Dit is 38% !! (Bron: BIVV, Statische analyse van de Verkeersongevallen 2009, p. 134-139) Is het dan wel zo'n goed idee om, uitgerekend met een nieuw voorrangsbord, meer inbreuken op de bestaande voorrangsregels goed te keuren door fietsen toe telaten door het rood te rijden? Ons land telt nu reeds een zeer hoog aantal verkeersslachtoffers onder de voetgangers. Moet dit aantal nog verder stijgen?
  • Het is heel erg dat beide ministers zich door hun actie in de onwettigheid plaatsen. Als minister zouden ze moeten het goede voorbeeld geven. Door hun actie maken ze voor iedereen duidelijk dat het overtreden van verkeersregels in Brussel 'cool' is: 'Kijk, de verkeersregels zijn er om niet nageleefd te worden!' Zullen fietsers daardoor niet aangezet worden om het fietsen door rood overal toe te passen, ook als er geen verkeersbord is aangebracht?
  • Omdat 'fietsen door rood' in weinig land is toegelaten, is er nog weinig onderzoek verricht naar de veiligheid van de maatregel.
   • Er is een studie verschenen in de VS over de jaren 1982-1992 uitgaande van het Office of Program Development and Evaluation - Traffic Safety Programs. Nochtans kan men de situatie in de VS moeilijk vergelijken met ons land omdat het rijden door rood in de VS ook geldt voor auto's. Daarenboven moeten de automobilisten en de fietsers eerst stoppen vooraleer ze rechts mogen afslaan bij rood licht, anders kunnen ze beboet worden voor het rijden door een rood licht. Men vindt er cijfers over het aantal ongevallen op kruispunten waar rijden door rood is toegelaten, maar men weet niet of de ongevallen zijn gebeurd tijden de roodfase of de groenfase. Uit de cijfers blijkt in elk geval dat de voetgangers de grootste groep van slachtoffers vertegenwoordigen (44%). De fietsdoden vertegenwoordigen 10,5%.
   • Een meer recente studie over het jaar 2010 in de VS heeft het over 673 dodelijke slachtoffers en 122.000 gewonden als gevolg van het negeren van het rood licht. Uiteraard zijn hier alle inbreuken in rekening gebracht, niet enkel de afslag naar rechts.

  Wat we nodig hebben is een verkeersreglementering die zich niet voortdurend tegenspreekt. Wanneer opnieuw een uitzonderingsregel in de Wegcode wordt ingevoerd, zal ze nog minder nagevolgd worden. Dan staan we voor volgende situatie: het voorrangsbord B1 aan verkeerslichten is enkel geldig wanneer de verkeerslichten niet werken, de nieuwe verkeersborden B22 en B23 zijn enkel geldig wanneer de verkeerslichten wel werken. Er zullen dus twee voorrangsborden moeten worden aangebracht aan bepaalde verkeerslichten i.p.v. één, waarvan de ene een uitzondering is op de andere. Bovendien is te vrezen dat velen het onderscheid tussen de voorrangsborden B1 en B22/B23 niet meer gaan maken en bij elk voorrangsbord B1 door het rood licht gaan rijden.

  Kan het nog ingewikkelder en gevaarlijker?

  De wet betreffende de invoering van de nieuwe voorrangsborden is een grove anomalie en moet zo vlug mogelijk uit de wegcode geschrapt worden.

  Meer informatie over dit onderwerp is te vinden onder de datum 7 februari 2012'.

  mei 2012

  31 mei 2012: Dodelijk ongeval van 12-jarige leerling in Avelgem. Meer informatie is hier te vinden.

  15 mei 2012: Nieuwe resultaten van het diepteonderzoek naar de oorzaken van ongevallen met vrachtwagens en bussen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

  Reeds in juli 2010 werden de eerste voorlopige resultaten verspreid van het diepteonderzoek van ongevallen met vrachtwagens (zie 'Nieuwsfeiten', 5 juli 2010). De onderwerpen die in het eerste rapport werden besproken zijn vermeld op de pagina 'Maatregelen ter voorkoming'. Nu heeft minister Hilde Crevits de nieuwe resultaten bekend gemaakt. De studie werd uitgevoerd door het Kenniscentrum Verkeersveiligheid (BIVV). Het Kenniscentrum Verkeersveiligheid is een afdeling van het BIVV waarbinnen momenteel een BART-team (Belgian Accident Research Team) diepteonderzoek van ongevallen uitvoert op basis van gerechtelijke dossiers.

  • Van de 135 ongevallen tussen vrachtwagens en zwakke weggebruikers op gewestwegen in West- en Oost-Vlaanderen tussen 2000 en 2010 waren er een vijfde met dodelijke afloop en een vierde met zware verwondingen.
  • Bij 65 van de 135 ongevallen speelde de dode hoek een relevante oorzakelijke rol.
  • De slachtoffers waren vooral 11 tot 20-jarigen en senioren.
  • 64% van de slachtoffers waren fietsers, 27% bromfietsers en 8% voetgangers.
  • Bijna alle ongevallen gebeurden overdag tijdens de week.
  • Snelheid speelt bij dodehoekongevallen geen rol.

  Lees meer: Slootmans, F., Populer, M., Silverans P. & Cloetens, J. (2012). Blind Spot Accident Causation (BLAC). Multidisciplinair onderzoek naar ongevallen met vrachtwagens en zwakke weggebruikers in Oost- en West-Vlaanderen. Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid (12 MB). Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Mobiliteit Beleid en Verkeersveiligheid.

  17 mei 2012: Mario Monti, de Italiaanse Eerste Minister, steunt de veiligheidscampagne van de fietsers (Zie bericht hieronder van 28 april 2012).

  De campage "Salvaiciclisti" kent een overrompelend succes in Italië. In een brief aan de deelnemers van de campagne drukt hij zijn wil uit om het fietsbeleid in de steden te verbeteren. Lees meer.

  april 2012

  28 april 2012: In Londen, Edinburgh en Rome protesteerden duizenden fietsers voor meer veiligheid

  • Centraal Londen beleefde de grootste betoging van fietsers die ooit heeft plaatsgevonden. Tienduizend fietsers reden door de straten en skandeerden slogans voor veiliger fietsstraten. De 'Cities fit for cycling' (The Times) en de 'Love London, Go Dutch'-campagne (London Cycling Campaign) hebben reeds meer dan 70.000 handtekeningen verzameld. In de burgemeesterverkiezingen van deze week in Londen bekleed het fietsbeleid een belangrijke plaats.
  • In Edinburgh reden meer dan 3.000 fietsers doorheen de Royal Mile na de dood van twee fietsers in de Schotse hoofdstad.
  • In Rome reden 50.000 fietsers (volgens de organisatoren) door de straten. Fietsers legden zich neer op de straat om de meer dan 2500 fietsslachtoffers te herdenken die de voorbij 10 jaar gevallen zijn op de Italiaanse wegen.

  maart 2012

  30 maart 2012: Uit de voorlopige cijfers van de Europese Unie blijkt dat België voor het jaar 2011 slechts op de 20ste plaats staat inzake het aantal verkeersdoden.

  In dat jaar waren er 77 verkeersdoden per miljoen inwoners terwijl er in Nederland 33 doden per miljoen inwoners waren. Het is geleden van 2001 dat België nog op die plaats stond. In de jaren 2003 en 2004 stond België nog op de dertiende plaats. De nieuwe statistiek is hier te vinden.

  9 maart 2012: Europees Parlement geeft goedkeuring aan elektrische fietsen met een vermogen van 500 W in plaats van het huidig vermogen van 250 W.

  Momenteel heeft een elektrische fiets volgende kenmerken: (Bron: on-avance.fr)

  • Het vermogen moet beperkt zijn tot 250 W;
  • De hulpmotor mag slechts bijstand geven tot 25 km/u;
  • De hulpmotor moet stoppen wanneer de fietser niet meer duwt op de pedalen;
  • De fiets mag op gang gedreven worden door de hulpmotor tot een snelheid van 6 km/u;
  • Er is geen verzekering nodig;
  • Er is geen valhelm nodig;
  • De elektrische fiets is onderworpen aan de nationale regelgeving van fietsen.

  De lobby van onder meer ETRA (European Two-Wheeler Retailers' Association) heeft de parlementsleden blijkbaar met succes kunnen overtuigen dat het risico op ongevallen niet afhangt van het vermogen maar van de snelheid van de fiets. Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan het opdrijven van het vermogen tot 500 W. De snelheid zou beperkt blijven tot 25 km/u.

  Andere argumenten van de lobbyisten waren:

  • De aanpassing was nodig voor het transport van ladingen in heuvelachtig gebied (met bakfietsen bijv.) of wanneer de fietser onvoldoende kracht heeft om de fiets bergop te laten rijden.
  • Nu moeten twee aparte modellen van fietsen gemaakt worden. Als er maar één model moet worden gemaakt, zou dit kostenbesparend zijn.

  (Bron: Het Laatste Nieuws, 9 maart 2012) In Zwitserland is de maximumsnelheid voor elektrische fietsen vastgelegd op 45 km/u. Indien die snelheid in de Europese Unie zou gelden, zou de fietser een helm moeten dragen en zich verzekeren.

  De Europese Commissie moet nog zijn akkoord geven aan de verhoging van het vermogen. De vraag is wie zal garanderen dat niemand achteraf die snelheid zal opdrijven. De Fietsersbond in Nederland en België en de ECF (European Cyclist's Federation) maken zich ernstig zorgen over de nieuwe wetgeving. Het gevaar op een verhoogd aantal ongevallen is niet denkbeeldig.

  7 maart 2012: Minister van Mobiliteit Hilde Crevits klaagt het tekort en de te trage aanlevering van de ongevallencijfers aan.

  "Werkt onze ongevallenanalyse? Hier hebben we een duidelijk probleem. Het definitieve verkeersongevallenrapport voor 2010 is er op vandaag nog niet. Dat betekent dat er meer dan twee jaar nodig is om een dergelijk rapport af te werken en dat rapport moet de basis vormen van de ongevallenanalyse. Dat is hemeltergend traag in de digitale maatschappij van vandaag." (Bron: Vlaams minister Hilde Crevits in De Standaard, 7 maart 2012)

  De oproep tot het realiseren van een snelle en efficiënte gegevensverzameling kwam er nadat bekend werd dat er in 2011 770 doden ter plaatse waren tegenover 742 in 2010. In Frankrijk wordt een stijging van het aantal verkeersdoden de laatste maanden vlugger aangepakt. De opvallende maatregel was bijv. het verplicht aanwezig zijn van een alcoholtester (l'éthylotest) in de wagen. (De te trage repliek van de overheid bij een stijging van het aantal verkeersdoden werd hier reeds eerder aangeklaagd. Zie 9 juni 2011.)

  februari 2012

  28 februari 2012: Theo Zeegers van de Fietsersbond bekeek onderzoeken over de gevolgen van het dragen van een helm voor fietsers en kwam tot de conclusie dat helmen de onveiligheid alleen maar vergroten. Lees de studie van de Nederlandse Fietsersbond "Helpt een helm?". Een bespreking van de studie is te vinden in De Standaard, 'Helm geeft vals gevoel van veiligheid', 28 februari 2012.

  Betreffende Safety in numbers is er de studie van P.L. Jacobsen en een update. Onderstaande grafiek is een treffende illustratie van die stelling. Men stelt vast dat bij een verdubbeling van het aantal fietsers het risico op een ongeval per km voor fietsers met 34% daalt. Deze grafiek is te vinden op de website van de European Cyclists' Federation.

  Opvallend is dat in België het aantal fietsslachtoffers per afgelegde weg hoger ligt dan de trend aangeeft terwijl in het Verenigd Koninkrijk het aantal lager is.

  23 februari 2012: Het aantal verkeersslachtoffers bij fietsers in steden is nauwelijks verminderd sinds 2004-2005.

  Stadsmonitor 2011, p. 168, meldt dat;

  • Het aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers bij fietsers ligt in 2008-2009 tussen 0,7 (Oostende) en 2,8 (Kortrijk) per 10.000 inwoners (en hogeschool- en universiteitsstudenten).
  • Steden met het hoogste aandeel verkeersslachtoffers bij fietsers zijn Kortrijk, Hasselt, Roeselare en Turnhout.
  • Oostende en Antwerpen kennen het laagste aandeel verkeersslachtoffers bij fietsers.
  • Tegenover 2004-2005 is er een daling van het aandeel verkeersslachtoffers bij fietsers voor de volgende steden: Antwerpen (-3%), Genk (-7%), Gent (-18%), Hasselt (-8%), Mechelen (-27%), Oostende (-34%) Sint- Niklaas (-12%) en Turnhout (-25%).
  • Een stijging is te noteren in Kortrijk (+114%), Roeselare (+35%), Leuven (+26%), Brugge (+8%) en Aalst (+4%).

  Er moet op gewezen worden dat een student die slachtoffer is van een fietsongeval dubbel wordt geteld: eenmaal in de stad waar die woont en eenmaal in de stad waar die studeert.

  7 februari 2012: Parlementsleden die fietsers door rood laat rijden wisten niet dat verkeerslicht voorrang heeft op een bord.

  Oorsprong van de wet

  Terwijl de regering in lopende zaken was, heeft het parlement op 6 juni een wet goedgekeurd waardoor fietsers in bepaalde gevallen door het rood licht mogen rijden. (Wet van 28 december 2011, verschenen in het Staatsblad van 3 februari 2012)

  • Art. 2. Artikel 61 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 oktober 2001, wordt aangevuld met een punt, luidende : "61.5. De betekenis van de driekleurige verkeerslichten kan ten behoeve van de fietsers worden gewijzigd door middel van een verkeersbord van model B22 en B23 als bedoeld in artikel 67.3.".
  • Art. 3. In artikel 67 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 67.3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 september 1991, wordt aangevuld met de volgende twee leden : " (...) Krachtens verkeersbord B23 mogen fietsers de in artikel 61 bedoelde driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechtdoor te rijden, wanneer het verkeerslicht op rood of oranjegeel staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht. "
  • In de Franstalige versie luidt het dat enkel aan bestuurders voorrang moet verleend worden (Tip uit De Standaard, 7 februari 2012): "Le panneau B23 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée ŕ partir du feu rouge ou jaune-orange."
  Krachtens verkeersbord B22 mogen fietsers de in artikel 61 bedoelde driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechts af te slaan (...). Let wel, het betreft hier een voorrangsbord! Voorrangsborden zijn ontworpen om de weggebruikers attent te maken op de voorrang die ze moeten verlenen en niet om een vrije doorgang aan te kondigen. Krachtens verkeersbord B23 mogen fietsers de in artikel 61 bedoelde driekleurige verkeerslichten voorbijrijden om rechtdoor te rijden (...). Volgens dezelfde Conventie mag er geen verwarring bestaan tussen de voorrangsborden. Door het voorrangsbord B23 te gebruiken om de fietsers toe te laten rechtdoor te rijden, wordt wel degelijk verwarring gezaaid.

  Historiek van de oorsprong van het wetsvoorstel

  We stellen vast dat het wetsvoorstel haar oorsprong vindt bij de PS. Dat de verkeersborden van Frankrijk werden overgenomen is bijgevolg niet toevallig. Het werd nadien ondersteund door de sp.a en geamendeerd hoofdzakelijk door de NV-A.

  Wettelijke bezwaren

  • Volgens de Convention on Road Signs and Signals, done at Vienna on 8 November 1968, artikel 5 (hoofdstuk II) behoren de voorrangsborden tot de regulerende tekens. "De regulerende tekens: deze tekens zijn bedoeld om de weggebruikers in te lichten omtrent speciale verplichtingen, beperkingen of verbodsbepalingen waaraan ze zich dienen te houden." Het zijn bijgevolg zeker geen borden die zouden kunnen aanduiden dat fietsers door een rood licht mogen rijden.
  • Volgens dezelfde Conventie, Annex 1, Sectie B, is het verkeersteken bestaande uit een rood omlijste omgekeerde driehoek een voorrangsbord. Dit betekent dat de weggebruiker wordt gewaarschuwd om voorrang te verlenen aan andere weggebruikers. Hier wordt het bord gebruikt om aan fietsers doorgang te verlenen bij een rood licht! Zo ontstaat er een tegenspraak tussen dit type verkeersborden en wordt verwarring gecreëerd bij de weggebruikers, wat tegen de afspraken van de Conventie van Wenen is. Een omgekeerde driehoek met rode omlijsting is ontworpen om een voorrangsweg aan te kondigen en niet om doorgang te verlenen aan fietsers. Het bord heeft weliswaar te maken met het verlenen van voorrang aan weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg, maar enkel nadat de toelating is gegeven om het rood licht voorbij te rijden. Dit is ontoelaatbaar. Zal de fietser nog het onderscheid maken tussen het voorrangsbord B1 (rood omrande omgekeerde driehoek) dat betekent "voorrang verlenen" en het bord B23 dat betekent "rechtdoor rijden door het rood of oranjegeel licht"?
  • Het bord B23 is trouwens een anomalie in de Wegcode. Een voorrangsbord, dat dient om een voorrangsweg aan te kondigen, bevindt zich in een zijstraat van die weg of staat minstens haaks op die weg. Het bord B23 echter wordt parallel geplaatst met de hoofdweg. Waar het voorrangsbord B1 een hoofdweg aankondigt, staat het voorrangsbord B23 op die hoofdweg om de fietsers toe te laten rechtdoor te rijden! Er is een onderscheid tussen het aankondigen van een voorrangsweg en het verlenen van doorgang aan overstekende voetgangers en fietsers.
  • Volgens dezelfde Conventie, artikel 23 (hoofdstuk III), betekent rood licht dat alle verkeer moeten stoppen. België heeft die conventie ondertekend waardoor geen enkele weggebruiker het rood licht mag negeren.
  • Artikel 6.3 van de Wegcode bepaalt: "Als de verkeerslichten op een bepaalde plaats werken, gelden hier de verkeersborden betreffende de voorrang niet die op dezelfde weg geplaatst zijn." Momenteel is dit het geval voor de verkeersborden B1. De verkeerslichten (in werking) hebben er voorrang op die voorrangsborden B1. Echter, wanneer de Wegcode zou worden aangepast, zouden de voorrangsborden B22 en B23 toch voorrang hebben op de verkeerslichten in werking! Zal ons land het aandurven de wegcode in die zin te verminken?

  Zolang er geen aanpassing is gebeurd van dit artikel 6.3, zal de nieuwe wet dode letter blijven. Normaal wordt een wet van kracht tien dagen na het verschijnen in het Staatsblad.

  Voorstanders van de nieuwe wet:

  Kritische stemmen:

  De discussies (14 juli 2011) die werden gevoerd bij de totstandkoming van de wet kan men lezen op de website van het Staatsblad of ook hier. Spijts de vele bezwaren die door de verscheidene adviesorganen met de nodige expertise werden naar voor gebracht, heeft de Kamer de wet goedgekeurd. Daarenboven had de juridische dienst van de Kamer wel degelijk gewaarschuwd voor wettelijke tegenstrijdigheden. (De Standaard, 8 februari 2012) Nu weet iedereen dat men voor een rood licht moet stoppen. Enkel de politie met zwaailichten en de 100 mogen mits de vereiste voorzichtigheid aan de dag te leggen, in noodsituaties door een rood licht rijden. Wanneer de wetgever fietsers in bepaalde omstandigheden ook door het rood licht laat rijden, geeft men een totaal verkeerd signaal. Zelfs zonder de voorrangsborden zullen velen het niet meer zo erg vinden om door het rood licht te fietsen. "De wet laat het toch toe."

  Zijn de alternatieven wel voldoende onderzocht? Nu stappen of rijden fietsers meestal een eind op het voetpad tot over de lichten. Zal het veiliger worden wanneer ze op het fietspad blijven? Andere oplossingen zijn:

  • Een fietspad rechts van de verkeerslichten aanleggen;
  • Een apart licht voor fietsers installeren die aangeeft dat de fietser bij rood licht rechts mag afslaan of rechtdoor rijden (bij T-weg). (Voorbeelden: Bordeaux, Straatsburg)
  • Alle bewegingen van de fietsers met verkeerslichten regelen, eventueel vóórdat de autobestuurders verder mogen rijden.

  Hoe is de toestand in andere landen?

  • In Denemarken (waar de fietsers een aandeel hebben van 18% in de verplaatsingen in 2008) moet iedere weggebruiken het rood licht in acht nemen. Op bepaalde kruispunten zijn er voor de verschillende groepen weggebruikers aparte lichten. Er loopt wel een experiment in een wijk van de stad Århus waar fietsers kunnen rechts afslaan bij een rood licht. Een verkeersbord is aangebracht met de tekst "Geldt niet voor fietsers die rechts afslaan" (Cyklister undtaget ved højresving). In Kopenhagen zijn er geen borden aan de verkeerslichten aangebracht om fietsers te laten rijden door rood. Er wordt in de eerste plaats geïnvesteerd in fietspaden, fietslanen en in groene fietsroutes om het voor de fietsers zo aangenaam mogelijk te maken. Meer informatie over Kopenhagen.
  • In Noorwegen is het verboden voor alle weggebruikers om door het rood licht te rijden.
  • In Zweden is het eveneens verboden voor alle weggebruikers om door het rood licht te rijden. Over de vraag of er in Zweden experimenten bezig zijn, zal ik pas later op het jaar uitsluitsel krijgen.
  • In Nederland (waar de fietsers een aandeel hebben van 26% in de verplaatsingen in 2008) is de volgende wetgeving van kracht: (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Verkeersborden en verkeersregels in Nederland, maart 2011, artikel 68) Indien onder of bij een driekleurig verkeerslicht een bord is geplaatst met de tekst ‘Rechtsaf voor fietsers vrij’ gelden het gele en het rode licht niet voor rechts afslaande fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. Het rechtdoor fietsen aan een T-weg is bijgevolg niet wettelijk geregeld. Noch de overheid, noch de fietsers maken er een probleem van. Het Nederlandse verkeersbord is te zien op deze website.Er is ook een verkeersbord voorzien met de tekst ‘Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij'.

   Opvallend is dat er weinig of geen borden "rechtsaf voor (brom)fietsers vrij" zijn geplaatst aan de verkeerslichten in Amsterdam. De overheid is immers zeer beducht om de vele voetgangers te doen schrikken door onverwachte fietsers. Alternatieven zijn (overgenomen uit de folder 'Amsterdams fietsbeleid', te vinden op de website www.amsterdam.nl).

   • Vrijliggende fietspaden aan een kruispunt met verkeerslichten laten fietsers toe rechts af te slaan buiten de kruising.
   • Een fietsvriendelijke afstelling van de verkeerslichten. Een voorbeeld hiervan is de groene golf voor fietsers op de Raadhuisstraat.
   • Veel succes hebben de wachttijdmelders. Deze verkeerslichten tellen het aantal seconden af voordat het licht op groen springt. Gebleken is dat fietsers beter bereid zijn voor rood licht te wachten als ze weten hoe lang de wachttijd is.

   Feit is dat veel fietsers illegaal door het rood licht fietsen. De legalisering ervan heeft geen hoge prioriteit in Nederland. Het is niet omdat er een bord "Rechtsaf voor fietsers vrij" bestaat dat het ook veel wordt geplaatst. Om mensen op de fiets te krijgen krijgen andere belangrijker maatregelen voorrang. Lees meer over Amsterdam

  • In Duitsland (waar de fietsers een aandeel hebben van 9% in de verplaatsingen) bestaat er geen algemene regel voor fietsers om aan een rood licht rechts af te slaan. Er bestaat een groene pijl voor autobestuurders en fietsers. Dit verkeersbord mag niet verward worden met de oplichtende groene pijl die soms voorkomt bij verkeerslichten.

   Bij aanwezigheid van die groene pijl op zwarte achtergrond is het toegelaten voor autobestuurders en fietsers om, nadat ze aan het rode licht halt gehouden hebben, rechts af te slaan, indien ze overstekende voetgangers of ander verkeer niet hinderen. Voor fietsers is het niet zo interessant omdat ze toch moeten stoppen. In verschillende steden waar die pijl als test was ingevoerd, is ze ondertussen weer verwijderd.

   Soms mogen fietsers aan een T-weg rechtdoor rijden op het fietspad, maar ook daarover is er geen algemene regel en bestaat zelfs onduidelijkheid. Een toelichting bij de verkeerswet stelt dat wanneer er bij een T-weg verkeerslichten zijn voor fietsers, de fietsers deze moeten naleven. Wanneer er geen speciale verkeerslichten zijn voor de fietsers, gelden de algemene verkeerslichten. Ze mogen dan wel rechtdoor rijden, maar moeten voorrang geven aan voetgangers en aan fietsers die hun weg kruisen. Let wel, hier gaat het om een verduidelijking die niet terug te vinden in de wettekst, maar in de toelichting. In Duitsland bestaat geen verkeersbord die fietsers toelaat om aan een T-weg rechtdoor te rijden.

   Deze schets van de situatie in Duitsland is mij toegezonden door de Fietsersbond Duitsland, waarvoor dank.

  • In de VS is het in vele staten toegelaten - een uitzondering is bijvoorbeeld New York - om aan een rood licht rechts af te slaan. Wanneer je rechts wil afslaan aan een rood licht, moet je eerst volledig halt houden, alle richtingen controleren en nagaan of het aan die lichten wel toegelaten is om rechts af te slaan.
  • In Frankrijk (waar de fietsers slechts een aandeel hebben van 2% in de verplaatsingen) zijn er experimenten in verscheidene steden: Nantes, Bordeaux, Straatsburg. Zie stand van zaken.
  • Het experiment van Nantes:

   • werd opgestart op 6 april 2011.
   • Op 16 kruispunten en 40 verkeerslichten werden testen verricht.
   • Deze tests werden wettelijk toegestaan door het decreet van 12 november 2010 waarbij de Code de la route aan burgemeesters toestond om fietsers in bepaalde gevallen door bij rood licht te laten rijden, en de voetgangers hun voorrang behouden.
   • Nantes meldt op 15 november 2011 dat het experiment zal veralgemeend worden in heel de stad. De uitbreiding zal duren tot de zomer van 2012.
   • Ondertussen werden de nieuwe verkeersborden goedgekeurd door het Franse besluit van 12 januari 2012. Daarbij werd ook in de mogelijkheid voorzien om een bijkomend verkeerslicht te plaatsen voor fietsers. Ook hier stelt zich de vraag of de nieuwe verkeersborden geen inbreuk betekenen op de afspraken betreffende de voorrangsborden (Conventie van Wenen).
   In de Conseil de Paris werd op 6 februari 2012 de beslissing genomen om enkel binnen de zone 30 van het Xde arrondissement 15 kruispunten te voorzien van de nieuwe verkeersborden. De totale kostprijs bedraagt 550.000 euro. Daarna wordt voorzien om het experiment uit te breiden naar andere kruispunten gelegen in een zone 30 in Parijs. Onder andere België wordt aangehaald als argument om het experiment in Parijs te rechtvaardigen!

  Beoordeling

  De Kamer heeft in juni 2011 in alle haast een wet goedgekeurd waardoor een experiment dat nog lopende was in Nantes voor heel ons land werd opgelegd, zonder rekening te houden met

  • de Conventie van Wenen (1968),
  • de Belgische wetgeving, inzonderheid artikel 6.3 van de Wegcode,
  • de specifieke noden van stappend en fietsend Vlaanderen (waar de fietsers een aandeel hebben van 14% in het totaal aantal verplaatsingen).
  Nochtans werd in de meeste andere landen waar fietsers (en bromfietsers) onder bepaalde voorwaarden door het rood mogen rijden, voor andere oplossingen gekozen. Het is dan ook heel verwonderlijk dat de Kamerleden gekozen hebben voor een bord dat pas enkele maanden in test was in een Franse stad en dat enkel meer verwarring zal teweegbrengen. Naar mijn mening zijn Frankrijk en België de enige twee landen in de wereld die met voorrangsborden het rijden door rood voor fietsers hebben willen invoeren.
  Landen Rechtsafslag mogelijk? Met welk verkeersbord geregeld? Rechtdoor fietsen aan T-weg? Met welk verkeersbord geregeld? Moeten fietsers stoppen aan rood licht indien rechtsafslag toegelaten is?
  Verenigde Staten Ja, in de meeste staten VB.: "After stop Right turn permitted on red" (Bron) - - Ja
  Denemarken neen. Er is één experiment aan de gang. "Geldt niet voor fietsers die rechts afslaan" niet geregeld geen verkeersbord neen
  Nederland Ja "Rechtsaf voor (brom)fietsers vrij" niet geregeld geen verkeersbord neen
  Duitsland Ja Groene pijl (Grünpfeil) niet wettelijk geregeld maar soms gedoogd geen verkeersbord Ja
  Frankrijk Ja Doorgang geregeld met een voorrangsbord (kan verwarring scheppen!) of door een bijkomend verkeerslicht voor fietsers Ja Doorgang geregeld met een voorrangsbord (kan verwarring scheppen!) neen
  De interventie van de parlementsleden had meer weg van een machtsgreep dan van een in dialoog overeengekomen beslissing met alle betrokkenen. Wanneer de wetgevende macht zich in de plaats stelt van het beleid kan men nauwelijks iets anders verwachten. Het is aan hen om de wetgeving met de betwistbare borden terug in te trekken.

  De Voetgangersbeweging maakt zich terecht zorgen. In België is het aantal dodelijke ongevallen met voetgangers, gerekend per inwoner, meer dan twee keer zo hoog als in Nederland.

  Het is aan het beleid om de zaak in handen te nemen en om de parlementsleden te overhalen om de ontworpen borden vooralsnog te verwijderen uit de Wegcode. Zij moeten maatregelen nemen zonder zich te laten leiden door Frankrijk alleen. Er is in andere landen een veel ruimere ervaring over dit probleem beschikbaar. Het zou onverstandig zijn om het artikel 6.3 van de Wegcode aan te passen. De voorrang van verkeerslichten op voorrangsborden (Wegcode) en de betekenis van een rood licht en van een voorrangsbord (Conventie van Wenen) zijn duidelijk en volkomen in overeenstemming met het gezond verstand vastgelegd.

  7 februari 2012: 'The Times' voert een campagne rond veilig fietsen in steden: "Cities fit for cycling"

  De campagne is gestart naar aanleiding van het ongeval waarbij de journaliste Mary Bowers (27) aangereden werd door een vrachtwagen. Omdat dit geen uitzondering is in het Verenigd Koninkrijk, is de krant gestart met een sensibilisatiecampagne en een 8-puntenmanifest.

  1. Vrachtwagens die de stad binnenrijden moeten uitgerust zijn met de nodige sensoren en veiligheidsstrips om te vermijden dat fietsers onder de wielen terechtkomen.
  2. De 500 meest gevaarlijke kruispunten moeten opgespoord en heringericht worden.
  3. Een nationale fietsen-audit moet opgestart worden om te onderzoeken hoe fietsers verongelukken en welke maatregelen moeten genomen worden.
  4. Twee procent van het budget voor snelwegen moet voorbehouden worden voor de nieuwe generatie fietswegen.
  5. De opleiding van fietsers moet verbeterd worden. Veilig fietsen moet een kernbestanddeel worden van de fietstest.
  6. In de bebouwde kom, waar er geen vrijliggende fietspaden liggen, moet een zone 30 ingevoerd worden.
  7. Bedrijven moeten uitgenodigd worden om fietswegen en fietssnelwegen te sponseren.
  8. Elke stad, zelfs deze zonder een verkozen burgemeester, zou moeten een fietsadviseur moeten in dienst hebben om de nodige hervormingen door te voeren.

  Dit manifest kan zonder veel aanpassingen ook in ons land overgenomen worden!

  Andere links: Startpagina Cities fit for cycling; Fietsen in Antwerpen is trendy.

  december 2011

  16 december 2011: België is een van de gevaarlijkste landen voor jonge mensen in het verkeer

  In België sterven elk jaar 136 jonge mensen in het verkeer. Daarmee strandt ons land op de 25ste plaats in de Europese ranking omtrent verkeersveiligheid. Het Europees gemiddelde bedraagt 103 jongeren per miljoen, aldus mobiliteitsorganisatie Touring. Het is veiligst voor jonge mensen tussen 15 en 30 jaar in Zweden, Nederland en Zwitserland.

  Daarom dringt Touring er op aan om dringend werk te maken van de geplande professionele rijopleiding die moet samengaan met verhoogde controles op plaatsen met veel jongeren. (Bron: Het Laatste Nieuws, 16 december 2011)

  7 december 2011: Twee nieuwe publicaties van het BIVV

  • François Riguelle, Studie aangaande de efficiëntie van de anti-dodehoeksystemen. 2011.

   "Er moet dus een duidelijke gedragscode voor fietsers ingevoerd worden zodat er geen verwarring ontstaat tussen de boodschap van het Lisa-2-Alert-systeem en de wegcode. De fietser heeft immers vaak voorrang bij dodehoeksituaties maar het is om veiligheidsredenen niet steeds aangeraden om die voorrang ook te nemen. Ook naar de vrachtwagenbestuurders toe moet er gecommuniceerd worden om er zeker van te zijn dat deze zich bewust blijven van hun verantwoordelijkheid in dodehoeksituaties. Het Lisa-2-Alert-systeem mag enkel gezien worden als een bijkomend hulpmiddel om de fietsers ertoe aan te zetten om zich in sommige situaties minder voortvarend te gedragen. Meestal betekent het feit dat er geen signaal uitgaat van de vrachtwagen niet dat deze niet naar rechts zal afslaan maar dat hij gewoon niet uitgerust is met het Lisa-2-Alert-systeem."

  • Yvan Casteels, e.a., Statistische analyse van verkeersongevallen 2009. 2011

  november 2011

  22 november 2011: Fijn stof in omgeving van snelwegen

  • Het Nederlands ministerie van Verkeer vergelijkt het wonen in de buurt van een snelweg (ongeveer tot 200 à 300 meter) met het roken van 17 sigaretten per dag.
  • Wie fietst door druk stadsverkeer wordt blootgesteld aan zeven keer zoveel fijn stof als wie in de wagen zit.

  Meer is te vinden in De Morgen, 22 november 2011

  22 november 2011: Fietsers hebben genoeg van het (niet zo) fijn stof

  De Fietsersbond verspreidde vandaag volgend bericht. Er zijn inderdaad dringende maatregelen nodig. Moeten we misschien collectief verhuizen?

  16 november 2011: plan voor sneeuwvrije fietspaden

  De Vlaamse overheid, bij monde van Hilde Crevits, neemt het op zich om de komende winter te strooien op 6.700 km aan fietspaden. Daarvoor zijn onderhoudscontracten afgesloten met aannemers voor fietspaden. Vorig jaar werd wegens zouttekort weinig of niet op fietspaden gestrooid.

  Tijdens een proefproject in Kortrijk zal tijdens de komende winter pekel worden gesproeid op fietspaden. Indien het resultaat positief is, zal het worden veralgemeend tijdens de winter 2012-2013. (De Morgen, Vlaanderen maakt fietspaden sneeuwvrij, 16 november 2011)

  oktober 2011

  19 oktober 2011: Dodehoekspiegel

  De Standaard, 19 oktober 2011: "Niets helpt tegen de dode hoek".

  Het BIVV testte twee systemen uit op bijna 50 vrachtwagens van de firma's Colruyt, DHL e.a.

  • Het Lisa-2 Alert systeem. Het resultaat is dat het systeem onbruikbaar is. "Vanuit veiligheidsoogpunt" is het volgens het BIVV niet noodzakelijk om het geluidssignaal wettelijk te regelen.
  • Lexguard Het systeem geeft te vaak een vals alarm. "We raden niet aan om op korte termijn maatregelen te nemen om de installatie van deze uitrusting aan te moedigen."
  • Na de negatieve beoordeling van test van het Lisa-2-Alert systeem en van Lexguard, besluit de staatssecretaris Etienne Schouppe, dat er geen extra uitrusting verplicht wordt voor vrachtwagens. "De dode hoek blijft helaas een dode hoek. We kunnen alleen blijven sensibiliseren: fietsers en voetgangers, ga niet te dicht bij een vrachtwagen staan als die rechtsaf wil slaan. En chauffeurs, let op voor zwakke weggebruikers."

  september 2011

  26 september 2011: Luchtvervuiling

  • De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
   • WHO schat dat elk jaar meer dan 2 miljoen mensen sterven door fijn stof. De deeltjes kunnen in de longen doordringen en in de bloedstroom komen, waardoor ze een hartaanval, longkanker, asthma en acute infecties van de luchtwegen kunnen veroorzaken.
   • PM10: De jaarnorm voor fijn stof van deeltjes van 10 micrometer of minder, is vastgelegd door de WHO op 20 microgram per m3. De gemeten waarden in 2008 in Brussel waren 28 µg per m3, in Gent 25 µg per m3 en in Antwerpen 23 µg per m3!
   • PM2,5: De jaarnorm voor fijn stof van deeltjes van 2,5 micrometer of minder, is vastgelegd door de WHO op 10 microgram per m3. In Brussel was de gemeten waarde 18,7 µg per m3!
  • De London School of Medicine
   • Een onderzoek, geleid door Professor Jonathan Grigg, ontdekte dat fietsers in Londen meer roet inademen dan voetgangers, in casu 2,3 keer meer. Roet in de longen kan een hartaanval of longziekten veroorzaken. Het onderzoek werd verricht bij vijf gezonde fietsers en vijf voetgangers (18 tot 40 jaar) die niet roken.
   • Mogelijk kan dit verklaard worden door het feit dat fietsers dieper ademen dan voetgangers en dichter bij de uitlaatgassen van auto's komen.
   • In een groter onderzoek moet nog verder bekeken worden of fietsen door gezonde personen uit zichzelf slecht is voor de gezondheid.

  Dit moet fietsers ertoe aanzetten bij het uitstippelen van routes zoveel mogelijk de wegen met veel autoverkeer te vermijden. Maar vooral ligt hier een verpletterende verantwoordelijkheid op de overheden die dit allemaal zover hebben laten komen.

  Bemerk dat de gemeten waarden in Londen volgens WHO 13,5 µg/m3 was voor PM2,5 en 29 µg/m3 voor PM10. Dit is vergelijkbaar met de waarden in Brussel, Gent en Antwerpen!

  20 september 2011: Fietscongres "Samen werken aan een lokaal fietsbeleid", ingericht door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Vlaams Parlement, Brussel. Enkele opmerkelijke tussenkomsten:

  • Toespraak door Patrick Van Gheluwe, Gedeputeerde voor mobiliteit West-Vlaanderen, voorzitter Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP).
  • Kurt Van Hout, Instituut voor Mobiliteit (IMOB), Universiteit Hasselt. Studie "Fietsinfrastructuur"
   • Dubbelrichtingsfietspaden hebben een 60% hoger ongevalsrisico. Ter hoogte van kruispunten zijn ze uiterst nadelig met een 90% hoger ongevalsrisico!
   • Een fietspad rechts van de parkeerstrook naast de weg (achterliggend fietspad) is gemiddeld veiliger dan een fietspad tussen de weg en de parkeerstrook (tussenliggend fietspad) (- 37% tot - 46%).
  • Tim Asperges, Zaakvoerder Timenco bvba, sprak over zijn onderzoek op basis van 8184 fietsongevallen in de politiezone Antwerpen in de periode 2000-2010.
   • Op een rotonde komen meer fietsongevallen voor dan op complexe kruispunten met 5 of meer takken.
   • Fietsongevallen met zware voertuigen komen vooral voor op kruispunten met gescheiden fietspaden.
    Geen fietsvoorziening Fietsstrook of markering Gescheiden fietspad
    30,9% 7,1% 62,1%
    Dit punt moet zeker verder onderzocht worden zodat vlug de gepaste maatregelen kunnen volgen.
  • Enkele praktijkvoorbeelden: filmpje op youtube
  • Vier keer werd op het congres gestemd. De resultaten zijn te vinden op uitslagen stemming verkeersveiligsheidsmaatregelen. Bemerk dat
   • Momenteel wordt de fiets gebruikt voor 12% als woon-werkverplaatsing (OVG 4.2)
   • 32,13% van de verplaatsingen worden met de fiets afgelegd voor het woon-schoolverkeer (OVG 4.2) De gemiddelde woon-schoolafstand bedraagt 9,3 km, dus kent nog veel groeipotentieel.
   • Winkelen/diensten worden voor ± 14% van de verplaatsingen met de fiets uitgevoerd. (OVG 4.2) Slechts 4% van de klanten gaat met omvangrijke objecten naar huis, 58% van de klanten draagt slechts 1 zak en 38% van de klanten bekijkt enkel vitrines (Graz, 1982). 4% van de aankopen is zwaarder dan 10 kilo. (FUBicy (Franse Fietsersbond). Fietsers besteden meer dan automobilisten (SOAB, Breda).
  • Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, sloot af door het startschot te geven van de wedstrijd "Fietsgemeente van 2012". Er wordt aan drie gemeenten een prijs uitgereikt van telkens 50.000 euro: onder de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners, onder de gemeenten met het aantal inwoners tussen 20.000 en 50.000, en onder de gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. Men kan inschrijven tot 18 november 2011. De prijsuitreiking vindt plaats in juni 2012. Lees meer informatie op de website www.fietsgemeente2012.be.

  14 september 2011: Tijdens de eerste Bob-campagne in België in de zomermaanden (zie bericht van 9 juni 2011) werden meer dronken chauffeurs betrapt dan tijdens de eindejaarscampagne. Tijdens de periode van 10 juni tot 29 augustus werden 170.970 alcoholcontroles afgenomen. Daarvan testten 8.670 chauffeurs positief (of 5,1%). Tijdens de voorbije eindejaarscampagne was het percentage 3,6%. Bij bestuurders die positief bliezen was de verdeling als volgt:

  • In de weekendnachten: 10,1% blies positief.
  • 's Nachts tijdens de week: 11,4%. ("Mensen drinken meer bij terrasjesweer.")
  • In Vlaanderen: 4,8%.
  • In Wallonië: 5,6%.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 9,6%.("Mensen trekken naar de hoofdstad voor recepties en restaurantbezoek.")
  • In West-Vlaanderen: 7,1%. ("te verklaren door het kusttoerisme")
  • In Antwerpen: 4,1%. ("Dit is een van de laagste percentages.")
  Momenteel worden op jaarbasis bijna 700.000 alcoholcontroles uitgevoerd en men wil die tegen het jaar 2020 opdrijven tot 2 miljoen chauffeurs. (Bron: Het Laatste Nieuws, Zomerse Bob-campagne betrapt meer dronken chauffeurs, 14 september 2011; persbericht bivv.be)

  14 september 2011: In de meeste kranten was er een verslag van de persconferentie van Chris Goossens, sportarts. Hij klaagde de slechte luchtkwaliteit aan en de geluidsoverlast die de bewoners van grote steden en langs de autosnelwegen moeten ondergaan. Hijzelf liet zijn bloed testen en kwam tot de onthutsende vaststelling dat er 30 keer te veel cadmium, 70 keer te veel lood en 75 keer te veel kwik in zijn bloed aanwezig was, een direct gevolg van de luchtvervuiling door het drukke verkeer. (De Standaard, 14 september 2011)

  Aan deze ziek makende toestand moet onmiddellijk een einde komen voor er nog meer slachtoffers vallen. Langs autostrades mogen geen woonwijken meer opgebouwd worden en in de bebouwde kernen van steden moet autoverkeer vermeden worden en vervangen door openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Het kan niet dat 20 eeuwen beschaving tot een dergelijk niveau van ziekte, vergiftiging en verval hebben geleid.

  augustus 2011

  Op 21 augustus en op 11 september vinden de eerste twee edities plaats van Cyclovia. Dit is een primeur voor België. Staatssecretaris voor mobiliteit Bruno De Lille: "Op zondag 21 augustus en zondag 11 september, telkens van 11 uur tot 16 uur, wordt op een parcours van zo’n 6 kilometer een deel van de straat of de hele straat autovrij gemaakt en ter beschikking van jonge en oudere fietsers, rollers, skaters, enzovoort gesteld. Een echt familie-event dus, waarbij je er zelf voor kan kiezen het hele traject of een stuk ervan in alle veiligheid af te leggen."

  Meer info op de website van Bruno De Lille.

  5 augustus 2011: De meetfietsen bediend door de Fietsersbond legden reeds 1300 km fietspad af in 16 Vlaamse gemeenten en steden. De 15 gemeenten waar de fietspaden werden opgemeten werden vernoemd onder datum van 5 september 2010 op deze website. Daarbij dient Antwerpen gevoegd waar 50 km fietspad werden afgereden. Op basis van die bevindingen wil minister Hilde Crevits een gericht investeringsprogramma opstellen. Drie aspecten werden onderzocht:

  • Het trillingscomfort: de gemiddelde score is 4,5 op 10, wat dus een eerder lage score is.De vlakheidsnorm houdt in dat de maximale oneffenheden over een lengte van 3 meter maximum 5 mm mogen bedragen voor fietspaden.
  • De breedte van het fietspad: de score bedraagt hier 6,7 op 10 wat vrij behoorlijk is. De aanbevolen breedte van een eenrichtingsfietspad bedraagt 1,75 m met een minimale breedte van 1,50 m.
  • De veilige tussenruimte tussen fietspaden en rijweg: een score van 6 op 10 werd gehaald. In Vlaanderen zijn de meeste fietspaden aanliggend.
  Meer informatie is te vinden op de website van Hilde Crevits.

  juli 2011

  14 juli 2011:

  • Zoals reeds eerder aangekondigd (zie 19 augustus 2010 van deze site: Overzicht nieuwsfeiten) is bevestigd dat Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits 100.000 euro uittrekt voor het aanleggen van nieuwe spiegelafstelplaatsen. Nu zijn er in Vlaanderen 7 gerealiseerd en 5 in opbouw. Het moeten er 20 worden.
  • In het najaar komt er een campagne om de weggebruikers attent te maken op de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens. Ook in de scholen wordt een educatieve campagne aangekondigd. Reeds 195 scholen zouden hun interesse hebben laten blijken. (Bron: Belga, 12 juli 2011)
  • Dodehoekongevallen in Vlaanderen in 2009 (Bron: De Standaard, editie Antwerpen, 13 juli 2011):
  • Dodehoekongevallen in Vlaanderen in 2009 Aantal
   Aantal dodehoekongevallen 48
   Aantal dodelijke slachtoffers 3

  Meer info op Algemene begrippen dode hoek.

  juni 2011

  21 juni 2011: Op maandag 20 juni is Robert Neyens (55) uit Opglabbeek aangereden op de Weg naar Zwartberg in Opglabbeek. De fietser wilde de rijbaan oversteken maar werd gegrepen door een auto. Hij overleed ter plaatse. Twee jaar geleden werd hij reeds aangereden door een vrachtwagen op dezelfde weg en moest een tijdlang voor verzorging in het ziekenhuis worden opgenomen.

  In 1998 richtte hij het Actiecomité Veilige Fietspaden N730 op, dat ijverde voor veiligere fietspaden op de Weg naar Bree en de Weg naar As in Opglabbeek. Die fietspaden kwamen er in 2003. Dat juist hij in een dodelijk ongeval betrokken raakte is bijzonder tragisch. (Bron: Het Laatste Nieuws en Het Belang van Limburg van 21 juni 2011)

  9 juni 2011: Op basis van de Coreliokranten (De Standaard 7 juni 2011) verscheen in de pers (De Morgen, Le Soir, ...) het bericht dat er tijdens de weekendnachten in 2009 exact 117 jongeren het leven verloren in een auto-ongeval. Dit bericht is onjuist. Die 117 jongeren tussen 18 en 24 jaar vielen niet tijdens de weekendnachten of tijdens de weekends maar tijdens de gehele periode. Bedoeld was dat in 2009 in België 117 verkeersdoden te betreuren waren onder auto-inzittenden tussen 18 en 24 jaar.

  Tijdens de weekends waren er 94 jongeren het slachtoffer van een dodelijk ongeval. Op een totaal van 408 doden tijdens het weekend vertegenwoordigt deze leeftijdscategorie 23%. Men weet dat deze groep jongeren slechts 10% van de volwassen bevolking vertegenwoordigt!

  Tijdens de weekendnachten waren er in 2009 in de leeftijdsklasse van 18 tot 24 jaar 56 doden te betreuren. Op een totaal van 174 doden over alle leeftijden tijdens de weekendnachten, vertegenwoordigen deze jongeren 32%! Jonge autobestuurders maken 17% uit van alle autobestuurders tijdens weekendnachten, maar zijn betrokken in 36% van alle ernstige ongevallen met doden of zwaargewonden. (www.radio1.be, nieuwe campagne weekendongevallen, 7 juni 2011) De juiste gegevens zijn te vinden op statbel.fgov.be

  Campagne BIVV: De campagne tegen weekendongevallen is specifiek gericht op de jongeren. Er komen affiches in bars, discotheken en filmzalen en op de site www.goforzero.be zijn er interactieve animatiefilmpjes.

  9 juni 2011: Eerder, op 24 mei 2011, was er het perscommuniqué waarin staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe, het BIVV, Assuralia en de Belgische Brouwers het startschot gaven voor de nieuwe Bob-campagne van 6 juni. De zomermaanden juli, augustus en september, zijn de dodelijkste maanden in het verkeer. Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe: “Tijdens het afgelopen weekend vielen 9 doden in het verkeer. Dat aantal dreigt zelfs nog op te lopen, want verschillende verkeersslachtoffers vechten nog voor hun leven. Eén op vier van dat soort zware ongevallen zou perfect vermeden kunnen worden als niemand nog zou rijden na gedronken te hebben. Door de positieve boodschap van de Bob-campagne te koppelen aan versterkte politiecontroles willen we er voor zorgen dat de zomer in alle veiligheid kan verlopen".

  Een woordvoerder van het kabinet van staatssecretaris Schouppe verklaarde: Het is niet de bedoeling om het plezier van de mensen te bederven door ze na het terrasje in de val te lokken met blaastoestellen. Luc Van der Kelen schreef daarop in Het Laatste Nieuws (8 juni 2011): De belangrijkste doodsoorzaak bij 18- tot 24-jarigen zijn verkeersongevallen, stond recent in de kranten. Wel, als we die willen wegwerken, is er een minister nodig die het zich aantrekt, elke dag van iedere week van iedere maand. Eén die niet zal rusten tot het doel is bereikt.

  Ook de vereniging "Ouders van Verongelukte kinderen" was er niet over te spreken. Volgens Vlaams voorzitter Paul Vande Walle moet de pakkans in ons land gewoon omhoog: Mijn schoonzoon in Engeland staat versteld van wat in België allemaal kan. Zatte chauffeurs die daar meermaals tegen de lamp lopen, riskeren jarenlang hun rijbewijs te verliezen of zelfs een celstraf. (Het Laatste Nieuws, 8 juni 2011)

  De beleidscoördinator van de Fietsersbond betreurt eveneens dat er geen échte zomercampagne komt. Het is juist in die periode dat er heel wat fietsers en voetgangers op pad zijn. (...) Auto's zitten tegenwoordig vol snufjes, maar op het vlak van verkeersveiligheid bengelen we achteraan de Europese trein. We scoren heel slecht wat betreft het aantal verkeersdoden. De Scandinavische landen hebben het begrepen. (Het Laatste Nieuws, 8 juni 2011)

  Het kabinet van de staatssecretaris geeft sterk de indruk onvoldoende in te spelen op het probleem van de verkeersdoden. Vandaag was het meest recente bericht van de Verkeersveiligheidsbarometer, te vinden op bivv.be, gedateerd van december 2010! In Frankrijk kan dit blijkbaar wel. De Sécurité Routière heeft zopas de evolutie voor de maand mei 2011 gepubliceerd. Daarin is te zien dat het aantal dodelijke slachtoffers per maand in Frankrijk dit jaar voor het eerst lager ligt dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. Waarom moet het zo lang duren eer we in ons land de verkeersbarometer wordt aangepast? Door een acurate oplevering van de cijfers kan men veel vlugger ingrijpen waar nodig. Krijgt de verkeersveiligheid van overheidswege wel de nodige aandacht? De mankementen en de vertragingen in de berichtgeving en de laksheid waarmee men ingrijpt, doen sterk vermoeden dat dit niet zo is.

  mei 2011

  21 mei 2011: Op de website van de Europese Unie zijn nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal verkeersdoden per land per miljoen inwoners.

  • Het goede nieuws is dat het aantal dodelijke verkeersdoden per miljoen inwoners blijft dalen.
  • Het aantal doden op de Europese wegen per miljoen inwoners was in 2010 nog maar 38% van de aantallen van 1991: van 160 naar 61! De oorzaken zijn onder meer: het invoeren van airbags, schokopvangende constructie, snelheidsbeperkende maatregelen, betere kwaliteit van de Europese wegen, enz.

   Toch zeggen deze cijfers niet alles. Er is namelijk een evolutie merkbaar waarbij het aantal zwaargewonden toeneemt terwijl het aantal doden vermindert. Voorbeeld: Het invoeren van eCall (meteen na het ongeval zendt de auto een noodoproep uit met de locatie en de gegevens van het voertuig) zou maken dat het aantal doden met 2% vermindert. Maar het aantal zwaargewonden zou dan met evenveel procent toenemen. (Bron: Transport & Mobility Leuven, 17 mei 2011). En er is geen algemene definitie binnen de Europese Unie van het begrip "zwaargewonde".

  • Het minder goede nieuws voor België is dat het land sinds enkel jaren de aansluiting mist met de voortrekkers. In onderstaande grafiek werd de evolutie van de rangorde van enkele buurlanden vergeleken met België. Zowel België, Duitsland als Frankrijk behoorden in 1991 tot de middenmoot. Ondertussen is Duitsland geëvolueerd tot de kopgroep, deed Frankrijk het een tijdlang goed maar is ondertussen terug naar de middenmoot gezakt, en is België gaan behoren tot de landen met het meest aantal slachtoffers per miljoen inwoners (19de plaats op 27 of de 9de laatste plaats). Opvallend is dat Nederland goed blijft presteren, hoewel de bevolkingsdichtheid er heel hoog is.

  De sterkste stijger is Spanje. Dit land springt van de 22ste plaats in 1991 naar de 9de plaats in 2010. De sterkste daler is Roemenië dat in 1991 de 11de plaats bezette maar in 2010 naar de 26ste plaats verhuisde.

  Meer informatie over de rangorde van de landen van de EU voor de jaren 2009 en 2010 is te vinden op Verkeersveiligheid

  20 mei 2011: De Brusselse regering zal meer dan 11 miljoen euro investeren in het voltooien van het Gewestelijk Fietsroutenetwerk (GFR). In 2010 werd slechts 6,5 miljoen euro uitgetrokken voor het GFR. Minister Brigitte Grouwels verklaarde tot 2014 11 miljoen euro te zullen investeren in de fietspaden. Fietsers en voetgangers krijgen bij de heraanleg van wegen prioriteit.

  Het nieuwe fietsplan moet zo bijdragen aan de vermindering van het autoverkeer in het Brussels Gewest met 20 procent tegen 2018. "En ervoor zorgen dat 20 procent van de verplaatsingen met de fiets gebeuren tegen 2020", vertelt ook Bruno De Lille. "Dit was trouwens al vooropgesteld in het IRIS 2-plan." (Bron: Het Laatste Nieuws, Brussel, 20 mei 2011)

  11 mei 2011: Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe wil het aantal verkeersdoden tegen het jaar 2020 halveren. Daarvoor heeft de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid twintig aanbevelingen geformuleerd. In 2010 waren er 840 doden aan op de Belgische wegen. Tegen 2020 mogen er nog slechts 420 doden zijn. (Bron: De Standaard, 12 mei 2011)

  Vorige doelstellingen van de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid (SGVV):

  • Eerste SGVV: Het aantal verkeersdoden in vergelijking met het jaar 2001 tegen 2010 halveren tot 750. De eerste cijfers geven voor 2010 840 doden op de Belgische wegen. Het streefdoel werd niet gehaald. In vergelijking met de 27 Europese landen bleef België tijdens de laatste tien jaar hangen op de 13de tot de 20ste plaats.
  • Tweede SGVV: Een bijkomend streefdoel werd vooropgezet: Het aantal verkeersdoden tegen 2015 nog verder terugdringen tot maximum 500.
  • Nieuwe SGVV: Tegen 2020 mogen er nog slechts 420 doden zijn.
  In deze materie zijn het niet de beloften die tellen, maar de daden. Minder slachtoffers zijn zeker mogelijk, maar dan moeten ook de noodzakelijke maatregelen getroffen worden.

  april 2011

  23 april 2011: Per jaar voorziet de Vlaamse overheid jaarlijks 10 miljoen euro voor de aanleg van fietspaden in het kader van het 'Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk' (BFF). Dit netwerk met een totale lengte van 12.000 km, is bestemd voor het woon-werk-, woon-school-, en woon-winkelverkeer. Om de werken vlugger te doen vooruitgaan, sloot de Vlaamse overheid in 2007 een samenwerkingsovereenkomst af met de vijf provincies. De aanleg van een fietspad wordt voor 100% gefinancierd door het 'Fietsfonds'. De provincie neemt 60% voor haar rekening, de Vlaamse overheid 40%. Meer...

  Over de besteding van de beschikbare gelden stelde Chris Janssens (Vlaams Belang) een vraag. Het antwoord van minister van Mobiliteit Hilde Crevits was dat in 2010 slechts 4,4 miljoen euro van de 10 miljoen aan beschikbare subsidies werden gebruikt. Toch is dit beter dan in 2008 toen slechts 1,9 miljoen uit de pot werd aangewend. (Bron: Het Belang van Limburg, Helft subsidies voor fietspaden blijft liggen, 21 april 2011)

  23 april 2011: In 2009 waren er in België meer dan 7 miljoen fietsen. Vlaanderen telde 5,34 miljoen fietsen, Wallonië 1,41 miljoen en Brussel 337.000 exemplaren (de kinderfietsen niet meegerekend). Dit betekent dat de Vlamingen gemiddeld twee fietsen per gezin hebben en de Walen één. Velen kunnen kiezen tussen een bakfiets (om de kinderen naar school te brengen), een plooifiets (om met het openbaar vervoer naar het werk te rijden), een elektrische fiets waardoor men verder kan fietsen met evenveel inspanning. "Gespecialiseerde fietsen zijn niet geschikt voor elke situatie, dus kopen mensen verschillende exemplaren.", aldus Roeland Decleen, woordvoerder van de Fietsersbond. Het moge duidelijk zijn: fietsen is hip geworden. (Bron en meer informatie: Meer dan 7 miljoen fietsen in België, Het Laatste Nieuws, 23 april 2011)

  Scholen, bedrijven en overheden vervullen hierbij een cruciale rol. Ze moeten de fietsers het nodige comfort bieden op gebied van fietsenstallingen, promotieacties en infrastructurele voorzieningen. Fietsstraten, vrijliggende fietspaden en autoluwe periodes worden onontbeerlijk. Op dit vlak hinkt ons land nog steeds ver achterop in vergelijking met Nederland en Denemarken.

  14 april 2011: MNM lanceert in samenwerking met het BIVV de MNM Zero Car. Dit is een digitale applicatie waarbij jongeren op zoek kunnen gaan naar iemand om mee te rijden. Omgekeerd kan ook iemand vrije plaatsen in zijn/haar wagen aanbieden via MNM Zero Car. Meer over te applicatie is te vinden op bivv.be

  Hopelijk kan hiermee het aantal weekendongevallen en het aantal ongevallen met jonge bestuurders tijdens het weekend drastisch verminderen.

  13 april 2011: Vanaf 9 juni zal in de stad Antwerpen een nieuwe fiets verschijnen: de velo. Er komen 1000 unisex-fietsen die tegen betaling kunnen aangewend worden voor korte stadsritten. Er zijn 85 stations voorzien waar de fietsen beschikbaar zijn en teruggeplaatst worden. Een jaarkaart kost vanaf 1 juli 35 euro. Wanneer je langer fietst dan een half uur, betaal je bij. Voor toeristen zijn er dag- en weekpassen. (Meer informatie: De Nieuwe Gazet, Antwerpen, 13 april 2011)

  Hoe de fiets eruit ziet, zie je op deze website.

  8 april 2011: Vlaams minister Hilde Crevits lanceert een vierjarenplan voor de aanleg van fietspaden. "Prioritair is het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, een netwerk van 12.000 kilometer dat vooral voor verplaatsingen van thuis naar het werk en de school gebruikt wordt. Minder dan 30 procent daarvan is in goede staat. (...) Als alles gaat volgens plan, zal er op het einde van de legislatuur wel 1.750 kilometer fietspad bijgekomen zijn in Vlaanderen."

  Verder is vermeld in het persartikel van De Standaard dat vorig jaar 352 kilometer nieuwe fietspaden werden gerealiseerd. (Bron: Crevits trekt 400 miljoen euro uit voor 1.400 kilometer fietspaden, De Standaard, 8 april 2011.) Die 352 km omvat alle fietspaden, dus ook jaagpaden langs waterwegen, fietspaden langs gemeentewegen via Fietsfonds, en niet enkel de fietspaden gerealiseerd door AWV en door de gemeenten (vergelijk met onderstaand bericht 11 maart 2011). (Bron: antwoord van het kabinet van Vlaams minister Hilde Crevits, 12 april 2011)

  "Sinds 1 april geldt voor de aanleg van nieuwe fietspaden een vlakheidsnorm, een kwaliteitsnorm die ervoor moet zorgen dat nieuwe fietspaden ook goed worden aangelegd." (Het Nieuwsblad, 8 april 2011) Het Nieuwsblad/De Gentenaar deed drie jaar geleden een groot onderzoek naar de toestand van de Vlaamse fietspaden. Het fietsrapport drie jaar later is te vinden op "www.nieuwsblad.be/fietspaden".

  6 april 2011: De Europese Commissie daagt België voor het Europees Hof van Justitie omdat er nog altijd te veel fijn stof in de lucht zit.

 • In onderstaande tabel zijn het aantal meetpunten vermeld waar de daggrenswaarde PM10 meer dan 35 keer per jaar is overschreden.

  - 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  Totaal België 22 33 33 14 16 12

  Bron: De Morgen, 7 april 2011. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in www.irceline.be. Klik op 'Luchtkwaliteit', 'Fijn stof (PM)', 'Overschrijding'.

  maart 2011

  23 maart 2011: Op donderdag 17 maart heeft de West-Vlaamse provinciegouverneur Paul Breyne een nieuwe provinciale verkeersveiligheidcampagne "Fietstoerisme in harmonie" gelanceerd. Een werkgroep samengesteld uit politie, wielerbonden en individuele wielertoeristen heeft de campagne uitgewerkt. De vier speerpunten van de campagne zijn:

  • - de verkeersregels laten respecteren,
  • - de noodzaak duidelijk maken van een goed onderhouden fiets,
  • - een correcte en hoffelijke houding van alle weggebruikers promoten,
  • - het belang van een veilig en goed onderhouden fietspad onderstrepen.

  Meer informatie is te vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen. Er zijn tal van interessante powerpointpresentaties en andere gegevens te raadplegen.

  Vanaf 21 maart starten uitzendingen op de regionale televisie. De campagne loopt tot 18 september 2011.

  11 maart 2011: Vlaanderen heeft in 2010 het budget voor het aanleggen van fietspaden helemaal benut. Er kwamen 224 km fietspaden bij, kostprijs: 71 miljoen euro. Het betreft hier enkel fietspaden gerealiseerd door AWV en door gemeenten via module 13.

  • Oost-Vlaanderen kreeg 76,5 km fietspaden bij;
  • Antwerpen: 65,6 km;
  • Vlaams-Brabant: 42 km;
  • West-Vlaanderen: 25,5 km;
  • Limburg: 14,5 km.

  Limburg is reeds relatief goed voorzien van fietspaden.(Bron: Belga-persagentschap, via Het Laatste Nieuws en De Standaard van 11 maart 2011)

  7 maart 2011: Staatssecretaris Etienne Schouppe gaf volgende cijfers voor het jaar 2008 aan Open Vld-senator Guido De Padt betreffende het aantal ongevallen met fietsers.
  Jaar Omgekomen fietsers 30 dagen Zwaargewonde fietsers Lichtgewonde fietsers Totaal aantal ongevallen met fietsers met verwondingen.
  2008 86 905 7131 7696

  Vraag: Waarom zijn deze cijfers zoveel hoger zijn dan de cijfers die wij hanteren? (Aantal zwaargewonde fietsers: 774 (zie verder op deze website), Staatssecretaris: 905)

  Antwoord: De door de Staatssecretaris vermelde cijfers zijn gewogen cijfers. De weging vangt gedeeltelijk de onderregistratie van de verkeersslachtoffers op. De volledige onderregistratie wordt hiermee geenszins opgevangen! Voor ongevallencijfers vanaf 2005 worden gewoonlijk de gewogen cijfers gebruikt. Voor de ongevallencijfers van vóór 2005 is er immers geen of slechts een gedeeltelijke weging. Omdat er vóór het jaar 2002 helemaal geen weging werd toegepast en in de jaren 2002-2004 slechts een gedeeltelijke weging bestond, gebruiken wij bij evolutiebeschrijving echter niet-gewogen cijfers.

  Op de weging bestaan er twee uitzonderingen:

  • Ongevallen vastgesteld door de federale politie worden nooit gewogen.
  • Ongevallen met doden worden nooit gewogen.

  Meer informatie hierover is te vinden in de studie van BIVV "Statistieken Verkeersveiligheid 2008", p. 44 t.e.m. 50). Met dank aan het BIVV voor hun antwoord (16 maart 2011) op mijn vraag.

  In de pers verscheen nog volgende informatie. Dertig tot vijftig procent van de fietsers die zwaargewond raken bij een ongeval, lopen een hoofdletsel op. De senioren zijn meer vertegenwoordigd bij ernstige verwondingen. Volgens Guido De Padt moeten ongevallen zoveel als mogelijk vermeden worden maar in tweede instantie moeten maatregelen genomen worden om de ernst van de ongevallen te verminderen. Daarbij denkt hij aan

  • gedragsveranderingen door sensibilisering,
  • infrastructuuraanpassingen,
  • vernieuwingen aan wagens waarbij de schok bij een botsing beter geabsorbeerd wordt,
  • het gebruik van fietshelmen promoten.
  Deze aanpassingen zijn nodig omdat verwacht wordt dat het fietsgebruik nog zal toenemen. (Bron: Knack-website - Belga, 6 maart 2011)

  Het is duidelijk dat de eerste voorwaarde voor een groter fietsgebruik de veiligheid is. Vele wegen in België zijn gewoon niet geschikt voor fietsers.

  1 maart 2011: Volgens mijn voorlopige resultaten voor de maanden januari en februari 2011, aan de hand van berichten die verschenen zijn in de pers, was in ongeveer 45% van de dodelijke verkeersongevallen in België geen tegenligger betrokken.

  De ongevallen waren het gevolg van

  • de slechte staat van de weg (aantal doden: 5) (glad wegdek ten gevolge van ijzel, of in Wallonië ten gevolge van wateroverlast),
  • overdreven snelheid, al dan niet gepaard met dronkenschap (minstens 5),
  • gezondheidsproblemen (beroerte, en dergelijke) (1 geval bekend),
  • nog verder te onderzoeken oorzaak (17 gevallen).

  Opvallend is dat er in de maand februari in Wallonië tien dodelijke slachtoffers vielen zonder tegenligger, en dit op een mij bekend aantal van elf dodelijke slachtoffers!

  Men kan die cijfers vergelijken met de studie van het Observatorium voor de Verkeersveiligheid (Zie BIVV, Themarapport autosnelwegen, 2010). Daarin is aangetoond dat meer dan de helft van de verkeersdoden op autosnelwegen te wijten is aan ongevallen waarin maar één voertuig betrokken is.

  Uiteraard is een voertuig waarover de bestuurder de controle verloren is, een zeer gevaarlijk projectiel! Er moet dringend meer aandacht besteed worden aan de staat van de weg en aan de toestand van de bestuurder op elk ogenblik van de dag. Een snelheidsbeperking moet vlugger opgelegd worden. Grote snelheden mogen enkel toegestaan worden bij wegen in goede staat, en die zijn in België schaars.

  Het BIVV pleit ervoor om te kunnen beschikken over een 'korps van keurende artsen' die moet oordelen over de rijgeschikheid van mensen met gezondheidsproblemen. (De Standaard, 1 maart 2011)

  februari 2011

  10 februari 2011: Er loopt een campagne bij het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid: "Samen naar 0 verkeersdoden". Men kan er het charter "Go for zero" ondertekenen.

  Elke bewustmaking van problemen rond verkeersveiligheid juichen we toe.

  10 februari 2011: Naar aanleiding van het dodelijk ongeval van een meisje van zes jaar in Drongen op 5 februari gingen stemmen op om de zware terreinwagens in ons land te verbieden. In de VS, waar die terreinwagens veel meer zijn doorgedrongen, worden wekelijks vijftig kinderen aangereden door op opritten van hun eigen ouders, vrijwel altijd door dergelijke wagens! Daarvan sterven er gemiddeld twee per week. "Dat komt omdat de dode hoek in de achteruitkijkspiegel veel groter is omdat de bestuurder hoger zit." (Het Laatste Nieuws, 8 februari 2011)

  Het is reeds lang gekend dat de problemen van de dode hoeken bij vrachtwagens nog veel groter zijn. Heeft er al iemand opgeworpen dat de vrachtwagens dan maar moeten verboden worden? De vraag is of de grootte van de dode hoeken bij elke wagen, niet van doorslaggevend belang zou moeten zijn om al dan niet in het verkeer toegelaten te worden.

  december 2010

  30 december 2010: Verkeersveiligheid in België vergeleken met de 27 Europese lidstaten

  Europese lidstaten Aantal verkeersdoden per miljoen inwoners in 2009
  Verenigd Koninkrijk 38
  Zweden 39
  Nederland 39
  Duitsland 51
  Malta 51
  Finland 53
  Ierland 54
  Denemarken 55
  Spanje 58
  Slowakije 64
  Frankrijk 67
  Italië 68
  Estland 75
  Oostenrijk 76
  Portugal 79
  Hongarije 82
  Slovenië 84
  Tsjechië 87
  Cyprus 89
  België 90
  Totaal 27 landen Europese Unie 69

  Bron: Onderzoek uitgevoerd door de mobiliteitsorganisatie Touring die daarvoor steunt op cijfers van de Europese Commissie en van FIA, de Internationale Automobielfederatie. ec.europa.eu

  België staat slechts op de twintigste plaats betreffende het minst aantal verkeersdoden per miljoen inwoners. Enkel Luxemburg (97), Litouwen, Letland, Bulgarije, Polen, Griekenland en Roemenië (130) doen het nog slechter! In 2001 stond ons land ook op de twintigste plaats. België moet dringend nauwer aansluiten bij de veiligste landen van Europa. Dat ons land zo ver achter blijft is een regelrechte schande!

  Lees het artikel 'Europees rapport buist Belgische verkeersveiligheid' in Het Laatste Nieuws, 30 december 2010. 'Vooral op onze snelwegen vallen te veel slachtoffers. "Werk aan de winkel", weet verkeersprofessor Johan De Mol (UGent), die uitlegt waarom we achter landen als Engeland, Nederland en Duitsland hinken. De weggebruikers zijn te agressief, onze wetgeving te ingewikkeld.'

  18 december 2010: Volgens officiële cijfers maakten 0,7% van de jongeren tussen 12 en 17 jaaar een ongeval met letsel mee. De studie 'De traumatische impact van een verkeersongeval op jongeren' van de psychologen Marlies Tierens en Sarah Bal van de UGent, wees uit dat dit voor 2,7% van de 3054 ondervraagde leerlingen uit het secundair onderwijs het geval was. Dit is ongeveer vier keer meer.

  Een verklaring hiervoor is dat er heel wat ongevallen zijn waar de politie niet ter plaatse komt. "De overheid erkent wel dat de graad van registratie op ongeveer 50 procent ligt voor slachtoffers die in het ziekenhuis werden opgenomen, en lager dan 20 procent voor zeer licht gewonde slachtoffers." (De Standaard on line en De Standaard, 18 december 2010) Het is een nieuw bewijs van de onderregistratie van verkeersongevallen.

  november 2010

  18 november 2010: Vanaf 1 januari 2011 moeten alle postbodes die met een gewone of elektrische fiets rijden, een fietshelm dragen. De helmplicht was reeds dit jaar ingevoerd voor elektrische fietsen en wordt dus nu uitgebreid voor alle fietsen. Er gebeuren heel weinig ongevallen met fietsende postbodes. Bpost wil elk risico op letsel voorkomen.

  Zodra de postbode vanaf 2 januari zijn helm gekregen heeft, moet hij die dragen. De helm wordt in Duitsland gemaakt en weegt amper 290 gram. Tijdens de winter kan er gerust een muts onder gedragen worden. (Het Laatste Nieuws, 18 december 2010)

  18 november 2010: Het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV geeft in zijn Nieuwsbrief de resultaten van de gedragsmeting betreffende het rijden onder invloed van alcohol in 2009. Een kort verslag is verwerkt op de pagina over verkeersveiligheid, punt 8: Oorzaken van de fietsongevallen.

  8 november 2010: De Fietsersbond stuurt een brief naar elke Vlaamse gemeente met de oproep om tijdens de volgende winter aandacht te hebben voor het sneeuw- en ijsvrij maken van fietspaden. Ze roepen de gemeenten op om een actieplan op te stellen met volgende onderdelen:

  • De aankoop van veegmachines die kunnen worden uitgerust met stukken om sneeuw te vegen
  • Een draaiboek om de fietspaden snel en efficiënt sneeuwvrij te maken. De wegen met veel woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer krijgen de voorrang.
  • Een communicatieplan om die voorrang mee te delen.

  Meer info

  oktober 2010

  24 oktober 2010: Vanaf maandag 25 oktober installeert staatssecretaris Etienne Schouppe de eerste waarschuwingssystemen op vrachtwagens waardoor de chauffeurs dodehoekongevallen moeten voorkomen. Er worden op 50 vrachtwagens twee systemen uitgetest die in Nederland werden ontwikkeld.

  • LexGuard (prijs: 750 euro) werkt met sensoren (strip) op de voorkant en de rechterzijde van de vrachtwagen. Wanneer iemand dicht in de buurt komt van de strip, wordt dit gedetecteerd en krijgt de chauffeur in zijn cabine een geluidssignaal te horen.
  • Lisa-2-Alert (prijs: 450 euro) werkt op de richtingaanwijzers én geeft geluid- en lichtsignalen wanneer de vrachtauto rechts afslaat. De verkeersdeelnemer wordt dus gewaarschuwd door zijmarkeringslichten en geluid.

  Spijts de verplichte invoering van de dodehoekspiegel in 2003 is het aantal dodehoekongevallen niet gedaald. In 2007 telde het BIVV onder de voetgangers, fietsers en bromfietsers 65 gevallen, waaronder 8 doden. In 2008 waren er 55 gevallen, waaronder 6 doden. Dit is slechts een beperkt gedeelte van het totaal aantal ongevallen ten gevolge van de beperkte zichtbaarheid van het gebied rond de vrachtswagen, zoals blijkt uit het onderzoek van het aantal dodehoekongevallen in 2008.

  Tegen het voorjaar van 2011 wil de staatssecretaris weten of de hulpmiddelen verplicht moeten worden. (Het Nieuwsblad op Zondag, 24 oktober 2010) In een eerste fase zouden de systemen gepromoot worden bij de vrachtwagenchauffeurs. (De Morgen, 25 oktober 2010)

  17 oktober 2010: "De Belgische wetgeving laat momenteel nog toe om met een scooter of een bromfiets klasse B, die maximaal 45 kilometer per uur mag halen, op het fietspad te rijden."(Roel De Cleen, beleidscoördinator van de Fietsersbond) "Scooters en brommers van klasse B mogen nu binnen de bebouwde kom kiezen of ze op het fietspad of op de weg rijden, zolang ze maar geen andere weggebruikers hinderen." (Maarten Matienko van VAB) In de nieuwe wegcode, die door het ontbreken van een regering nog altijd niet gestemd is, is er een algemeen verbod voor scooters en brommers klasse B om op de fietspaden te rijden. De vraag is dus wanneer de nieuwe wegcode in voege zal treden.

  Andere ergernissen van de fietsers in dit verband zijn:

  • Enkele scooter- of brommerbestuurders sleutelen aan hun voertuig om toch sneller dan de maximum toegelaten snelheid te rijden. Daardoor wordt het verschil in snelheid met de fietsers nog groter.
  • Brommers en scooters die op tweetakt rijden stoten evenveel schadelijke stoffen uit als een vrachtwagen.

  Het is dus hoog tijd dat de regering ingrijpt. (Bron: De Zondag, 17 oktober 2010)

  september 2010

  6 september: Hilde Crevits, Vlaams minister voor mobiliteit, maakt vijf miljoen euro vrij voor een aantal locaties met een hoog risico op zware ongevallen:

  • 34 kruispunten langs gewestwegen in Vlaanderen worden uitgerust met snelheidscamera's voor roodlichtnegatie en snelheidsovertredingen;
  • 39 extra locaties langs secundaire wegen worden uitgerust met onbemande snelheidscamera's.

  Onbemande flitsers zouden het aantal ongevallen met 20% doen dalen. Bron

  De Kortrijkse korpschef Stefaan Eeckhout noemt echter vijf van de zes aangekondigde camera's in zijn zone helemaal overbodig. Ook volgens de politievakbond NSPV staat 20 procent van de "flitspalen op volstrekt foute plaatsen". (De Standaard, 8-9-2010)

  Daarom riep de minister alle betrokken partijen samen. Na die krtiek heeft Vlaams minister Hilde Crevits beslist om de komende weken alle 1.400 onbemande camera's in Vlaanderen te laten doorlichten. "We gaan de palen testen op hun verkeersveiligheid en eventueel zuller er enkele sneuvelen", zegt Crevits. (Het Laatste Nieuws, 10 september 2010)

  5 september: Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft de 15 gemeenten geselecteerd voor het proefproject met meetfietsen.

  • Prov. Antwerpen: Brasschaat, Heist-op-Den-Berg, Rumst en Wijnegem;
  • Prov. Limburg: Sint-Truiden;
  • Prov. Oost-Vlaanderen: Beveren, Eeklo en Sint-Niklaas;
  • Prov. Vlaams-Brabant: Leuven, Lubbeek en Zemst;
  • Prov. West-Vlaanderen: Knokke-Heist, Roeselare, Torhout en Zedelgem;

  De metingen en verwerking van de resultaten zullen tot de lente van 2011 duren. Daarna wil de minister het project naar andere gemeenten uitbreiden. Van 2011 tot 2014 is een investering van 100 miljoen euro voorzien in fietspaden. (Bron: De Zondag, 5 september 2010)

  augustus 2010

  19 augustus: Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits wil de volgende twee jaar 20 nieuwe spiegelafstelplaatsen aanleggen in Vlaanderen. Zo zou de achterstand met Nederland kunnen ingehaald worden. Momenteel heeft de Vlaamse overheid slechts drie spiegelafstelplaatsen aangelegd. Er is een budget van 115.000 euro vrijgemaakt. (HLN, 19-8-2010; De Standaard, 19-8-2010)

  juli 2010

  23 juli: De mobiliteitsorganisatie Touring onderzocht voor het vijfde jaar op rij 4000 km Belgische secundaire wegen op het vlak van hun inrichting, het aantal en het type ongevallen en de verkeersstroom. Het aantal routes met het hoogste risico is gestegen van 9 in 2007 naar 12 in 2008. Het aantal ongevallen als gevolg van een onaangepaste inrichting van de weg steeg van 180 in 2007 naar 256 in 2008. Nochtans is het totaal aantal ongevallen (doden en zwaargewonden) ondertussen gedaald. Daarom is het zinvol te blijven investeren in de veiligheid van onze wegen. (Bron: De Standaard, 23 juli 2010)

  5 juli: Uit een analyse van 125 ongevallen (is een te beperkt aantal) met trucks zou blijken dat één op de zes ongevallen met vrachtwagens een dodehoekongeval is. Een kwart van de ongevallen gebeurt op kruispunten en plaatsen met dwarsend verkeer.(Het Laatste Nieuws, 5 juli 2010) Volgens Belga moet hier onder dodehoekongeval begrepen worden alle ongevallen die te wijten zijn aan een gebrekkige zichtbaarheid rond het voertuig. Het gaat dus niet alleen om ongevallen bij het rechts afslaan, maar ook bij het achteruitrijden, enz. Belga waarschuwt echter dat de deze cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten bekeken worden omdat er slechts 125 ongevallen zijn bestudeerd.

  Zo'n jaar geleden werd in het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV het BART-project gelanceerd. BART staat voor Belgian Accident Research Team. Bedoeling was om onderzoek te doen naar de oorzaak van verkeersongevallen. In het proefproject werden ongevallen op autosnelwegen en gewestwegen bestudeerd waarbij minstens één vrachtwagen of ten minste één autocar betrokken was. Of het BART-project wordt voortgezet is nog niet beslist. Minister Crevits wil de verkeersongevallenanalyse alvast meer afstemmen op de verkeerssituatie in Vlaanderen. Ofwel gebeurt dat binnen BART, ofwel richt Vlaanderen een eigen instituut op, zoals overigens voorzien is in het Vlaamse regeerakkoord. Die beslissing valt mogelijk in de loop van de zomer. (Belga, 2 juli 2010)

  Ondertussen is de toch wel interessante brochure verschenen bij BIVV: B. Herdewyn e.a.,Pilootproject multidisciplinair diepteonderzoek van ongevallen met vrachtwagens in Oost- en West-Vlaanderen. Eindrapport jaar 1., Belgian Accident Research Team, 2010.

  1 juli: Crevits stelt meetfiets ter beschikking om fietspaden te controleren.

  Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan door de Fietsersbond tussen maart 2008 en maart 2009 - er werden in die periode 1.418 km fietspaden onderzocht - heeft de K.U.Leuven de fiets verder ontwikkeld. Ondertussen zijn vijf meetfietsen beschikbaar gesteld. De eerste gemeente die een meetfiets mag gebruiken om de kwaliteit van de fietspaden te controleren is Zemst. Eén meetfiets kost 3.267 euro. De Vlaamse minister Crevits zoekt nog veertien andere deelnemers. Nadien zou het project naar alle gemeenten uitgebreid worden. (Bron: De Standaard, 1 juli 2010)

  juni 2010

  20 juni: Wie binnen een afstand van 500 m van de autosnelwegen woont, heeft hogere gezondheidsrisico's.

  • Kinderen die binnen die afstand wonen hebben een verhoogd risico op astma.
  • Volwassen maken er meer kans op astma, longproblemen en cardiovasculaire ziektes.

  Dit is de bevinding van het grootste internationale gezondheidsonderzoek over luchtvervuiling door gemotoriseerde voertuigen, uitgevoerd door "Health Effects Institute" (US). Ze namen 700 rapporten door over de invloed van de vervuiling op de gezondheid.

  De vraag wordt gesteld of er geen lagere limiet moet ingesteld worden op de concentratie van deeltjes groter dan 2,5 micrometer (PM2,5). In veel landen is er nog geen limiet voorzien voor de uitstoot van die stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer (PM10).

  Terwijl door de nieuwe technologie auto's minder schadelijke deeltjes uitstoten, is de vervuiling toch niet merkelijk gedaald omdat meer auto's rondrijden en grotere afstanden worden afgelegd, aldus Deborah Gough, Australië, op deze website.

  19 juni: 6de Cyclonudista te Brussel. Om 14u vertrekt de stadstocht aan het Muntplein en zal ongeveer 2 uur zal duren. Wie wil kan helemaal in zijn blootje fietsen. Waarom fietsen?

  Fietsen is een betrouwbare, ecologische en aangename manier van transport. Het is een voorbeeld, een symbool van vrijheid en een praktisch instrument om de maatschappij om te vormen. Er worden geen belastingen op geheven, het verbruikt geen olie, en het bevordert noch de verwoestende vooruitgang noch oorlogen over de hele wereld.

  We gaan tegen het stadsverkeer in met ons naakt lichaam op de fiets, om zo onze waardigheid en de sociale strijd te dienen.

  Meer op www.cyclonudista.be/ en wiki

  14 juni: Joris Petillion verloor zijn jongere broer Maarten (13 jaar) in een ongeval op 14 juni 1990. Samen fietsten ze naar school toen ze werden aangereden door een auto op het fietspad. Joris overleefde het, zijn broer Maarten niet.

  Precies na twintig jaar heeft Joris nu een website aangemaakt waarop iedereen een charter kan ondertekenen waarin de ondertekenaars beloven om voorzichtig en niet onder invloed te rijden. De website is www.savem.be. Hij wil 200.000 ondertekende beloftes bijeen krijgen tegen 14 juni 2012. Wij steunen hem ten volle!

  10 juni 2010: Rond 16u15 komt een jonge fietser (9 jaar) op de Liersesteenweg N10, tussen Heikant en de rotonde aan de N15, onder een vrachtwagen terecht. Hij was gevallen met zijn fiets op het smalle fietspad, waar hij eigenlijk niet had moeten zijn. De bestuurder van de vrachtwagen met betonpomp kon de jongen niet meer ontwijken. De jongen is zwaargewond overgebracht naar het UZ Gasthuisberg te Leuven. Zijn toestand is stabiel. Hieronder enkele markante uitspraken die in de pers verschenen zijn en die het tekort aan veilige fietspaden in Vlaanderen nog eens aan het licht brengen.

  • Het is inderdaad een zeer gevaarlijke baan. Eigenlijk is het geen straat om naast te fietsen. Grote voertuigen kunnen voor een zuigeffect zorgen. (Politiechef Heist, Gazet van Antwerpen, 11-6-2010)
  • Het is inderdaad een onverantwoord stukje fietspad, dat niet meer van deze tijd is. Over de aanpassing wordt al meer dan twintig jaar gesproken, maar nooit zijn er echte concrete stappen genomen. De procedure met onder meer onteigeningen zal waarschijnlijk nog minstens tot 2012 aanslepen. Ik hoop dat alles snel afgerond kan zijn. (Verkeersschepen van Heist, GvA, 11-6-2010)
  • Iedereen voorspelde hier zo'n ongeval. Zo rijdt mijn vrouw hier altijd met de auto en neemt ze pas verderop de fiets bij familie. Het is gewoon absurd hoe gevaarlijk deze baan is. Ze spreken al jaren over een gescheiden fietspad, maar we hebben zelfs nog geen aanvraag tot onteigening van het voorste deel van onze grond gekregen. (Buurtbewoner, GvA, 11-6-2010)
  • Op 24 oktober 2009 werd door de Gazet van Antwerpen het fietspad opgenomen in de top vijf van ergste 'moordstroken' in de provincie Antwerpen. (GvA, 11-6-2010)
  • De gemeentes Putte, Heist-op-den-Berg en Berlaar zijn overeengekomen om daar een nieuw fietspad aan te leggen, maar de hogere overheid blijft in gebreke. Als het van mij afhangt, wordt de Liersesteenweg verboden voor fietsers. Maar dat is natuurlijk niet haalbaar omdat er mensen aan de kant van de weg wonen. (Schepen van Berlaar, GvA, 12-6-2010)
  • In de Liersesteenweg mag 70 per uur gereden worden. In dat geval adviseren we de bevoegde overheid van de weg afgescheiden paden aan te leggen. Kan dit op korte termijn niet uitgevoerd worden, dan zou de wegebeheerder de snelheid moeten verlagen tot 50 per uur. (Wim Depondt, woordvoerder van de Fietsersbond, in Het Nieuwsblad, 12-6-2010)
  • We zijn al vanaf 2007 bezig om de herinrichting van de Liersesteenweg in orde te brengen. Ook de riolering en de straatverlichting worden aangepakt. (Schepen van Mobiliteit van Heist, Het Nieuwsblad, 12-6-2010)

  Op dergelijke smalle weg is het onverantwoord om het snelheidsverschil tussen voetgangers en fietsers enerzijds en het autoverkeer anderzijds zo hoog te houden. Er mag zeker niet gewacht worden tot 2012 om de veiligheid op deze weg te verbeteren.

  8 juni: Stijn Daniels (UHasselt) onderzocht de ongevalgegevens van 148 Vlaamse rotondes. Bron: TV Limburg

  • Op kruispunten die zijn omgevormd tot rotondes is het aantal verkeersongevallen waarbij fietsers betrokken zijn met 27% gestegen.
  • De ongevallen met doden en zwaargewonden onder de fietsers namen zelfs met 45% toe.
  • Bij een derde van de ongevallen die gebeuren op of aan een rotonde zijn fietsers betrokken.
  • De rotondes zonder fietspaden zijn vrij veilig.
  • De rotondes met aanliggende fietspaden zijn het minst veilig. De fietser denkt dan dat hij beschermd is, maar is niet altijd voldoende zichtbaar (denk aan de dode hoek).
  • Vrijliggende fietspaden (op enige afstand van de rotonde) zouden de regel moeten worden.

  Reactie Minister Hilde Crevits: Buiten de bebouwde kom kiest het Vlaamse Gewest voor vrijliggende fietspaden bij de aanleg van nieuwe rotondes. Meer

  7 juni: In navolging van Nederland is het toch wel interessant om eens na te gaan welk fietsbeleid de diverse Vlaamse partijen voorstaan in hun verkiezingsprogramma's (naar aanleiding van de verkiezing van de federale wetgevende kamers van 13 juni 2010). Het resultaat is:

  • Alleen bij de partij Groen! is er een grotere aandacht voor een echt fietsbeleid.
  • Bij andere partijen komt de fiets enkel ter sprake in het kader van zichtbaarheid (fluohesjes) of sensibilisatie (dodehoek) (CD&V), om de verkeersonveiligheid op onze wegen aan te tonen (Open VLD) of om de aanpak van files te bespreken (LDD).
  • De fiets als item ontbreekt bij de N-VA, Sp.a en Vlaams Belang.

  Wij hebben het hier enkel over de verkiezingsprogramma's en kunnen enkel op basis van deze vaststelling moeilijk conclusies trekken over het fietsbeleid dat elke partij nastreeft. Mits dit grote voorbehoud in gedachten te houden kunnen we toch wel stellen dat de auto voor velen nog altijd het vanzelfsprekend verplaatsingsmiddel is. De autobestuurder blijft koning en de fietser moet zich maar aanpassen terwijl het, volgens het STOP-principe, juist andersom zou moeten zijn.

  Dit is toch wel opmerkelijk in een tijd waar de fiets voordurend wordt gepromoot als een milieuvriendelijk, duurzaam en gezond alternatief voor het afleggen van korte afstanden.

  Meer over deze beknopte studie

  mei 2010

  31 mei: Op het congres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) te Brugge kondigde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits een nieuw project aan: SMS (Slimme Mobiele Scholen). Het project wil ondersteuning bieden aan verkeersactieve secundaire scholen.

  • Door het groot aantal verkeersslachtoffers bij de leerlingen van 12 tot 18 jaar en de jaren daaropvolgend wil de minister verkeers- en mobiliteitseducatie mogelijk maken. Tijdens het schooljaar 2010-2011 biedt het VSV het volgende aan:
   • een duidelijk, actueel en laagdrempelig overzicht van het aanbod verkeers- en mobiliteitseducatie;
   • twee uur gratis begeleiding door een professionele SMS-begeleider;
   • minstens 1000 euro startsubsidie voor de aankoop van materialen zoals publicaties en educatieve pakketten en/of voor de organisatie van acties en initiatieven op school zoals theatervoorstellingen, vormingen en begeleidingen. Natuurlijk is er ook ruimte voor het indienen van eigen creatieve voorstellen.
  • De minister trekt 1,6 miljoen euro uit voor dit project en hoopt dat volgend schooljaar reeds 400 secundaire scholen zullen deelnemen (dat is de helft van het aantal secundaire scholen). Bron
  • De secundaire scholen kunnen zich inschrijven via www.verkeerskunde.be/onderwijs/sms.

  31 mei: In de Corelio-kranten verscheen het bericht dat fietsers vijf tot negen keer meer fijn stof inademen dan inzittenden van een auto. Er werden drie parcours uitgetest:

  • de Wetstraat in Brussel,
  • een straat in Louvain-la-Neuve,
  • een rustige weg in Mol.

  Telkens bleek dat er meer ultrafijne deeltjes, afkomstig van uitlaatgassen, doordrongen in de longen van fietsers dan in de longen van autopassagiers. Dit komt omdat fietsen een inspanning vergt waardoor de ademhaling wordt gestimuleerd, zowel in frequentie als in diepte. Daardoor dringen de fijne stofdeeltjes dieper door tot in de longen. Dit blijkt uit een studie die VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) de voorbije drie jaar heeft uitgevoerd, in samenwerking met de VUB en de universiteit van Louvain-la-Neuve.

  Advies voor fietsers: Vermijd drukke wegen en zoek de rustige wegen op.(Bron: Het Nieuwsblad, 31 mei 2010)

  maart en april 2010

  28 april 2010: Fietser (15) op weg naar school sterft onder vrachtwagen in Leupegem, een deelgemeente van Oudenaarde. Het ongeval gebeurde in de Dokter Honoré Dewolfstraat ter hoogte van de Vontstraat. In de Dokter Honoré Dewolfstraat en ook aansluitend in de Leupegemstraat is er druk verkeer met veel vrachtwagens. Het is eigenlijk niet aangewezen om er temidden het drukke verkeer te fietsen.

  • Het ongeval gebeurde toen de fietser, na het inhalen van een file wagens, zich ter hoogte van de cabine van de truck opnieuw in het verkeer wilde invoegen. Op dat ogenblik zette de vrachtwagen zich in beweging. Hij bleef met zijn fiets haken aan de vrachtwagen, viel en kwam onder de rechterachterwielen terecht. Meer
  • Dit is reeds het derde dodelijk ongeval van een scholier op weg naar school in een maand tijd! Ik val in herhaling, maar het is dringend nodig dat steden, gemeenten en onderwijsinstellingen samenwerken om te zorgen voor veilige routes van huis naar school. Het kan niet dat een smalle straat zoals de Dokter Honoré Dewolfstraat tijdens de spitsuren terzelfdertijd door trucks en fietsers wordt gedeeld. In ons land bestaat de leerplicht. Elk kind heeft het recht op veilige wegen om aan die plicht te voldoen. Er moet dringend iets gebeuren!
  • Op 3 mei organiseerde de Fietsersbond Oudenaarde een actie. In 2005 had de lokale Fietsersbond een brochure opgesteld met de vraag om een fietsring aan te leggen in Oudenaarde. Van de twintig knelpunten waarop toen gewezen werd, heeft het stadsbestuur er ondertussen slechts drie opgelost. Ze vragen dat de gemeente dringend het dossier "Fietsring" zou aanpakken. Er namen ruim honderd fietsers deel aan de rondrit op de nog altijd fictieve fietsring. Meer

  22 april: Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidscongres (NVVC) de eerste Nationale Verkeersveiligheidsprijs uitgereikt. De eer viel te beurt aan het schoolfietsroute onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenland. Het interessante aan het onderzoek is dat de scholieren zelf hebben aangegeven waar het verkeer onveilig was op de route naar school. Dit leidde tot aanpassingen van 24 locaties. Meer.

  Enkele interessante ideeën betreffende verkeerseducatie voor scholieren:

  • De site Verkeervpi geeft heel concrete informatie over verkeerseducatie vanaf de buggy tot het secundair onderwijs. Er kan niet genoeg de nadruk op gelegd worden op de noodzaak van oefensessies. Iets aanhoren is onvoldoende.
  • Onderzoek van de fietsroutes is heel belangrijk voor de verkeersveiligheid van scholieren. Elke gemeente moet dringend een schoolfietsroutekaart hebben. Niet zozeer de kaart is belangrijk, maar het onderzoek dat eraan voorafgaat en dat gevaarlijke punten zoveel mogelijk tracht uit te sluiten. Fietsen naar school moet veilig worden! In dit verband is overleg tussen de verkeerscoördinator van de school en de verkeersdeskundige van de gemeente essentieel.
  • Zodra veel vrachtwagens de fietsroutes van scholieren kruisen (bijv. bij werken), moet onmiddellijk ingegrepen worden door ofwel het vrachtverkeer tijdens de spitsuren aan banden te leggen of de leerlingen intensief te overtuigen niet naast of in de buurt van een vrachtwagen te fietsen. Wees creatief met middelen om het beoogde educatieve doel te bereiken: spandoeken, leerlingen bij gevaarlijke op- en afritten van grote werken ter plaatse uitleg geven, folders uitdelen met tips om (dodehoek)ongevallen te voorkomen, enz. Voorbeeld: Lees artikel in Nieuwsbrief Ministerie van Verkeer en Waterstaat, februari 2010 (8 MB)

  14 april: Staatssecretaris Schouppe lanceert campagne om meer mensen op de fiets te krijgen, zowel voor het werk als tijdens de vrije tijd.

  • In Vlaanderen fietst 12,9% per fiets naar het werk.
  • In Wallonië en Brussel is dat 1,5%.

  14 april: Verplichting tot motorvoertuigenverlichting overdag (MVO, in het Engels "daytime running lights" DRL). Bron: De Standaard, 14 april 2010.

  Op 25 maart is de Europese richtlijn van september 2008 in een KB opgenomen.

  • Vanaf februari 2011: alle nieuwe personen- en bestelwagens moeten uitgerust zijn met lichten die overdag automatisch aangaan als je de motor start.
  • Vanaf augustus 2012: ook alle vrachtwagens en autobussen moeten aan bovenstaande verplichting voldoen.

  Voordeel: De wagens springen beter in het oog zodat frontale botsingen vermeden worden.

  Nadeel:

  • De zwakke weggebruikers zullen automatisch minder opvallen. Wanneer de chauffeurs in hun brein nog enkel zullen letten op voertuigen met verlichting, dan vallen nog meer ongevallen te vrezen voor fietsers, bromfietsers en voetgangers.
  • Ook de motorrijders zullen hun extra aandacht verliezen die ze nodig hadden.

  Zonder bijkomende verlichting wordt de fietser nog kwetsbaarder. Nu reeds zijn er fietsers die zonder fluohesje en een tiental LED-lichtjes vooraan en achteraan niet meer op straat willen rijden. We moeten dringend evolueren naar een volledige scheiding tussen het autoverkeer en het fietsverkeer. De verplichte dagrijlichten (term gebruikt in Het Laatste Nieuws, 13 april 2010) werden eens te meer ingevoerd zonder een voorafgaande studie over de gevolgen van die maatregel voor de zwakke weggebruikers!

  9 april: Minister van Openbare Werken Hilde Crevits maakte volgende punten bekend:

  • Uit het tweede rapport betreffende de kwaliteit van de bestaande fietspaden blijkt dat 9,5% een onvoldoende meekreeg. In het vorige rapport van 2008 scoorde nog 11,5% van de fietspaden onvoldoende of slecht. Let wel: Het rapport spreekt enkel over het comfort van de fietspaden, niet over de veiligheid! Voortaan laat de Minister een vlakheidsnorm opnemen in het standaardbestek voor fietspaden om in de toekomst oneffenheden bij nieuw aangelegde fietspaden te voorkomen.
   • Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen: zijn erop vooruitgegaan;
   • Oost-Vlaanderen: een status quo is genoteerd;
   • Vlaams-Brabant: de toestand van de fietspaden is er verslechterd. Er zijn nu 13,6 procent oncomfortabele fietspaden.
   • West-Vlaanderen telt het grootste percentage oncomfortabele fietspaden: 14,6 procent.
  • Fietsers kunnen met hun klachten over fietspaden terecht bij www.meldpuntfietspaden.be. De klachten worden doorgespeeld aan de betrokken wegbeheerder.
  • Dit jaar wordt nog begonnen met 221 nieuwe projecten voor fietspaden, goed voor 100 miljoen euro. Daarmee hoopt de minister ook 5 fietstunnels en 6 fietsbruggen te bouwen.
  • Er is een fietsteam in werking met de volgende overheidsdiensten:
   • Mobiliteit en Verkeersveiligheid
   • Wegen en Verkeer
   • nv Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)
   • nv De Scheepvaart
   • het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
   • De Lijn
   • de vijf provincies
   • de vereniging voor steden en gemeenten
  • Momenteel is slechts een vierde van de 12.000 km voorziene routes van het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk (BFF) met fatsoenlijke fietspaden uitgerust.
  • Tussen 2011 en 2014 wordt jaarlijks 100 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van fietspaden

  De Fietsersbond beklemtoont dat er nog een lange weg te gaan is. Aan het huidige investeringstempo van het Vlaamse Gewest duurt het nog 30 jaar eer het BF-fietsroutenetwerk gerealiseerd is. Maar ook provincies en gemeenten doen inspanningen.

  Bron: De Standaard en Het Laatste Nieuws, 10 april 2010.

  31 maart tot 2 april: Vier dodelijke ongevallen met vrachtwagens in drie dagen die al of niet te maken hebben met de dode hoek!

  • 31 maart: Een fietsster (9) werd aan een kruispunt op weg naar school in Wachtebeke aangereden door een vrachtwagen die rechts afsloeg. Het meisje stierf ter plaatse. (Het Laatste Nieuws, 1 april 2010)
  • 1 april 2010: Een 76-jarige vrouw stak tijdens de avondspits in Destelbergen de straat over tussen twee stilstaande voertuigen. Toen de vrachtwagenchauffeur zich opnieuw in beweging zette, werd ze aangereden. Ze stierf ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur had haar niet gezien. (Het Laatste Nieuws, 2 april 2010)
  • 1 april: Een fietser (60) werd op het fietspad te Stekene aangereden door een vrachtwagenchauffeur die hem niet had gezien. De fietser was op slag dood. (Het Laatste Nieuws, 2 april 2010)
  • 2 april 2010: Een fietsster (15) werd aangereden op weg naar school in Bornem door een vrachtwagen die een parking wilde verlaten. Het meisje stierf ter plaatse.

  Zie de video op de website van De Morgen.

  Fietsers en voetgangers, blijf ruim uit de buurt van een vrachtwagen, in alle omstandigheden!

  Onderwijzend personeel: maak een lijst van alle wegen die de leerlingen gebruiken en waar veel vrachtwagens voorbijrijden. Noteer alle punten waar vrachtwagens rechts afslaan. Indien de wegen te gevaarlijk zijn, moeten onmiddellijk nieuwe maatregelen van kracht worden (verbod voor vrachtwagens om wegen met veel schoolkinderen te gebruiken van 7u30 tot 8u30 (indien de vrachtwagens niet uitgerust zijn met een dodehoekcamera of indien de chauffeur alleen in de cabine zit), alternatieve wegen uitstippelen waar vrachtwagens niet mogen rijden, bij verkeerslichten de stopstreep voor auto's ver naar achter verplaatsen zodat de fietsers goed in het zicht zijn, maandelijks voor de leerlingen herhalen dat ze altijd ruim achter een vrachtwagen moeten blijven, themalessen inlassen over de dode hoek, ...)

  De overheden moeten dringend alle mensen informeren over de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens of moeten vrachtwagens voldoende rijvaardig maken door nieuwe verplichtingen. Ze laten wagens met een onvolledige zichtbaarheid op de weg in onze straten en pleinen rondrijden zonder vooraf allen te waarschuwen over de onvoorspelbaarheid van deze gevaartes. Dit is een grove nalatigheid! Wie de leerplicht heeft ingevoerd, heeft evenzeer de plicht te zorgen voor veilige toegangswegen tot de scholen voor alle leerlingen.

  Reactie Fietsersbond

  18 maart 2010

  Een tractor reed rond 16u15 in op een groep fietsers in Bocholt. Er zijn vier dodelijke slachtoffers, één zwaargewonde en twee lichter gewonden (leeftijd tussen 69 en 75 jaar). Het zicht van de landbouwer die de tractor bestuurde, was belemmerd door de lage zon en/of door de twee balen gedeeltelijk gedroogd gras waarmee hij reed.

  Op de plaats van het ongeval was er geen fietspad, maar "de plannen waren getekend en het geld lag klaar".(Het Laatste Nieuws, 19 en 20 maart 2010)

  februari 2010

  5 februari 2010

  De mobiliteitsorganisatie Touring heeft een onderzoek verricht naar de verlichting bij fietsen. Vastgesteld werd dat 3 op de 10 fietsers zonder licht reed!! Het hoeft niet gezegd dat dit levensgevaarlijk is. "Ook fietsers en zelfs voetgangers doen er goed aan om zichtbaar te zijn. Zij zijn immers nog veel kwetsbaarder in het verkeer en met donkere kledij zijn ze nauwelijks zichtbaar". Goede fietspaden en alerte autobestuurders volstaan echt niet om de veiligheid van fietsers te garanderen, aldus Touring.

  Rijden zonder fietslicht is een overtreding van de eerste graad en wordt gesanctioneerd met een minimumboete van 50 € met onmiddellijke inning. Meer over fietscontroles...

  januari 2010

  31 januari 2010

  Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe wil kleuters en lagere schoolkinderen verplichten om fluo te dragen tussen 16 u en 9 u en dit van 1 oktober tot einde maart. Mede door deze maatregel wil hij hiermee het aantal doden per miljoen inwoners in België verminderen. Men weet dat België moeilijk zal kunnen voldoen aan de streefcijfers van 750 verkeersdoden einde dit jaar en 500 in 2015. In 2008 waren er nog 944 verkeersdoden. (Bron: 'de Zondag', 31 januari 2010)

  29 januari 2010

  Er is meer gedetailleerde informatie over de aanleg van nieuwe fietspaden in Vlaanderen. Bron: Fietspaden in een pot, De Standaard, 29 januari 2010.

  • In de periode van 2000-2005 was 350 miljoen gereserveerd voor de aanleg van fietspaden.
  • Van die reserveringen was in 2009 265 miljoen niet gebruikt.
  • Sinds 2006 maakte de Vlaamse regering ieder jaar 60 miljoen euro vrij voor de aanleg van fietspaden.
  • Voortaan wil Minister Hilde Crevits 100 miljoen besteden aan nieuwe fietspaden, maar dan niet meer op papier maar ook gerealiseerd! Daarvoor is fietsteam opgericht waarin verscheidene openbare diensten samen zetelen.

  november 2009

  11 november 2009

  Oosterzele, rond 6 uur in de morgen: Drie eerstejaarsstudenten geneeskunde worden op het fietspad gegrepen door een auto die niet meer onder controle is van de chauffeur. Ze bezwijken aan hun verwondingen. Een vierde slachtoffer wordt ernstig gewond. Leeftijd: 17 en 18 jaar.

  oktober 2009

  20 oktober 2009

  Persbericht Ketnet en BIVV: Uit een enquête onder 8- tot 12-jarigen blijkt dat

  • Slechts 40 % van de kinderen draagt een fietshelm
  • en amper 25% draagt regelmatig een fluojasje.
  • Omdat het veiligheidsgevoel groter is in de auto en omwille van de soms zware boekentas worden de meeste kinderen met de auto naar school gebracht. Meer

  Hier vind je een bespreking van het wetsontwerp betreffende de verplichting van fluokledij.

  11 oktober 2009

  Aanleg nieuwe fietspaden in Vlaanderen

  • Zoals bekend is er een onvoldoende inventarisering van de problemen betreffende de fietspaden. Nu wil De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken tegen halfweg volgend jaar een duidelijke inventaris.
  • Sinds 2000 is er 350 miljoen euro gereserveerd voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Maar 265 miljoen is daarvan nog niet gebruikt! Hilde Crevits: 'Dat kan zo niet verder.' Eind volgend jaar wil de minister weten hoe dat komt.
  • Meer... Verder: Nikolas Vanhecke, Tandje bijsteken, De Standaard, 12 oktober 2009

  september 2009

  23 september 2009

  Decretaal heeft de MORA (Mobiliteitsraad van Vlaanderen) de opdracht om een vijfjaarlijks mobiliteitsrapport op te stellen. Vandaag stelt de voorzitter van de Mobiliteitsraad, Daan Schalck, het eerste Mobiliteitsrapport van Vlaanderen voor Mobiliteitsrapport 2009.

  Het dalend aantal verkeersongevallen is uiteraard een pluspunt. Maar:

  • Over dodehoekongevallen is vermeld dat het beleid rond dodehoekspiegels geen merkbaar resultaat heeft geboekt.
  • En: "In Vlaanderen zijn te weinig gegevens beschikbaar om het belang van fietsers en voetgangers in het mobiliteitsbeleid te kunnen duiden."
  • MORA vraagt een zo snel mogelijke realisatie van tweederde van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) tegen 2014. Eind mei 2009 was slechts 23% van het BFF aangelegd.

  20 september 2009

  Autoloze zondag in verscheidene steden in Belgë. De invloed van het bannen van het autoverkeer uit de binnenstad kan geraadpleegd worden op www.irceline.be.

  "De impact van de autoloze zondag op de luchtvervuiling is dus niet altijd eenvoudig omdat de concentraties niet alleen worden bepaald door lokale vervuiling, maar ook door de meteorologische omstandigheden en het transport van luchtvervuiling uit de omliggende steden, regio's en landen."

  augustus 2009

  31 augustus 2009

  Enquête Touring: 85% brengt kinderen met de auto naar school !

  17 augustus 2009

  Start nieuwe dodehoekcampagne in Nederland: Blijf uit de dode hoek.

  Laatst gewijzigd op 2 april 2017