Argumenten ter verdediging van de goedgekeurde wet

Reactie ingezonden op 25 april 2012

Even kort samenvatten waarover deze wet gaat. Het geeft de mogelijkheid aan de wegbeheerder om toe te laten om op specifieke plaatsen een bord te plaatsen waardoor fietsers voorbij het rode licht mogen rijden. Dat houdt uiteraard in dat geen enkele gemeente noch gewest verplicht is deze borden te plaatsen waardoor men ze enkel zal toepassen waar dit veilig wordt geacht.

Dit is op zich geen unicum. Zowel in Frankrijk als in Nederland bestaat dit reeds. In Nederland wordt het geregeld door een bordje te plaatsen (rechthoekig, blauw, met "rechtsaf voor fietsers vrij"). In Frankrijk wordt er gewerkt met een specifieke pijl met hetzelfde doel. Dit zorgt niet voor inmenging in Vlaams beleid, omdat het het gewest is of de gemeente die beslist of men het toepast.

Hierover heeft men dan ook een open debat gevoerd. Zo werden hoorzittingen gehouden met de fietsersbond (en haar Waalse en Brusselse tegenhanger) en het BIVV. Alsook een gedachtenwisseling met de afgevaardigde van toenmalig staatssecretaris Schouppe. Hierbij valt op te merken dat de fietsersbonden uitgesproken pleitten voor de invoering van de maatregel en dat het BIVV geen enkel negatief effect op de verkeersveiligheid kon ontwaren. Daarnaast moet ook gesteld worden dat vandaag het reeds mogelijk is om aan de hand van een licht dat enkel geldt voor fietsers (inclusief silhouette en pijl) hen permanent groen te geven voor het rechtsafslaan (wegcode: artikel 61.1, 6). Evenwel was hierbij de voorrang tussen de weggebruikers onvoldoende geregeld.

Naar aanleiding van al deze elementen heeft dit voorstel het gehaald met onthouding van CD&V en Vlaams Belang en 3 tegenstemmen (2 individuele leden van MR en eenmansfractie MLD).

In de pers werd nadien gesteld dat de parlementsleden niet wisten dat lichten voorrang hebben op borden. Niets is minder waar. De problematiek werd door mijzelf aangekaart tijdens de commissie. Het antwoord van de afgevaardigde van de staatssecretaris luidde op dat moment dat het rechtsbeginsel 'lex specialis derogat lex generalis' van toepassing was. Dat betekent dat de specifieke wet voorgaat op de algemene regel. Strikt juridisch is er dus op zich geen probleem, al kan een verduidelijking wel bezorgdheid wegnemen.

Wat betreft het gebruik van een voorrangsbord, is dit ook een zeer bewuste keuze geweest. Het bord heeft immers zeer duidelijk de bedoeling om de voorrangsregeling die van toepassing is voor fietsers die voorbij het rode licht rijden onder de aandacht te brengen. Dit is dus niet enkel qua vormgeving een voorrangsbord, maar tevens qua inhoud. Men had kunnen opteren voor twee borden, één om toe te laten dat men de lichten voorbij rijdt en één om de specifieke voorrangsregeling voor die fietsen aan te geven. Dit had echter geen meerwaarde en zou de onduidelijkheid nog groter maken.

Bert Wollants

Kamerlid, N-VA

Terug naar bespreking "rijden door rood".

Laatst gewijzigd op 25 april 2012