Het wetsvoorstel van Sabine de Bethune, CD&V

Het wetsvoorstel kan hier gelezen worden

Eerst geeft de senatrice enkele cijfers van fietsdoden in het jaar 2007. Betreffende de jaren 2003 tot 2007 is de conclusie:

De meest kwetsbare weggebruikers zijn volgens de senatrice:

Daarna worden een aantal argumenten opgesomd om te komen tot de verplichting van fluokledij:

Verder wordt aangehaald dat staatssecretaris Schouppe en het BIVV er voorstander van zijn dat de schoolgaande kinderen fluohesjes dragen. Zie vraag van Sabine de Bethune en antwoord van staatssecretaris Schouppe

Het besluit ligt dan volgens de senatrice voor de hand:

Om voorgaande redenen achten de indieners het noodzakelijk dat er een wettelijke verplichting wordt ingevoerd voor fietsers om fluoreflecterende kledij te dragen bij nacht of wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is. De verplichting slaat niet enkel op kinderen maar ook op volwassenen.

In de artikelsgewijze toelichting wordt de keuze gelaten tussen "retroreflecterende veiligheidskledij" (d.w.z. het fluohesje) en een alternatief: "Deze kledij zou bijvoorbeeld ook kunnen bestaan uit retroreflecterende stroken aangebracht op of boven de kledij indien deze een zelfde waarborg biedt op het vlak van de zichtbaarheid in het verkeer."

Kritische benadering van de aangehaalde argumenten