Historiek van de totstandkoming van de tweede wet waarbij wordt bepaald dat de nieuwe voorrangsborden voorrang hebben op de verkeerslichten in werking

Overzicht van de verminking van de Wegcode door de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Zolang de nieuwe wet niet was verschenen in het Staatsblad was elke plaatsing van de nieuwe verkeersborden totaal misplaatst. Daarenboven wordt het onvoorstelbare nu werkelijkheid: de Wegcode wordt opnieuw verminkt door een onoordeelkundig gebruik van voorrangsborden. Geen enkele verkeersdeskundige zou het ooit in zijn hoofd halen om dergelijke borden te gebruiken om doorgang te verlenen voor fietsers bij een rood licht en om die voorrangsborden te laten primeren op de verkeerslichten. Het onderscheid tussen de voorrangsborden B1 en B22 en B23 is miniem.

Door het aanbrengen van de nieuwe verkeersborden spelen Brigitte Grouwels (CD&V) en Bruno De Lille (Groen) een gevaarlijk spel. Hun vertoning zet iedere weggebruiker aan het niet zo nauw te nemen met de verkeersreglementering. Daarenboven worden alle fietsers op de kruispunten waar die betwistbare borden zijn aangebracht, ertoe aangezet om eveneens de wettelijkheid uit te dagen. Het is juist die attitude bij de weggebruikers die ten allen prijze moet vermeden worden. Indien er zich een ongeval zou voordoen, zullen de ongevallenverzekeringen er alles aan doen om te wijzen op de verwarring die de borden hebben teweeggebracht. Wie weet wordt de schuld in de schoenen van de beide excellenties geschoven. Het is bijgevolg een uiterst gevaarlijke en dwaze zet om maandag die nieuwe voorrangsborden in te huldigen. Wie een greintje gezond verstand heeft, zou minstens wachten tot de nieuwe wet in het Staatsblad is verschenen.

Terug naar openingspagina

Laatst gewijzigd op 25 september 2012